ဘိုကုိဟရမ္၏လုပ္ရပ္ကိုကမၻာ့မြတ္စလင္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား က ရႈတ္ ခ် ကန္႔ ကြက္

ႏုိ္င္ငံတကာတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ နီးပါးကုိ ျပန္ေပးဆြဲၿပီးေနာက္ ေရာင္းစားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ ဘုိကို ဟရမ္ အဖြဲ႕အား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

“ဘုိကိုဟရမ္”ဆိုသည္မွာ “အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ဟရာမ္(အျပစ္ရွိေသာအရာ)ျဖစ္၏”ဟု အဓိပၸာယ္ရ သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕မွ တရား၀င္သုံးစြဲေသာ အမည္မွာ “Jama’atu Ahlus Sunnah lid Da’awati wal Jihad (ဒအ္၀သ္ႏွင့္ ဂ်ီဟတ္အတြက္ အဟ္ေလစြႏၷသ္ဂ်မာအတ္)”ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ဘိုကိုဟရမ္၏ လုပ္ရပ္မွာ အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုလိုက္သည္။

*** OIC လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္…..

OIC အဖြဲ႕ႀကီး၏ အၿမဲတန္းအဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ “လြတ္လပ္သည့္ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္(IPHRC)” က ယင္းလုပ္ရပ္ကို ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္လိုက္သည့္အျပင္“ပညာသင္ၾကားခြင့္ဟာ အေျခခံလူ႕ အခြင့္ေရးျဖစ္ သလုိ အစၥလာမ့္လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။ ဘုိကုိဟရမ္က ခ်ိဘြတ္မိန္းကေလးငယ္ေတြကို အဓမၼ ဖမ္းဆီးသြားတဲ့ကိစၥဟာ ႏုိင္ငံတ ကာ ဥပေဒေရာ လူ႕အခြင့္ေရးဥပေဒေတြပါကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သလို အစၥလာမ္ကို ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ တာပါပဲ”ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေနာက္တစ္ခါ OIC အဖြဲ႕ႀကီး၏ လက္ေအာက္ခံ ေဆာ္ဒီအေျခစိုက္ “အစၥလာမ့္ဖိကာဟ္ အကယ္ဒမီီ(IFA)” ကလည္း “ျပန္ေပးဆြဲတယ္ဆုိတာ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္မဟုတ္သလို လူသားခ်င္ စာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္တဲ့ ျပစ္မႈတစ္ခုပါ”ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

*** အလ္အဇ္ဟရ္ အစၥလာမ့္တကၠသိုလ္ ….

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္ကမၻာတြင္ ထင္ရွားအေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ေသာ အလ္အဇ္ဟရ္အစၥလာမ့္တကၠသိုလ္က ဘုိကိုဟရမ္အစြန္းေရာက္တုိ႔၏လုပ္ရပ္အား ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး ေက်ာင္းသူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

“ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ျမင့္ျမတ္တဲ့သြန္သင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ကုိက္ညီမႈမရွိပါဘူး၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ခ်က္ခ်င္ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္ ”ဟု အလ္အဇ္ဟရ္၏ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

*** ႏုိင္ငံတကာ အစၥလာမ့္ပညာရွင္မ်ားသမဂၢ (The International Union for Muslim Scholars) ….

ႏုိင္ငံတကာ အစၥလာမ့္ပညာရွင္မ်ားသမဂၢ(IUMS)က ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး အစၥလာမ့္ရွရီအာဟ္ ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ ထုိျပစ္မႈမ်ိဳးကို မြတ္စလင္တစ္ခ်ိဳ႕၏ ႏွလုံးသားတြင္ လမ္း လြဲ က်င့္ သုံးသည့္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္ထိခိုက္ရပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အစၥလာမ္သာသနာဟာ သူတုိ႔ေျပာေန လုပ္ေနတဲ့ အဲဒီလုိျပစ္မႈေတြကေန လုံး၀ကင္းစင္တဲ့အေၾကာင္း သမဂၢ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

*** အိႏိၵယမြတ္စလင္မဂ်လစ္မုရွာ၀ရဟ္ ….

အိႏိၵယမြတ္စလင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ “All India Muslim Majlis-e Mushawarat”ကလည္း ဘုိကုိဟရာမ္၏ လုပ္ရပ္ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။

“ႏုိ္င္ဂ်ီးရီးယားမွာ ရွိတဲ့ ဘုိကိုဟရမ္လို အဖြဲ႕အစညး္ဟာ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အီရတ္တို႔ ဆီးရီးယားတုိ႔မွာ ရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ မြတ္စလင္နဲ႔ အစၥလာမ့္ ရန္သူေတြလိုပါပဲ”ဟု အဖြဲ႕ဥကၠ႒   ေဒါက္တာဇဖရြလ္အစၥလာမ္ခန္းက ဆုိသည္။

*** တိုရန္ဒိုအစၥလာမ့္သိပၸံ …

ထုိ႔ျပင္ ကေနဒါႏုိင္ငံက တိုရန္ဒိုအစၥလာမ့္သိပၸံမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ရႈိတ္ခ္အဟ္မဒ္ကြတ္တီက ဘုိကုိဟရမ္၏ လုပ္ရပ္ကုိ “အစၥလာမ့္မူ၀ါဒေတြကို ဖ်က္ဆီးမယ့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္”အျဖစ္ ေျပာဆုိသည္။

“ေဖကာဟ္ဓမၶသတ္ဥပေဒအားလုံးရဲ႕ အလိုအရ ဒီလိုအျပဳအမႈမ်ိဳး ဒီလို က်ဴးလြန္တာမ်ိဳးဟာ မြတ္စလင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မြတ္စလင္မဟုတ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟိရာဘာဟ္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ကို ေရာက္သြားပါၿပီ” ဟု ၎က Onislam ကို ေျပာသည္။

*** ေျမာက္အေမရိကဆုိင္ရာ အစၥလာမ့္လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း (ISNA)…

အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံ၏ ေရွးအက်ဆုံးေသာ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမာက္အေမရိကဆုိင္ရာ အစၥလာမ့္လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းက အစြန္းေရာက္ ဘုိကိုဟရမ္၏ လုပ္ရပ္မွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ သည့္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

*** အေမရိကန္-အစၥလာမ္ ဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (CAIR)…

အေမရိကန္-အစၥလာမ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္စီ(CAIR)ကလည္း ဘုိကိုဟရမ္၏ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ နီးပါးအား ျပန္ေပးဆြဲသည့္ လုပ္ရပ္မွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး မဖြယ္မရာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ရႈတ္ခ်ေျပာ ဆုိသည္။

*** လန္ဒန္မြတ္စလင္အသင္း ….

အလားတူ လန္ဒန္မြတ္စလင္အသင္းကလည္း ဘုိကိုဟရမ္အဖြဲ႕အား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

– စိုင္ဖုလႅာဟ္(ျမန္မာမြတ္စလင္မီဒီယာ) စုစည္းတင္ျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: