ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံ ခြင့္ မ ရ လွ်င္ ဆန္ရွင္ ထပ္မံ ဖယ္ရွားရန္ မရွိဟု အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဆို

 

ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေရြးခ်ယ္ခ့ခြင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တားဆီးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိ ပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ဆန္ရွင္ပိတ္ပင္ ထားမႈကို ဖယ္ရွားေပးသြားရန္မရွိဟု အေမ ရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီေခါင္း ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိုက္မက္ကြန္ နဲလ္က အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အစိုးရကာလအတြင္း ဆန္ရွင္ အေရးယူထားရွိခဲ့မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေျပာင္းလဲတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဆန္ရွင္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အဆံုး သတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးေသာ အ ေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကြန္နဲလ္ က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တခ်ဳိ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းမရွိပါ က ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထား ေသာ ဆန္ရွင္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ခက္ခဲေစ လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမႈသည္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရး အစီအစဥ္မ်ားက ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စိုးရိမ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မက္ကြန္နဲလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားမ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၌ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: