ဖ်က္ဆီးခံရသည့္မြတ္စလင္တို႔၏အေဆာက္ အ အံု မ်ား ျပန္ ေဆာက္ ရန္ ဘတ္ ဂ်က္ ေဒၚ လာ(၁.၅) သန္း သီရိ လကၤာ အစုိးရ ထုတ္ ေပး

Sri Lanka deploys 700 army to rebuild homes, shops damaged in communal clashes
– ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က သီရီလကၤာေတာင္ပုိင္း အလုသ္ဂါမာႏွင့္ ဘီ႐ူ၀ါလာၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘာသာေရး အေျခခံေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား အား   ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စစ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ အစုိးရက ယေန႔တြင္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သေဘာထား တင္းမာသည့္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ BBS က ထုိေဒသတြင္ လူမ်ိဳးေရး တုိက္ခုိက္ေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ ခုိက္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား၊ ဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားစြာ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေစရန္ အတြက္ အစုိးရက သံုးရက္ဆက္တုိက္ ကာဖ်ဴး အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရၿပီး ထိုျပႆနာအား သီရိလကၤာအစုိးရ၏ ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း က ေ၀ဖန္႐ႈတ္ ခ်ခဲ့ သည္။ သမၼတ မာဟင္ဒါ ရာဂ်ာပါ့က္ဆာကမူ ထုိျပႆနာအား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

ပ်က္ဆီးသြားသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ႐ူပီး သန္း ၂၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၁.၅ သန္း) ကုိ အစုိးရက ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္တပ္ အား တာ၀န္ေပးထားသည္။

ဘာသာေရးကုိအေျခခံၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အစုိးရကမူ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္ တြယ္ျခင္းမရွိေပ။

ဆင္ဟြာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: