အစၥေရးမွာအၾကမ္းဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ဟုဘိုလီးဗီယား သမၼတေျပာ၊ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္

– ဂါဇာေဒသအား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အစၥေရးႏုိင္ငံကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဘုိလီဗီးယားသမၼတ အီဗုိ မုိေရးလ္စ္က ေခၚေ၀ၚ သမုတ္လုိက္ၿပီး အစၥေရးႏွင့္ ထားရွိသည့္ ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင့္ကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက အစၥေရးဟာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိပါဘူး” ဟု ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကတ္ဘိနက္ အစည္း အေ၀း တြင္း မုိေရးလ္စ္က ေၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစၥေရးႏုိင္ငံအား “တတိယတန္းစား” စာရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိစာရင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအား ထည့္သြင္းထားသည့္ စာရင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာရွိေနသည့္ အစၥေရးႏုိင္ငံသားမ်ား ဘုိလီဗီးယားႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဗီဇာမလုိဘဲ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

“၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ကတည္းက အစၥေရးနဲ႔ သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ုဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုိင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ကုိ ဘုိလီဗီးယား အာဏာရွင္ လက္ထက္က သေဘာတူညီခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အစၥေရးႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဗီဇာမလုိဘဲ ဘုိလီဗီးယားထဲကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၀င္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္” ဟု မုိေရးစ္လ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္သုိ႔ အစၥေရးက က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္စဥ္ကလည္း မိုးေရးလ္စ္အစုိးရမွာ အစၥေရးႏွင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး အစၥေရး၏ ထုိလုပ္ရပ္အား လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: