႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ လူသားထု အေပၚ က်ဴးလြန္ သည့္ ရာဇ၀တ္ မႈေျမာက္ေနၿပီဟု ကုလ ဆုိ

– ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏွိပ္စက္မႈမွာ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေနၿပီဟု ကုလသမဂၢ ထိပ္တန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနားက ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ အတြက္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေျခအေနဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲျခားမႈနဲ႔ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးျပယုဂ္ပါပဲ။ ဒီလုိ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြဟာ လူသားထုေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္” ဟု ကင္တားနား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အကူညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္း ၁၇၀ မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရးပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ထားသည့္ ဂုိေထာင္မ်ားမွာလည္း ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေဆးခန္းမ်ားကုိ မွီခုိေနရေသာ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈမွာ တစ္ပတ္အတြင္း စုိးရိမ္စရာအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္တားနားက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
MN/AS/MAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: