အေမရိကန္ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မ လာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး”

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီဆိုေသာ ျမန္မာျပည္ကို အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္မႈ အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက သမၼတအိုဘားမားက ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အကယ္၍ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ဘဲ မိတ္ေဆြသစ္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သမၼတအိုဘားမားက West Point ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္း၌ မၾကာေသးမီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သို႔ အိုဘားမား သမိုင္း၀င္အလည္အပတ္ေရာက္ရွိျပီး ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္မ်ား က ေဘးအႏၱရာယ္သဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရမွ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခဲ့ျပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အဓိကက်ေသာ သမၼတရာထူးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီတားဆီးခဲ့သည္။

အစားအစာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အနည္းငယ္သာရရွိေနျပီး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မျခားေနထိုင္ေနရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၁သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္တြင္လည္း အေျခအေနမ်ား ကပိုမိုဆိုးရြားသည့္ အျဖစ္သို႔က်ေရာက္လ်က္ရွိေနသည္။

ထိုသို႔ေသာ ဆိုးရြားလွသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေသာမတ္အိုေဂ်းကင္တားနားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖစ္မႈ၏ လကၡာေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလက ျမန္မာျပည္၌ ေဒသဆိုင္ရာညီလာခံ တစ္ခုသို႔ အိုဘားမားေရာက္ရွိခဲ့သည့္ကာလအတြင္း အာရွဆီသို႔ဦးတည္ေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏တိုးတက္ မႈကို ျပသရန္   ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အိုဘားမား၏ Cpitol Hill၌ ေျပာဆိုခ်က္အခ်ဳိ႕သည္ပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့ျပီး ၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား   လ်င္ျမန္စြာ ေထြးေပြ႔ေပးသလိုျဖစ္ေနခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေမရိကန္၏ ကူညီေနမႈအေၾကာင္းကို ျဖည့္စြက္ ဥပေဒအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ Rep.Joseph Crowley(D-N.Y.)က တိုးတက္လာေသာ ဆက္ဆံေရး ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိေနေသာ္ျငားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ အမွား၊အမွန္အတြက္ တာ၀န္သိစိတ္ရွိရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ေလးစားမွသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလုပ္မည္ဟုလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားၾကားသေဘာထားကြဲလြဲမႈ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ခြင့္ မရွိခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္က ျမန္မာျပည္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲမည္ဟုတ္ဟု အေသအခ်ာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရမွ အေျခအေနအရ ရာေပါင္းမ်ာစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေပးခဲ့ျပီး၊မီဒီယာ ဆင္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းအရ   ေရြးေကာက္ ခြင့္ေပးခဲ့သည္။သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဘယ္အရာအေၾကာင္းမ်ားကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနရသည္ဆိုသည့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားမွာလည္း   ႏိုင္ငံေရး   ေ၀ဖန္သူမ်ားအဖို႔ ယံုၾကည္မႈေတာ့ မေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။
အိုဘားမားအေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏အစိုးရကို လူ႔အခြင့္ေရးကိစၥမ်ား ဖြင့္ျပရန္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဳ လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ျပီး သို႔မွသာလ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ကပင္ ျမန္မာျပည္သည္ အမွန္တကယ္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမား လက္ေထာက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Tom Malinowski ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိေနျပီး ျပီးျပည့္စံုေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနရ သည္ဟုလည္းဆိုထားသည္။

ေျပာင္းလဲသည့္ သေဘာထား

ျမန္မာျပည္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ရွိေနသည္။၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ ၈၈ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးေနာက္၌ အေမရိကန္အစိုးရက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အိုဘားမားအစိုးရက ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တိုင္းျပည္ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုသည့္ လကၡဏာေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ျမန္မာအား တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အလွမ္းေ၀းေစခ်င္ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ တိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားမွာ ယခင္အခ်ိန္ ကထက္ ေကာင္းလာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ေရာ့ဟမ္းကလင္တန္က သူမ၏ ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းျဖစ္သည့္ “Hard Choices”တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းလည္း တစ္ခန္းပါရွိသည္။သူမ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးအေနျဖင့္ ရွိေနစဥ္က ျမန္မာျပည္၌ တိုးတက္မႈမ်ားကို ၀ိုးတိုး၀ါးတား ျမင္ေနရျပီး မေသခ်ာေသာ   ေမွ်ာ္လင့္  ခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ဟုလည္းဆိုသည္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ”ဆိုသည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေျဖေလ်ာ့ေပးေနသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ကလင္တန္သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ထို႔အျပင္ အိုဘားမားသည္လည္း   ျမန္မာျပည္ သို႔ ပထမဆံုး အၾကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္သည္ ရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ အေဆာက္အဦးမ်ားေနရာတြင္ ကုန္တိုက္ၾကီးမ်ားဖြင့္ လ်က္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ရရွိေနသည္။ သမိုင္း၀င္ေရႊတိဂံု ႏွင့္ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းေပၚမွ ၾကိဳးၾကာငွက္မ်ားပ်ံသန္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရျပီး စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ကားမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္ေနရာမွာ ယခုအခါ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပင္ျဖစ္သည္။
Myanmar Chronicle

Ref: the wanshington post

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေအာင္ေဆးေပးခန္း၌ ေဆး၀ါးကုသရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေအာင္ေဆးေပးခန္း၌ ေဆး၀ါးကုသရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: