ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းရန္ျပင္ဆင္

ေက်ာက္ျဖဴ၊ မဇၥၽိမ။ ။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔ ပူးေပါင္းရန္ ပထမေျခလွမ္း စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္က မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ဖြဲ႔ပူးေပါင္းရန္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)က စတင္ကမ္းလွမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ သံုးႀကိမ္ေဆြးေႏြး ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ၾကားခံေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

“Joint Committee (ၾကားခံေကာ္မတီ) ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အတူတြဲလုပ္လို႔ရၿပီဆိုရင္ တစ္ဖြဲ႔တစ္ပါတီ အလွမ္းမေ၀းေတာ့ဘူး ။ ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေဆာင္ရြက္ၿပီးရင္ တျခားအဖြဲ႔ငယ္ေတြ ကုိလည္း ဘယ္လိုဆြဲေခၚသြားမလဲဆိုတာ စဥ္းစားေနတာရွိတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မခ် ရေသးဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္ကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔မွ ထိပ္ သီးေခါင္း   ေဆာင္ သံုးဦးစီ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ (ALP) ၏ ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္လည္း “ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတို႔ဘ၀ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား လက္ နက္ ကိုင္ တပ္မေတာ္တစ္ခု လိုအပ္ေနသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ဖက္ေပါင္းစည္းအၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူထုက ေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါက ျပည္တြင္းတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရ မည့္ အပိုင္းကိုမူ အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိွုင္းရဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ (ANP)မွ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ရခိုင္ျပည္ နယ္ လံုၿခံဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အတြင္းအင္အားစု ပါတီေတြသာမက အျပင္အင္အား စုျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြလည္း အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းႏိုင္ ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ တတိယေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ (ALP)သည္ ေတာ္လွန္ေရး သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ၾကာရွိေသာ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္သည္။ထို႔အတူ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) သည္လည္း စစ္အဂၤါအျပည့္အစံုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ တစ္ ခုျဖစ္ သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးရခိုင္ျပည္နယ္အက်ိဳး ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ဟန္က ဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: