ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာေ၀သာလီေခတ္အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ဗုဒၶ မပြင့္မွီ ကတည္း က ရခိုင္ ေဒသရဲ႕ မူလ ဘူတ လူမ်ိဳး Native of Arakan ျဖစ္ တယ္

Posted by danyawadi on in Arakan History, သတင္းမ်ား, Videos

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1442036279395893&set=vb.100007686035185&type=2&theater

ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ေ၀သာလီေခတ္ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ဗုဒၶ မပြင့္မွီကတည္းက ရခိုင္ေဒသရဲ႔ မူလဘူတ လူမ်ိဳး Native of Arakan ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္မွာ ဘဂၤလီ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့ လူမ်ိဳးကိုပဲ ေခၚပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက မဟာေမဒင္ (မြတ္ဆလင္) ျဖစ္လို႔ သူတို႔ကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘဂၤလီ လို႔ အမည္ေပးခဲ့တာ မရွိဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘဂၤလီ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က မဟုတ္ဘူး၊ ရခိုင္ေဒသရဲ႔ မူလဘူတ လူမ်ိဳး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀- ၅၀၀၀ ကပဲ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကို ေမာင္းထုတ္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္း ဟာ မတရားစြပ္စြဲ သမိုင္းလိမ္ၿပီး လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္-။

လင္႔ကုိ ႏွိပ္ ၍ ဗီဒီ ကုိ ၾကည္႔

ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္း ရွင္းျပၿပီ။

https://www.facebook.com/photo.php?v=1442036279395893&set=vb.100007686035185&type=2&theater

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: