ဥေရာပ ပါလီမန္ ဂရိကို္္ယ္စားျပဳ အမတ္စာရင္းတြင္ ဟိဂ်ဗ္၀တ္ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္လာ

 

– ဥေရာပ ပါလီမန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဂရိကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ ဟိဂ်ဗ္၀တ္ဆင္သည့္ ဂရိ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ပါ၀င္လာ သည္ဟု သိရသည္။

“ကၽြန္မရဲ႕ သေဘာထားေတြ ေပၚလြင္တာေၾကာင့္ ဂရိ Eco Green ပါတီကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ကၽြန္မ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံခဲ့ရတာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိေျပေရးကုိ အေျခခံတဲ့ ဒီႏုိင္ငံေရး ပါတီဟာ ဥေရာပ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အန္နာ စတာမူက Anadolu သတင္းေအဂ်င္စီႏွင့္   ေမလ ၇ ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စတာမူမွာ ယခင္ေယာဂ ဆရာမတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဂရိပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးပါတီမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္ စတာမူမွာ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပါလီမန္အမတ္ေရြးပြဲတြင္ အေရြးခံခဲ့ရပါက ဥေရာပ ပါလီမန္တြင္ ဟိဂ်ဗ္၀တ္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

စတာမူမွာ စီပြားစီမံျဖင့္ ဘြဲရခဲ့ၿပီး၊ ယခင္က ေယာဂနည္းျပ ဆရာမျဖစ္သည္။ ေအာ္သုိေဒါ့စ္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အျဖစ္ ေမြးဖြားလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာတရား အားလံုး ကုိ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာသုိ႔ ကူးေျပာင္းသက္၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာက ထဲသုိ႔ ေျခခ်ခဲ့ သည္။ စတာမူမွာ ဂရိ မြတ္စလင္ အသင္းတြင္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ကုိလည္း ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

ေမ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပါလီမန္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ဂရိႏိုင္ငံမွ ၂၁ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ စတာမူမွာ ႏုိင္ငံအား အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တူညီေသာ အာမခံခ်က္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေန သည္။

ဥေရာပ ပါလီမန္ေနရာအတြက္ ဟိဂ်ဗ္၀တ္ဆင္ထားသည့္ သူမအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းက လူမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိၾကည့္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စတာမူကဆုိၿပီး၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္းက တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္သင့္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂရိႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၀.၇ သန္း၏ ၁.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

OnIslam & News Agencies

M-Media Link =>http://www.m-mediagroup.com/news/2756

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: