အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာန ထုတ္ျပန္

ဘာသာျခားခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္သည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆို ဆန္႕က်င္သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီမွ ႏုိင္ငံျခားေရး ႒ာန ေျပာခြင့္ ရရုံးက ဇြန္ ၁၁ တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ ။
” ဒီ လုပ္ရပ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မညီညႊတ္သလို အစိုးရ၏ အျခားႀကိဳးပမ္းမႈေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိပါဘူး ” ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္ ။

မဇၥိိ်မ သတင္းစာ
ဇြန္ | ၁၃ ရက္ | ၂၀၁၄

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: