ျမန္မာႏိုင္ငံမွမြတ္စလင္တို႔အားခိုင္မာေသာရပ္ တည္မႈေပး ရမည္ဟု ကုလ သံတမန္ မွ ေျပာၾကား

 

photo_1376580893492-1-hd
လက္ရိွတြင္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားဟု ယူဆခံထားရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီေဂ်း နမ္ဗီးယားမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္တို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရိွရမည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက သူတို႔၏လံုၿခံဳေရးသည္ အႏၱရာယ္ အေန အထား၌ ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ထိပ္တန္းသံတမန္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က International Peace Institute ၌ ေျပာခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ “ယင္းလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း မေလွ်ာက္လွမ္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕ေမွာက္၀ယ္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္း ထိခိုက္ဖြယ္ရိွေနေၾကာင္း ” ဗီေဂ်း နမ္ဗီးယားမွ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စ္လင္မ္ အေျမာက္အမ်ားတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကေရာက္ရိွခဲ့ေသာ မ်ဳိးဆက္ႏြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ္ လည္း   ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎တို႔အား တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်လာသူမ်ားအျဖစ္ အျမင္ထားရိွေနၾကသည္။

လူဦးေရပမာဏ တစ္သန္း အထက္ရိွေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ မွတ္တမ္းမ်ား၌ ထည့္သြင္း မထားေခ်။ ၎ျပင္ ၎တို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ ကို   ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသေရြ႕ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟုလည္း အစိုးရဖက္က ဆိုထား၏။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သြားလာမႈ၊ ထိမ္းျမားမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း၊ အိမ္ရာျပဳျပင္ေရး၊ ၀တ္ျပဳဌာန တည္ေဆာက္ေရးတို႔ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒအရ ပိတ္ပင္ တားဆီး ထားသည္ ဟူ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စု တစ္ခု၏အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက ကုလသမဂၢ၏ ေနာက္ထပ္ သံတမန္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အၾကား အစာေရစာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသ ခံယူႏိုင္မႈ ျပင္းထန္ဆိုးရြားလာျခင္းသည္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ကာလ မ်ားစြာကတည္းက ညွင္း ပန္းႏွိပ္ စက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္က လူသားခ်င္းစာနာျခင္း ကင္းမဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လံုေလာက္   ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး လုပ္သားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာေစခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း ေသာမတ္စ္ အိုေယး ကင္တားနားထံမွ အထက္ပါ စကားထြက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ခ္ အုိဘားမား၏ ရႈတ္ခ်ေ၀ဖန္မႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး လကၡဏာအေပၚ အေျခတည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးကို လက္ခံအသံုးျပဳလွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ လားရာဖက္သို႔ ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ အိုဘားမားမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: