ရန္ကုန္တြင္ လူဦးေရ ရွစ္သန္းခန္႔ရိွ

ရန္ကုန္− ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ လူဦးေရ ရွစ္သန္းခန္႔ေနထုိင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွသတင္းရရိွသည္။

‘‘မတ္လ ၂၉ ရက္ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ၫႊန္းခ်ိန္မွာ ရိွေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ဆြံ႕အနားမၾကား၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား၊ ရာသီခြင္အလုပ္သမားအပါအ၀င္ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ အက်ံဳး၀င္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ မက်န္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ေကာက္ခံ ထားခ်က္အရ လူဦးေရ စုစုေပါင္း သိန္း ၈၀ (ရွစ္သန္း) နီးပါး ေကာက္ခံရရိွထားပါတယ္’’ဟုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးၾကည္လင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ယခင္က လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းအခ်ိဳ႕၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစာရင္းေကာက္ယူမႈအရ ရွစ္သန္းနီးပါးရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရဆယ္သန္းႏွင့္ အထက္ျဖစ္ပါက Mega City အဆင့္သတ္မွတ္ထားရာ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္သန္း ေခါင္စာရင္းျပန္ေကာက္ခဲ့လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူဦးေရ ဆယ္သန္းအထက္တြင္ရိွေနႏုိင္ၿပီး mega city ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ လူဦးေရ အေျပာင္းအလဲသာမက အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ားလည္းမ်ားစြာတုိးတက္ခဲ့ၿပီး က်န္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတို႔ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ခံမႈကုိ အေျခခံ၍ ဦးၾကည္လင္းကဆိုသည္။

‘‘လူပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးေတြ၊ အရြယ္လြန္ေတြ၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရြယ္၊ လူငယ္ေတြစတဲ့ အရြယ္အစားအလုိက္ လူဦးေရ ပုိင္း ျခားမႈကေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြနဲ႔ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းက အတိအက်ထုတ္ျပန္မွာပါ။ တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြက် ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာခြင့္မရိွ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္က တုိး တက္လာတယ္ေတာ့ အၾကမ္း ဖ်င္းဆုိႏုိင္တယ္’’ ဟု ၎ကဆို သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူမႈမ်ားကုိ မတ္လ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း က်န္ရိွေနသူမ်ားကုိ လက္ က်န္စာရင္းမ်ားလိုက္လံေကာက္ ယူေနသည့္အတြက္ ေနျပည္ ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ စာရင္းေကာက္ခံမႈ အေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ျပန္မေပးႏုိင္ ေသးေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာ ရင္းေကာ္မရွင္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

‘‘စာရင္းပိတ္ၿပီး ေျခာက္ပတ္ ကေန ရွစ္ပတ္အတြင္း က်န္သြား တဲ့ သူေတြကုိ လုိက္ေကာက္ေန ေသးတယ္။ စာရင္းက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက်မွ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အခုထုတ္ျပန္လိုက္ရင္ စီမံကိန္းေတြကအစ လဲြသြားမွာ စိုးလို႔ပါ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း၊ လုပ္ငန္းစသည့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖဆုိမွသာ အစိုးရက လုိအပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရိွဧၿပီ ၁၈ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္တစ္၀ုိက္ရိွ ရြာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဘဂၤါလီရြာအခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ခံနုိင္မႈမရိွေသးေၾကာင္း ဦးျမင့္ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္ေနထိုင္သည္ဟု အစိုးရကေျပာၾကားထားၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာမွ ျပန္လည္ေကာက္ ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ထြက္လာပါက လူဦးေရမွာ ယခုထက္ပုိမိုမ်ားျပားသြားႏုိင္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ ၉၀ ရာခိုိင္ႏႈန္းစာရင္း ဇယားမ်ားရရိွၿပီး ဧၿပီ ၈ ရက္အထိ ေကာက္ယူရရိွေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ လူဦးေရ ၄၇ သန္းေက်ာ္ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဧၿပီ ၁၁ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ေျပာၾကားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: