ဘာသာေရး အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ သူတစ္ပါး အက်ိဳးစီးပြား ဖ်က္စီးျခင္း

 

(၁)

သီရိလကၤာနုိင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ျဖစ္ သူ Davanesan Nesiah က ‘လူေတြဟာ သူတုိ႔ ဘာသာ မလုံျခံဳဘူး။ ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးသြားေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႕ အျခား ဘာသာ အေပၚ နုိင္ထက္စီးနင္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္’ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီရိလကၤာနိုင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ေသာ(၅)နွစ္ခန္႔မွစ၍ မ်ိဳးေစာင့္တပ္ဦးဟု အမည္ခံကာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္အမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးစုၾကီး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား စတင္လာခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ သိလ်က္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ တု႔ံဆိုင္းေနၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ထုတ္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ ဖင့္ႏြဲ႕ေနျခင္း၊ အသံတိတ္ နည္းျဖင့္ ထုိလုပ္ရပ္ကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Jehan Perera က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

(၂)
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤေပါက္ကြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘန္း၊ ယူဒိုယူႏုိက တရားခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ဘာသာလူမ်ိဳးကြဲျပားမႈကို ေလးစားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္တုိက္တြန္းခဲ့ သည္။ သမၼတက ပါလီမန္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ကြဲျပားျခား နားသည့္ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ လက္ခံ ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ ထိုကြဲျပားျခားနားမႈအေပၚ စုစည္း ခိုင္မာ စည္းလုံးျခင္းဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးထားရွိၿပီး သည္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းပကားျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

(၃)
တင္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ သီရိလကၤာ ျဖစ္ရပ္သည္ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔၏ တာ၀န္မဲ့မႈႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း စစ္မီးလွ်ံကိုေတာက္ေလာင္ေစၿပီး လူတစ္စု၏အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေသာျဖစ္ ရပ္ဟုရႈျမင္ရၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ျဖစ္ရပ္သည္ တိုင္းျပည္အတြင္း လူမ်ိဳးမတူကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို မဖ်က္ဆီးၾက ေစရန္ ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္္ေနေၾကာင္း ရႈျမင္နားလည္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သီရိလကၤာႏုိ္င္ငံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ႀကိဳးကိုင္ သူ မေတြ႕ရသည့္ လူတစ္စု၏ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္   ေလာင္ေနပါၿပီ။ တရားခံရွာၿပီးမွ မီးကိုၿငႇိမ္းသတ္ရမည့္ အေျခအေနမဟုတ္။ မီးအျမန္ၿငိမ္းမည့္ လမ္းေၾကာင္း ကိုရွာေဖြ၍ မီးကို အျမန္ဆုံးၿငႇိမ္း သတ္ရန္ ႀကိဳးစားရေပမည္။

မီးကိုအျမန္ဆုံး မည္သုိ႔ ၿငႇိမ္းသတ္ရမည္နည္း။ ေလာင္ေနသည့္မီး၏ အေျခခံသေဘာႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ သေဘာကို ဦးစြာ သိရန္လိုသည္။ ေဒါသမီးလား၊ ေလာဘမီးလား၊ အာဃာတမီးလား၊ ပေယာဂမီးလား၊ အသိမဲ့ မီးလား၊ စိုးရိမ္လြန္ကဲမီးလား စသည့္အခ်က္ကို မပိုင္ႏုိင္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ကူညီ ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ေပ်ာက္ႏုိးႏုိး ေဆးမ်ားျဖင့္ ေရာဂါတုိးေစသကဲ့သို႔ အမုန္းမီးလွ်ံၾကား မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ လုံးပါးပါးမည့္အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ ေရာက္မည္ကုိ စုိးရိမ္မိပါသည္။

(၄)
ဘာသာတရားတုိင္းသည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အလွတရားမ်ားအျဖစ္ရွိေနမည္။ ႏုိင္ငံတုိင္း တြင္ ဘာသာမတူသူမ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားကို မည္သည့္ နတ္ေဒ၀ါကမွ် ေမွးမွိန္ ေအာင္ မျပဳႏိုင္ၾကပါ။ ျမတ္ဗုဒၶက ဤသို႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။
“ငါဘုရား ခႏၶာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ သာသနာေတာ္ကို မၾကည္ညိဳသူမ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ျပႆဒ္တုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္။ ေက်ာက္စီ၊ ဆည္းလည္း၊ ရိရရြဲ႕တုိ႔ ေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ဓာတု၊ ဓမၼ၊ ဥဒိႆႏွင့္ ပရိေဘာဂတစ္ျဖာ ေစတီတုိ႔တြင္ ပ်က္စီး ယိုယြင္း ၾကည္ညိဳျခင္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေပလိမ့္မည္။

အၾကင္သူသည္ ၎ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ေသာ အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးမေပးေလသမွ် ကာလပတ္လုံး အဟုတ္ ေတြဟု ထင္မွတ္ကာေနၾကလိမ့္မည္။ ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္ ကြယ္ေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။
အမွန္စင္စစ္ ထုိသို႔ ဘုရား၏(၄၅၀ါ)ကာလ ၾကာေအာင္ မနားမေနပင္ပန္းခံေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼ၀ိနယတုိ႔ ကို ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းငွာ နတ္ႏွင့္လူ အဘယ္သူမွ မတတ္စြမ္းႏုိင္” ဟု အနာဂတံသဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူ ခဲ့သည္ကို ပါဠိစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၌ ေလ့လာဖတ္႐ႈရသည္။

တစ္ဖန္အစၥလာမ္ဘာသာကို ေလ့လာၾကည့္ရာ ဤသို႔ေတြ႕ရ၏။

အစၥလာမ္ဘာသာကို ယုံၾကည္သဒၶါတရား ကင္းမဲ့ေသာ သူတုိ႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေသာ္လည္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ၏ေရာင္ျခည္ေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာကို ျပည့္စုံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေတာ္မူျခင္း မွအပ အျခား မည္သည့္တစ္စုံတရာကိုမွ် သေဘာတူမည္ မဟုတ္ေပ။ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္သူမ်ားသည္ အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကုိ ပါးစပ္ ျဖင့္ မဟုတ္မဟပ္ ၀ါဒျဖန္႔၍ ၿငႇိမ္းသတ္ေစလို ၾကကုန္၏။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တစ္စုံတစ္ရာကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူလိမ့္မည္မဟုတ္။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၊ ေနာင္တ အမွား၀န္ခံျခင္း က႑)

ဘာသာတရားမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ရျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာ၀င္တုိ႔က ဘာသာတရား၏အဆုံးအမကို ဥေပကၡာျပဳ၍ ေနထုိင္ျခင္း အယူသီးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမအတုိင္း ေနထုိင္က်င့္ရန္ႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼမ်ားကို ဘ၀အလင္းအျဖစ္ လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဘာသာတရားတုိးတက္ႀကီးပြား၍ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း ေပလိမ့္မည္။

(၅)
ျမတ္ဗုဒၶက အစီရ၀တီျမစ္ကမ္းပါး၌ ပ်ံေနေသာဟသၤာမ်က္စိကို ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ရဟန္း တစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤအတိတ္ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေဆာင္ေတာ္မူသည္။ ဤ “ကု႐ုဓမၼဇာတ္”(ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းသူမ်ား၏ တုိင္းျပည္)ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ကၠုႏၵပတၱနဂိုရ္ျပည္၌ ဘုရားေလာင္းသည္ မင္းသားျဖစ္၍ ခမည္း ေတာ္ကြယ္လြန္ေသာအခါ မင္းအျဖစ္ကို ရရွိေလသည္။ ထုိ ဓနဥၥယေကာရဗ် မင္းသည္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ကု႐ုဓမၼ (ပဥၥသီလ)ႏွင့္လည္းျပည့္စုံသည္။ ထုိမင္းကဲ့သုိ႔ပင္ မယ္ေတာ္မိဘုရားႀကီး၊ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္း၊ ပုေရာဟိတ္ အမတ္၊ ေျမတိုင္းအမတ္၊ ကုလားထိန္း၊ သူေဌး၊ တံခါးမွဴး၊ ျပည့္တန္ဆာမတုိ႔သည္လည္း ပဥၥသီလႏွင့္ ျပည့္စုံၾက ေလသည္။ မင္းႀကီးသည္ အလွဴေပးမႈ၌လည္း ရက္ေရာသူျဖစ္၍ ၿမိဳ႕တံခါးေလးမ်က္ႏွာ၊ ၿမိဳ႕လယ္၊ နန္းေတာ္တံခါး ဤ ေျခာက္ေနရာတုိ႔၌ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္၍ ေန႔စဥ္ အသျပာေငြေျခာက္သိန္း ေပးလွဴေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကာလိဂၤတုိင္း ဒႏၱပူရျပည္၌ မုိးေခါင္ျခင္းေၾကာင့္ ကာလိဂၤမင္းသည္ ေရွးထုံး အတိုင္း မုိးရြာေစ ရန္ အလွဴေပး၊ သီလေဆာက္တည္၍ အသေရရွိေသာ တုိက္ခန္း၌ ေျမဇာျမက္ခင္း ကို ခင္း၍ အိပ္ျခင္းအမႈကိုျပဳ ေသာ္လည္း မုိးမရြာသျဖင့္ အမတ္တုိ႔က ေကာရဗ်မင္း၏ အဥၥန၀ဏၰ မည္ေသာ မဂၤလာဆင္ေတာ္ကို ယူ၍ရခဲ့ သည္ရွိေသာ္ မိုးရြာပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ရာ ကာလိဂၤမင္းသည္ ပုဏၰားရွစ္ေယာက္တုိ႔အား မဂၤလာ ဆင္ေတာ္ ကို အလွဴခံရန္ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ေကာရဗ်မင္းလည္း ဆင္ေတာ္ကို လွဴလိုက္သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္သည့္တုိင္ မိုးမရြာေသးေပ။ ကာလိဂၤမင္းသည္ ေကာရဗ်မင္း၏ ကု႐ုဓမၼတရား၌သာတည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုမင္း၏ တုိင္း ျပည္၌ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္၊ ဆယ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မိုးရြာေၾကာင္းသိရွိသျဖင့္ မဂၤလာဆင္ေတာ္ကိုလည္း ျပန္ပုိ႔ေစကာ ကု႐ုဓမၼကို ေရႊဒဂၤါးျပား၌ ကူးယူလာေစရန္ အမတ္ႀကီးႏွင့္ပုဏၰားတို႔အား ေစလႊတ္လုိက္ျပန္သည္။ အမတ္ႀကီးႏွင့္ ပုဏၰားတုိ႔   ေရႊျပားျဖင့္   ေရးကူးဆက္သခဲ့ေသာ ကု႐ုဓမၼကုိကာလဂၤမင္း၊ မင္းမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားက ေစာင့္ထိန္းရာ ထုိခဏ၌ပင္ တုိင္းျပည္၌မိုးရြာသျဖင့္ ေဘးသုံးပါးတုိ႔ သည္လည္း ၿငိမ္းေအးသြား ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံသည္လည္း သာယာ၀ေျပာ လာသည္။ (၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္ – ကု႐ုဓမၼဇာတ္)

(၆)
ဘဂၢဒတ္ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၌ Umar Bin Abdulaziz ဆိုေသာ သမၼတႀကီးတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္ စိုးစံခဲ့သည္။ သမၼတႀကီးသည္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္အညီ တရားဓမၼကိုလည္း ေလးစား ၾကည္ညိဳစြာျဖင့္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားကုိ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားဘဲ မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။
သမၼတႀကီး၏ တရားမွ်တမႈေၾကာင့္ တိုင္း ျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည္မွ်မက တုိင္းျပည္အတြင္းမွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ သတၱ၀ါမ်ားပင္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ရန္မမူၾက။ မ်ိဳးမတူရန္ဖက္မ်ားသည္ပင္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ အတူေန ထုိင္ေလ့ရွိၾကသည္။

သမၼတႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ Kirman ၿမိဳ႕အနီး တစ္၀ိုက္ရွိ ေတာထဲတြင္ ဆိတ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏြားေက်ာင္း သားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏သတၱ၀ါမ်ားကို လႊတ္ေက်ာင္းထားၾကရာ သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ေအာက္တြင္ တရား႐ႈမွတ္ေနၾက သည္။ ဆိတ္ႏွင့္ ၀ံပုေလြတို႔လည္း အတူ ေဆာ့ကစားၾကေလသည္။ တစ္ေန႔ ေတာထဲ တြင္ ၀ံပုေလြတစ္ေကာင္က စိတ္႐ုိင္း၀င္ကာ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို ကုိက္သတ္လိုက္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ မူဆာဆိုသည့္ ဆိတ္ေက်ာင္း သားေလးက ၿမိဳ႕သို႔ေျပးၿပီး သမၼတႀကီး Umar နတ္ရြာစံသြားၿပီဟု သတင္းပို႔သည္။ ထုိအခါၿမိဳ႕သား တုိ႔က “ငါတုိ႔ ၿမိဳ႕က လူေတြေတာင္ သတင္းမရဘဲ မင္းက ေတာထဲကေန ဘယ္လို သတင္းရသလဲ”ဟု ေမးျမန္းရာ ဆိတ္ ေက်ာင္းသားေလးက ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ ေျပာျပလုိက္သည္။ ၿမိဳ႕သားတုိ႔လည္း စုံစမ္းၾကည့္ရာ သမၼတႀကီး အမွန္တကယ္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရေလသည္။ (TABKAT-IBNIU SAD)

(၇)
တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ ေလ့လာ ေဆာက္တည္ပြားမ်ားရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ဓမၼတရားေတာ္ကို လူသားတုိင္း   ေလ့လာသိရွိျမတ္ႏုိးႏုိင္ရန္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕စြာ မိတ္ဆက္ေပးရမည္။ “ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး”ဟုဆို၍ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို စံမျပဳ သင့္သကဲ့သု႔ိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း အစၥလာမ္ဘာသာကို ျမတ္ႏိုးလွ်င္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ၏ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား၊ ကုရ္အာန္က်မ္းအတိုင္း ဘ၀တည္ေဆာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လက္ေတြ႕က်င့္မူရမည္။ တာလီဘန္-အလ္ကိုင္ဒါမ်ားကို စံမျပဳသင့္ပါ။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟူသည္ ကိုယ့္အမ်ိဳးႀကီးပြား တုိးတက္ေရး၊ ကမၻာ့အလယ္ ဂုဏ္၀င့္ထည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ျခင္းမည္၏။ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားမ်ားက မေကာင္းမႈျပဳေနျခင္းကို ကူညီျခင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ မဟုတ္။ ေလာကီဒုကၡ ကုိ ေသးငယ္သည္ဟုဆုိ၍ တမလြန္ ၀ဋ္ဆင္းရဲထဲသို႔ တြန္းပို႔သူႏွင့္ ပမာတူသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဟူသည္ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ကုိ ငါ့လူလုပ္ တာအမွန္ဟူေသာ ဆင္ျခင္ တုံတရား ကင္းမဲ့စြာ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ိဳးကို ေခၚဆိုသည္မဟုတ္။ ျပႆနာတုိင္းကို မွ်တစြာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေပး၍ ဦးေဆာင္ႏုိင္သူကုိသာ အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟု ေခၚဆုိႏိုင္သည္။ အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာ သည္ ဂ်ာမန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ဂ်ဴးမ်ားကုိ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္မလွျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဆဒမ္သည္ အီရတ္အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရးအတြက္ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢကလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံ သားတုိ႔ကို လူသားခ်င္းစာနာမႈ စိတ္ကင္းမဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ၎၏ဘ၀ကို ႀကိဳးစင္ေပၚ၌ နိဂုံး ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။

မိမိဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ား အေပၚသာ ေကာင္းၿပီး ဘာသာျခားလူမ်ိဳးျခားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကံၾကမၼာဒဏ္ ခတ္ျခင္း ကို ခံစားရေပမည္။

အမ်ိဳးသားေရးဟူသည္ အမ်ိဳးသားထုႀကီးပြားေရးမွသည္ ကမၻာ့လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳသည္အထိ ရည္ရြယ္ ရပါသည္။ တစ္နည္း အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးမွ လူသားထုတစ္ရပ္လုံး တုိးတက္ေရး သို႔ ေရွ႕႐ႈမွသာ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ကမာၻက ေလးစားေသာ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္မည္။ အမ်ိဳးသားေရးသည္ ဘာသာျခား ႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ လူမ်ိဳးျခား ခြဲျခားေရး လုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားၿပီး   ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ အာဃာတမီးမ်ားကို မၿငိမ္းသတ္ေပးဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ မိမိေၾကာင့္ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမႏွင့္ အညီ က်င့္ႀကံမႈမရွိသျဖင့္ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရကို မခံစားရေတာ့ေပ။ ဟင္းအုိးမ်ား၌ က်င္လည္ရေသာ္လည္း အရသာကို မခံစားရေသာ ေယာက္မ ပမာျဖစ္သည္။

ဤသည္ပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသားေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟု သတ္မွတ္မိလွ်င္ ေလာကီစစ္ပြဲ လူ႕ငရဲအျဖစ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကုိသာ ဦးတည္ၿပီး အဇၩတၱမီးမ်ားက ဗဟိႏၵမီးမ်ားကို ကူးေလာင္ၿမိဳက္ေစၿပီး စစ္မီးလွ်ံ၏ တရား ခံျဖစ္သြားတတ္သည္။

တုိင္းျပည္အတြင္း အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကသည့္ ဘာသာ၀င္အသီးသီးက ဘာသာတရား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားကို စံမျပဳဘဲ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဘာသာျခားအႏၲရာယ္၊ လူမ်ိဳးျခား အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဟုဆိုကာ စိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲၿပီး ရန္ဘက္ျပဳတုံ႔ျပန္ရမည္၊ ဓာတ္တူခ်င္းမွ အသုံးတည့္မည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္- ေမတၱာျဖဴ (ေရႊကၽြန္းေျမ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: