“ရခိုင္ၿပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ.တြင္ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ အၾကမ္း ဖက္ လုပ္ ရပ္ မ်ား အ တြက္ ရခိုင္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္ မတီ ဝင္ တစ္ ဦး စစ္ေဆး ခံေန ရ..”

 

စစ္ေတြၿမိဳ.တြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္မေပးနိုင္ေသာ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊အကူအညီမ်ားေပးေနေသာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ. အစည္းမ်ား၏ရံုးခန္းမ်ား၊ေနအီမ္မ်ားႏွင့္ ဂိုေဒါင္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး လုယက္မႈမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ရခိုင္လူမ်ိဳး (၁၂)ေယာက္အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ႏွင့္ ယခင္ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္သိန္း လည္းပါဝင္ပါသည္။ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းရွိ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တစ္ခုထဲတြင္ အကူအညီေပးေနေသာအဖြဲ.မ်ားမဟုတ္ပါ။တစ္ၿခားေသာ အကူအညီလိုအပ္ေသာ ၿပည္နယ္၊တိုင္း မ်ားတြင္ပါ အကူအညီမ်ားေပးေနေသာ အဖြဲ.အစည္းမ်ားၿဖစ္ၿပီး တစ္ၿခားေန ရာ မ်ားတြင္ ထိုနိုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ဘာမွၿပႆနာၿဖစ္သည္ကိုမၾကားၾကရပဲ ရခိုင္ၿပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ထိုအဖြဲ.အစည္းမ်ားက ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ ဆိုေသာ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စြတ္စြဲမႈခံရေနရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ဤအခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းလွပါသည္။ဖမ္းဆီးထားေသာသူမ်ားကို စစ္ေတြေထာင္တြင္ ထိန္းသီမ္း ထားပါ သည္။ ထိုရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ.ေပၚရွိ UN အပါအဝင္ အိုင္အင္န္ဂ်ီအို အဖြဲ. ၃၀ ခန္႔ကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

..ကိုးကားသတင္း ဆဲဗင္းေဒး သတင္းစာ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: