တာ၀န္သိတာ၀န္ေက်ပြန္သည့္မႏၱေလးသူ/သား မ်ား သို႔ ေက်းဇူး ဥ ပ ကာ ရ တင္ ရွိ ေၾကာင္း သမၼတ ရံုး ထုတ္ ၿပန္

 

ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာသည့္ မႏၱေလးၿမိဳ ႔ကို ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေမာင္တာ)
 

မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္တည္ျငိမ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွတာ၀န္သိျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာပိုဒ္ ခုနစ္ပိုဒ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာပိုဒ္ ငါးပိုဒ္ပါ၀င္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

[၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္]
● လူမ်ိဳး ဘာသာ မေရြး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း အစဥ္အလာၾကီးမားေသာ မႏၱေလးၿမိဳ ႔ေတာ္သည္ တာ၀န္သိ တာ၀န္ေက်ပြန္သည့္ မႏၱေလးသူ၊ မႏၱေလးသား မ်ား၊ မီဒီယာ အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားနုိင္သည့္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

● အစိုးရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္း မရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ ႏူးညံ့ေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ အစဥ္ အလာေကာင္း ကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္လည္ ေဆာင္ၾကဥ္း ရရွိေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

● ဆူပူရမ္းကားလိုသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီသတင္းေပး ဆက္သြယ္ေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအားလံုး၏ အမည္မ်ား အားလံုးကိုေဖာ္ျပနုိင္ျခင္း မျပဳနုိင္ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ တာ၀န္သိခဲ့ တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကၿပီကို အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္သိ ျပည္သူမ်ား၏ ၾကဳိတင္သတင္း ေပးပို႔မႈမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳ၍ လူထုအေျချပဳ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား၊ အခ်ိန္မီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေန႔မအား ညမနား ၂၄ နာရီပတ္လုံး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

● အေရးႀကီးေသာအခါ ေသြးစည္းေလၾကေသာ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းမွားမ်ား၊ ေကာလဟာလမ်ားကို မိမိတို႔အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္၍ သတင္းမွန္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၾကေသာ မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားမ်ား၊ တာ၀န္သိ လူမႈကြန္ယက္အသုံးျပဳသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ အလားတူ တာ၀န္သိ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ေစေရး ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Silicon Valley မွ သက္ဆုိင္သူမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

● ဤသို႔ မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားမ်ားအပါအ၀င္ တာ၀န္သိ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မဳႈျဖင့္ စိတ္ပူပန္ရ၊ မလုံျခဳံဟု ခံစားခဲ့ရေသာ မႏၱေလးျမိဳ့ေတာ္ၾကီးအား အက်ည္းတန္ အရုပ္ဆုိးေစမည့္အျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ကာကြယ္နုိင္ခဲ့ၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

● ကုိးကြယ္ရာဘာသာ မတူညီသည့္တုိင္ အခ်င္းခ်င္း ေဖးမကူညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ နားလည္မႈ မလြဲမွားေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္သိလူငယ္မ်ားကိုလည္း ေလးနက္စြာေက်းဇူးတင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

● ေရွ ႔ဆက္ၿပီး အလားတူ အေျခအေနေပၚေပါက္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ရွိလာပါက အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ့တုိ့နွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ကာကြယ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ မတူသူမ်ားအၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ခ့ဲသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညီညြတ္မွ်တ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

● Appreciated to Responsible Citizens in Mandalay City ●
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
●  Mandalay, dynamic cultural city where people with different faiths live together harmoniously, had overcome the most difficult situation by the effective cooperation of its residents.

● Today’s stability there is a result of the spirit of Mandalay residents, Civil Society Organizations and religious leaders who wish to maintain the reputation of politeness, tolerance and harmony of their great city together with the timely measures taken by the government.

● We have to recognize and appreciate those dutiful persons behind the scene although it is not possible to cite all the names of the residents who informed and cooperated with the police about the activities of miscreants. We believe that our collective efforts prevent Mandalay from possible ugly violence.

● Religious and civil society leaders together with responsible youths who managed to defend and protect the people with different faiths from unnecessary misunderstandings also deserve our deep appreciation.

● Please continue to testify harmony of Mandalay rooted for centuries and cooperate closely with the police and the government to protect the great city if in case of similar incident occurred in the future.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: