သႏၲိသုခတြင္ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးလမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္ မည့္ သာသနာျပဳ သင္တန္း ေၾကာ္ျငာ ႏုိင္ငံ ပုိင္ သတင္း စာ မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပ

On Mon, 2014-06-16 11:4

အျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ပိတ္ခံခဲ့ရသည့္ မဟ သႏၲိသုခေက်ာင္းတုိက္တြင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ သာသနာျပဳသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ဟု  ဇြန္လ  ၁၅ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ပါ၀င္လာသျဖင့္ လူအမ်ား အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။

ေက်ာင္းတုိက္ကုိ   ညအခ်ိန္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းအၿပီး ငါးရက္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အဆုိပါေၾကာ္ျငာ၌   သင္တန္းအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ထည့္သြင္းထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားတြင္ လူ၀တ္လဲၿပီး ထိန္း သိမ္း ခံ ထားရသည့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ၏ ဖုန္းနံပါတ္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအတြက္ ပိုမိုအံ့အားသင့္ ေစခဲ့သည္။

အဆုိပါေၾကာ္ျငာကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက ထည့္သြင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သုံးႀကိမ္သုံးခါထည့္ရန္ သတင္းစာတုိက္ႏွင့္ သေဘာတူထားေသာေၾကာင့္ ထပ္မံေဖာ္ျပခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း   သင္တန္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

‘‘သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာ သုံးႀကိမ္ထည့္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာ။ သုံးခါမျပည့္ေသးလုိ႔ ဆက္ပါေနတာ’’ဟု   သင္တန္းအတြင္းေရး မွဴး ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ယင္းသင္တန္းကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေၾကာင္း ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

‘‘(ပီနန္)ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏုိင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြမရွိရင္ သိမ္းခံရတာေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာေက်ာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ရည္ရြယ္တာ’’ဟု ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

ႏွစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္ႏွင့္သီလရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိပါ သာသနာျပဳသင္တန္းသုိ႔ စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းဦး ကေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: