သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္/သံတဲြၿမိဳ႕ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ အမွန္မ်ားအား တင္ျပျခင္း

သို ့/

သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္္

ရက္စဲြ။ ။ ၂၀၁၃ခုနွစ္/ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္/သံတဲြၿမိဳ႕တြင္ ကမန္တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ အမွန္မ်ားအား တင္ျပျခင္း။

သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ နိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကမန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ေသာ အစဥ္အလာ ရိွခဲ့သည့္ သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ၌ ၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္မ်ားအား ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အစြန္းေရာက္ ထြန္းသန္းေက်ာ္ (ရဲေအာင္လံ ေက်ာ္ေက်ာ္) တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၉၆၉ အမည္ခံ အဖဲြ႕နွင့္ ဦးေမာင္ပု ( RNDP ရခိုင္ တိုးတက္ေရးပါတီ) တို႕မွ စတင္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သံတဲြၿမိဳ႕ အမွတ္၁ ေက်ာင္းေ႐ွ႕ ေနထိုင္သူ သစ္စက္ တင္ထြန္းသည္ ထြန္းသန္းေက်ာ္ (ရဲေအာင္လံ ေက်ာ္ေက်ာ္) ၏ ေစခိုင္းမွဳအရ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ မေကာင္းမွဳ အလုပ္ တနည္း မိန္းမ႐ႊင္ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူ မစုစုမြန္ ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေလးအား ၂၀၁၃ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သံတဲြၿမိဳ႕သို႔  ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ သစ္စက္ ဦးတင္ထြန္းသည္ ၎ မစုစုမြန္အား သူ၏အိမ္၌ ေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ သစ္စက္ ဦးတင္ထြန္းသည္ ဦးထြန္းသန္းေက်ာ္ ( ရဲေအာင္လံ ေက်ာ္ေက်ာ္) ဦးေဆာင္ေသာ ၉၆၉ အမည္ခံ အဖဲြ႕နွင့္ ဦးေမာင္ပု ဦးေဆာင္ေသာ (RNDP ) တို႔ ျဖင့္ပူးေပါင္းကာ သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ ေဆြးေႏြး ၾကပါေတာ့သည္။

ဆိုက္ကယ္ တက္စီေမာင္းနွင္ေသာ သံတဲြၿမိဳ႕ေန ဦးၿပံဳးေမာင္ေမာင္၏ သား ေမာင္နိုင္သူ၏ ယဥ္အား မစုစုမြန္မွ ငွားရန္းၿပီး မစုစုမြန္သည္ မိန္းမ႐ႊင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ အရွက္တရား ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ သူမ၏ ရင္သားအား ကိုနိုင္သူမွ ကိုင္ပါသည္ဟု အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီ ေတာင္းၿပီး ထြန္းသန္းေက်ာ္နွင့္ ဦးေမာင္ပုတို႔ နွစ္ဖဲြ႕မွ တိုင္ပင္ထားသည့္ ဇါတ္လမ္းအတိုင္း သရုပ္ေဆာင္ပါ ေတာ့သည္။ မစုစုမြန္မွ အကူအညီ မေတာင္းမီွ အခ်ိန္ကတည္းက ေရာက္နွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနသည့္ ၉၆၉ အမည္ခံ အဖဲြ႕နွင့္ RNDP အဖဲြ႕သားမ်ားမွ ေမာင္နိုင္သူအား ရိုက္နွက္ ထိုးႀကိတ္ ၾကပါေလေတာ့သည္။ ယင္းအား သံတဲြ ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ား ေရာက္ရိွလာၿပီး ေမာင္နိုင္သူအား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အစြန္းေရာက္ မ်ားသည္ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ လူအင္အားျပကာ အဆိုပါ ေမာင္နိုင္သူအား ထုတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။

နိုင္ငံေတာ္၌ ဥပေဒရိွကာ လူရမ္းကား အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား၏ လက္တြင္းသို႔ ေမာင္နိုင္သူအား ထည့္မေပးျခင္းကို အေၾကာင္းျပၿပီး သံတဲြၿမိဳ႕ အံေတာ္ ကြက္သစ္ေန မြတ္ဆလင္မ္ အိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ ေလေတာ့သည္။ ၎အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ ဒြါရာဝတီ ကြက္သစ္ေန မြတ္ဆလင္မ္မ်ားနွင့္ ေမာင္နိုင္သူတို႔သည္ တစ္စံုတရာ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမ်ား မရိွသည့္အျပင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡ၌လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ၌ ၁၄၄ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးထြန္းသန္းေက်ာ္/ ေမာင္ပု (RNDP)/ ျမင့္မိုး (ရခိုင္လူမွဳကြန္ရက္) နွင့္ အေပါင္းအပါ မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ အမိန္႔ ၁၄၄ အား ေျဗာင္က်က် ဖီဆန္ လွ်စ္လွ်ဴရွဳကာ အၾကမ္းဖက္ရန္ လူအင္အားစုမ်ားအား ညအခ်ိန္မေတာ္တြင္ လိုက္လံ စည္းရံုး ေနခဲ့ၾကပါသည္။

သံတဲြၿမိဳ႕တြင္ ကမန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခဲ့သည့္ ၎ ၉၆၉ အမည္ခံအဖဲြ႕နွင့္ RNDP ရခိုင္တိုးတက္ေရး ပါတီဝင္မ်ားမွာ စာရိတၱပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ယခင္ကတည္းက ခြ်တ္ယြင္းေနခဲ့ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚရိွ သံဃာေတာ္မ်ား / ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား / သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အားလံုး သိရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၁၄၄ အမိန္႕ရိွေနရကား သံတဲြၿမိဳ႕ေန ကမန္ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားသည္ ဥပေဒအား ေလးစားနာခံသမွဳျဖင့္ အိမ္ထဲမွ အိမ္ျပင္မထြက္ဝ့ံခဲ့ၾကေပ။

သို့ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၁၄၄ အမိန္႕အား ေျဗာင္က်က် လ်စ္လွ်ဴရွဳကာ ညအခ်ိန္မေတာ္တြင္ လူစုၿပီး ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာျခား အစၥလာမ္မ်ား၏ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားနွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္စီး ခဲ ့ၾကပါသည္။ သံတဲြရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ၎အား အခ်ိန္မီွ တစ္စံုတရာ ဟန္႕တားျခင္းမ်ား အလ်င္းမရိွခဲ့ပါ။ ၎တို႕ပင္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အမိန္႕အား အလိုတူ အလိုပါ သေဘာျဖင့္ နွဳတ္ဆိပ္ ေနခဲ့ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ညအခ်ိန္မေတာ္ ၁၄၄ အမိန္႕အား ဖီဆန္ၿပီး လူစုေနျခင္းမ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အခ်ိန္မီွ အေရးယူခဲ့လ်င္ ဤကဲ့သို႕ အနိဌါရံု ျမင္ကြင္းမ်ား သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သံတဲြရဲ ရခိုင္အမ်ားစုမွာ သူခိုး ဓါးရိုးကမ္း အျပဳအမူမ်ား ေၾကာင့္သာ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕ မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ စတင္ၿပီး သံတဲြၿမိဳ႕၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ သံတဲြၿမိဳ႕ အမွတ္၃ ရပ္ကြက္ေန ဦးေက်ာ္ဇံလွ( ကုန္သည္ ) ၏ ေနအိမ္ေရွ႕၌ နိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရိွသည့္ ၉၆၉ အလံ စိုက္ထူထားေသာ ဆိုကၠားတစ္စီးသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ လမ္းပိတ္ရပ္ကာ ဂိတ္ထိုးထားပါသည္။ ၎အား အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဇံလွမွ မိမိတို႕ ကုန္တင္ကုန္ခ်ရန္ ရိွေန၍ ဆိုကၠားသမားအား အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေျပာဆို ကာ ဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအား အဆိုပါ ဆိုကၠားသမားမွ ၉၆၉ အလံ လြင့္ထူထားျခင္းအား မေလးမစားျပဳသည္ဟု လီဆယ္ကာ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္ ဦးေက်ာ္ဇံလွအား ထိုးႀကိတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္း အခ်ိန္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား အနီးတြင္္ အဆင္သင့္ ေရာက္နွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၎ေနာက္ ယင္းအမွဳအခင္းမ်ားနွင့္ တစ္စံုတရာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မွဳ မရိွသည့္အျပင္ တစ္စံုတရာ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္း လည္းမရိွသည့္ သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ၌ ဂုဏ္သေရရိွၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန႕  ဦးခင္ေမာင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရွးေဟာင္း အိမ္မည္းႀကီးအား ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ စိတ္ႀကိဳက္ မီးတင္ရိွဳ့ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ နွင့္ သံတဲြၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရး ကင္းစခန္းခ်ထားရာ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ ေနရာသည္ ကိုက္ ၁၀၀ /၁၅၀ ခန္႕သာ ကြာေဝးပါသည္။ ၎အား ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားသူမ်ားမွ အခ်ိန္မွီ လာေရာက္ဟန္႕တား နိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႕မွ မသိက်ိဳးကြ်န္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္သည္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ၿပီး သံတဲြၿမိဳ႕ေပၚ ဘာသာေပါင္းစံုမွ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား / သံဃာေတာ္မ်ား/ သံတြဲေန ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ လိုက္ေလ်ာ့ညီေထြ ေနထိုင္ေသာ ဂုဏ္သေ႐ရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀၁၃ ေအာက္တိဘာလ၁ ရက္ေန႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားမွ သျဗဳခ်ိဳင္ရြာအား ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ လာၾကျပန္ပါသည္။ သျဗဳခ်ိဳင္ရြာအား ဦးေဆာင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားမွာ စိုးေနာင္ဦး (ေရႊေလွ တံတားဦး အရက္ဆိုင္) / ေက်ာ္စိုးလင္း (က်ိႏၱလီ)/ စိုးေနာင္ဦး၏ တြဲဖက္ေခါင္ေဆာင္ ျဖဴလံုး/ စိန္ခ်စ္ ( ရခိုင္လူမွဳကြန္ရက္) / ညီညီနိုင္/ တင့္လြင္/ သိန္းဝင္း/ ကယားႀကီး/ နိုင္လင္းေအာင္နွင့္ အပုႀကီး ဆိုသူတို႔  ျဖစ္ၾကပါသည္။ သျပဳခ်ိဳင္ ေတာင္ေပၚ၌ တိုင္းရင္းသား ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ရန္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွ ပို႔ေဆာင္ ထားေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား /ယမ္းဘီလူးမ်ားအားလည္း ထြန္းသန္းေက်ာ္/ ဝင္းကိုေလး/ ျမင့္မိုး/ ေဌးေအာင္နွင့္ စိုးေနာင္ဦးတို႔မွ နိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ၌ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ သိုမီွးခြင့္မရိွျခင္း ဥပေဒအား မ်က္ကြယ္ျပဳကာ လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားမဝင္ လက္နက္ စုေဆာင္သိုမီွး ထားျခင္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ၿငိစြန္းေနေသာ္ ျငားလည္း ၎အား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ တစံုတရာ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းမ်ားလည္း အလ်င္းမရိွခဲ့ပါ။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္နည္း သင္တန္းေပးေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ပင္လွ်င္ သင္တန္းတက္ၿပီး ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ ဆန္စြာ က်ဴးလြန္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ေသာ အစဥ္အလာ ရိွခဲ့သည့္ သံတဲြၿမိဳ႕မွာ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ ခဲ့ရပါသည္။ သံတဲြၿမိဳ႕ေန ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားမွလည္း စိတ္မေကာင္းျခင္း ႀကီးစြာ ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား သျဗဳခ်ိဳင္ရြာမွ အသက္၉၄ နွစ္ အရြယ္အမယ္အိုအား မေသမခ်င္း ဓါးနွင့္ထိုးခုတ္ သတ္ျဖတ္သည္ အထိ လူမဆန္စြာ ျပဳမူ က်င့္ႀကံခဲ့ၾကေပသည္။ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ စိုးေနာင္ဦးနွင့္ အဖဲြ႕ သျဗဳခ်ိဳင္ရြာထဲသို႕ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဝင္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ခါးေအာက္ပိုင္း ေလျဖတ္ခံထားရသည့္ အသက္ ၉၄ နွစ္အရြယ္ အမယ္အို ေဒၚေအးၾကည္သည္ မေျပးလႊားနိုင္ပဲ ရိွေနခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်က္ျမင္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ စိုးေနာင္ဦး/ ျဖဴလံုးနွင့္ စိုးလင္း (က်ိႏၱလီ) တို႕ သံုးဦးမွ အမယ္အို ေဒၚေအးၾကည္အား ဓါးနွင့္ အခ်က္ေပါင္းမနည္း ထိုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေန၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ သိရိွခဲ့ရပါသည္။ ရဲမ်ား၏ အဆိုအရ အမယ္အို ေဒၚေအးၾကည္အား ေျခာက္ႀကိမ္တိတိ ဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေဒၚေအးၾကည္သည္ မိမိအား မသတ္ရန္ အသနားခံ ေတာင္းပန္ေနခဲ့ေသာ္လည္း အလ်ဥ္းဂရုမစိုက္ပဲ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား

ေလျဖတ္ထား၍ ေအာက္ပိုင္းေသေနေသာ အသက္၉၄ နွစ္ အရြယ္အမယ္အို တစ္ဦးအား အဆိုပါ လူရမ္းကား အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စိုးေနာင္ဦးနွင့္ အေပါင္းအပါ နွစ္ဦးမွ ယခုကဲ့သို႕ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု တိုင္းျပည္ထဲ ရိွေနသည့္ အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္မ္ ဆန္႕က်င္ေရးမ်ား ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆုိုးသြန္းေနမွဳမ်ားထဲမွ လကၡဏာ တစ္ခု အျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း/ အျပစ္မဲ့စြာ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရသူ သံတဲြၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကမန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သနားညွာတာျခင္း ကင္းမဲ့ေနျခင္းဟု ေသာ္လည္းေကာင္း/ ၎ကဲ့သို႕ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ အခ်ိန္မီွ မတားျမစ္သည့္ ျမင္ကြင္မ်ား ဟူ၍ လည္းေကာင္း/ ရဲနွင့္ စစ္တပ္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ေန၍ အလ်င္းမတားျမစ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ရာဇဝင္ရိုင္းသည့္ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သံတဲြခရီးစဥ္ ေန႕၌ပင္လွ်င္ ၎ လူရမ္းကား အၾကမ္ဖက္သမားမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ရဲသည့္ အဆင့္သို႕ပင္ ေရာက္ရိွခဲ့ရ ပါသည္။ ဤအခ်င္းအရာသည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိပါးလာသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့အလယ္၌ သမၼတ ရိွေနပါလ်က္ လူရမ္းကားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခြင့္ ျပဳေနသည္ဟု ေျပာဆို ေလွာင္ေျပာင္စရာ တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ႀကံဳခဲ့ရသည္မွာ သမၼတႀကီး ကိုယ္ေတြ႕ပင္ ႀကံဳခဲ့ရေခ်ၿပီ။

သံတဲြၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျဖစ္စဥ္္အမွန္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္မ်ားမွ သမၼတႀကီး သိေစရန္ ရိုးသားစြာ တင္ျပ အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

NLD လူမွဳကြန္ရက္ သံတဲြၿမိဳ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္

မိတၱဴကို ———

(၁ ) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရံုး/ေနျပည္ေတာ္

(၂ ) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရံုး/ ေနျပည္ေတာ္

(၃ ) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ / ေနျပည္ေတာ္

(၄ ) ဥကၠဌ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တည္ၿငိ္မ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ/ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

(၅ ) ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၆ ) ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး/ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

(၇ ) ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး လူမွဳဝန္ထမ္း/ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၈ ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ

(၉ ) ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး/ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

(၁၀ ) NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုး

(၁၁ ) ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖဲြ႕အစည္း)

(၁၂ ) ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး/ သံတဲြခရိုင္/ရခိုင္ျပည္နယ္

(၁၃ ) နိုင္ငံတကာ သံရံုးမ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: