“ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပရာယု ခ်န္အိုခ်ာ”

ထိုင္းစစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယု ခ်န္အိုခ်ာသည္ မူလက စက္တင္ဘာလတြင္ တာ၀န္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အနားယူရန္ ရွိသည္။

သို့ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ၾကာသာပေတးေန့က အာဏာသိမ္းမႈ အျပီးတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ခ်န္အိုခ်ာသည္ တိုင္းျပည္၏ အစိုးရအဖြဲ့ အၾကီးအကဲ ေနရာသို့ အလုိလုိ ေရာက္ ရွိသြားသည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ သူသည္ ေတာ္၀င္မိသားစုကို သစၥာ ေစာင့္သိသူ အျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္း ခံရျပီး သက္ဆင္ႏွင့္ ယင္လက္တို့ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရမ်ားကို ေထာက္ခံေသာ ရွပ္နီမ်ားကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကိုင္တြယ္တတ္သူ အျဖစ္ နာမည္ၾကီးသည္။

စစ္တပ္သည္ အျမဲ ၾကားေနမည္ ဟု သူရာထူး ရယူခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယုက ေျပာခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ အခ်ိဳ့ေသာ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ထိုအခ်က္ကို သံသယ ပြားေစခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ေလ့လာစုံစမ္းမႈအား ခ်န္အိုခ်ာက ၾသဇာသုံး ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သည္ဟု Human Rights Watch   ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ့က စြပ္စြဲထားသည္။

ယင္လတ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖ်ဳထိုင္းပါတီသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခ်န္အိုခ်ာ အပါအ၀င္ အေရးၾကီး စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ရန္ အထူး ၾကိဳးစားခဲ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။

ဖ်ဳထိုင္းပါတီက သက္ဆင္ တုိင္းျပည္တြင္း ျပန္၀င္လာႏိုင္မည့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္က ခ်န္အိုခ်ာ သည္   ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ဖူးသည္။

သို့ေသာ္ ဆင့္ကဲ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလာေသာ အခါတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခ်န္အိုခ်ာက ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ လူထုေကာင္စီကို ဖြဲ့စည္းရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယု ခ်န္အိုခ်ာ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့ႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အိုးအိမ္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ပ်က္စီးေနေစျပီး ထပ္မံ တိုးပြားလာမည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ … ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

လေပါင္းရွည္ၾကာေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မေျဖရွင္းႏိုင္မႈက စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ အာဏာ သိမ္းမႈကို ဆန့္က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာပါက ထိုင္းစစ္တပ္က မည္သို့ကိုင္တြယ္မည္နည္း ဆိုသည္ကိုေတာ့ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: