အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါထိပ္ပိုင္းအေရျပားျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္

အမ်ိဳးသား လိင္အဂၤါထိပ္ပိုင္းရွိ အေရျပားကို ျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ လိင္အဂၤါအေရျပားေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး မျဖတ္ပါက လိင္အဂၤါ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားရန္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေၾကာင္း အေရျပား အထူးကု ဆရာ၀န္ေဒါက္တာ လင္းထက္ကေျပာၾကားသည္။
ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရခက္ျခင္း၊ ဆီးၾကြင္းဆီးက်န္ႏွင့္ အညစ္ေၾကးမ်ားမထြက္ျခင္း၊ အေရျပားေပါက္က်ဥ္းေနျခင္း (သို႔မ ဟုတ္) က်ယ္ေနျခင္း၊ လိင္တံထိပ္ဖူးအေရျပားဖံုးေနျခင္း၊ ပိုး၀င္ျခင္းႏွင့္ နာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚပါက လိင္တံထိပ္ပိုင္းအေရျပားအား ျဖတ္ေတာက္ ၿပီး ႀကိဳတင္ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင့္ အေရျပားဆရာ၀န္အခ်ိဳ႕မွ သံုးသပ္သည္။
“အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ လိင္အဂၤါထိပ္ပိုင္းကို ျဖတ္လည္းရတယ္။ မျဖတ္ရင္လည္း ေသခ်ာသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးရင္ရပါတယ္။ မျဖတ္လည္း မျဖတ္ဘူး၊ သန္႔ရွင္းေရးလည္းမလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ လိင္အဂၤါအေရျပား ကင္ဆာျဖစ္မွာပဲ” ဟု ၎ကထပ္မံေျပာၾကားသည္။
လိင္အဂၤါထိပ္ပိုင္းအေရျပား ျဖတ္ျခင္းအား ကေလးငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းလူႀကီးေတြမွာလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျပဳလုပ္လာၾကၿပီး ႀကိဳတင္ျဖတ္ထားျခင္းအားျဖင့္
လိင္အဂၤါ အေရျပားကင္ဆာေရာဂါအႏၱရာယ္အား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း၀င္းေမတၱာ ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာေဆြေဆြ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ လိင္အဂၤါအေရျပားျဖတ္ပါက ကေလးမ်ားလက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အရြယ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္သာ ျဖတ္သင့္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာလင္းထက္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
လိင္တံအဂၤါအေရျပားျဖတ္ၿပီး တိုသြားပါက လိင္တံအဂၤါႀကီးထြားလာေသာအခါအဆင္မေျပျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမပိတ္ေစရန္ ခြဲစိတ္ေသာအခါ စနစ္တက်ျပဳလုပ္သင့္ၿပီးခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ေသြးမတိတ္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပြားႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားသည္။
လိင္တံအဂၤါထိပ္ပိုင္းရွိအေရျပားကို မျဖတ္ပါက လိင္တံထိပ္ဖူးကို သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္သင့္ၿပီး မျပဳလုပ္ပါက လိင္တံထိပ္ဖူးေယာင္ျခင္း၊ ပိုး၀င္ ျခင္း နာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး လိင္တံအဂၤါကင္ဆာသည္ အသက္ႀကီးလာပါက ျဖစ္ပြားရန္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အေရျပားအထူးကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာလင္းထက္က ေျပာၾကားသည္။


သန္႔ေဇာ္ဦး
Source : People Power

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: