ကုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္သစ္၏ ေၾကညာခ်က္ အစိုးရ ကန္႔ကြက္

 

႐ိုဟင္ ဂ်ာစကားလံုးကို သံုးႏႈန္းၿခင္းကို တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္ စား လွယ္၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိ   ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက တုံ႔ ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒတြင္ ၁၈၂၃ မတိုင္မီကတည္းက ႏိုင္ငံတြင္း အၿမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္း သား မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ကာ ရန္ဟီလီ၏ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘သူက ရုိဟင္ဂ်ာာ ေတြကို တုိင္းရင္းသားဆိုၿပီး အေသစြဲကိုင္ ၿပီးေျပာသြားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ဥပေဒအတိုင္း ၁၈၂၃ ေနာက္ ပိုင္းေရာက္လာၿပီး တတိယမ်ိဳး ဆက္အထိေရာက္လာရင္ ႏုိင္ငံ သားေလွ်ာက္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံသား က မတူဘူး။ ၁၈၂၃ ေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္လာသမွ် ရုိဟင္ဂ်ာာကို တုိင္း ရင္းသားလုိ႔သတ္မွတ္ရင္ သူတုိ႔နဲ႔ အတူတူေရာက္လာခဲ့ တဲ့ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြ၊ အိႏၵိယကေရာက္လာ သူေတြကပါ တုိင္းရင္းသားပါလို႔ ေျပာလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾက မလဲ’’ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနကို အစီရင္ခံ စာတင္သြင္းသူ ကုလကိုယ္စား လွယ္မစၥရန္ဟီလီ  ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ၁၀ ရက္ၾကာလာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္    သတင္းထုတ္ ျပန္ ခ်က္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီး ပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိးတက္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစမည့္ စိုးရိမ္ ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကို စိစစ္ဟန္႔တားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္လိုလား ၿပီး သတင္းမီဒီယာကို အေရးယူ သည့္တရားစီရင္ေရး၊ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္တုိ႔ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္းမွာ ကုလသမဂၢ၏ Agenda ထဲတြင္ တရားဝင္ပါသည့္အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။

‘‘အဂၤလိပ္က ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၄ ႏွစ္ ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့စဥ္မွာ အဂၤလိပ္အစိုးရေကာက္တဲ့သန္း ေခါင္စာရင္း၊ ေဂဇက္လို႔ေခၚတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာေရာ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြမွာပါ တရားဝင္႐ိုဟင္ ဂ်ာလုိ႔သံုးခဲ့ တာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ ဒါအေထာက္အထားေတြလည္းရွိ တယ္။ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာက ကုလ Agenda ထဲဝင္သြားတာ ၁၉၉၃-၉၄ ေလာက္မွာ ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံေရးအသံုးခ်သူတခ်ိဳ႕    လုပ္ သြားတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ပဲ’’ဟု ဦးရဲ ထြဋ္က ေျပာသည္။

Relative articles

အလားတူ ရခုိင္ ဆုိေသာ အသုံးအနဳန္း ကလည္း ယခင္ ၿဗိတိသ်ွ လကထက္တြင္ မေတြ႔ဘရေၾကာင္း၊ေနာက္ပုိင္း ေမာဂ္ ဆုိေသာ အသုံးအနဳန္း မွေၿပာင္းလဲ လာေၾကာင္း ေလ႔လာ သိရွိရ သည္။

The Best Doccuments of Rohingyas in Burma: အေကာင္းဆုံး ရုိဟင္ဂ်ာ အေထာက္ အထား မ်ား

၁၈၂၄ မတုိင္မီကပင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရခုိင္ၿပည္တြင္ ရွိ ေၾကာင္း ၿမန္မာ႔သမုိင္း၊ ကမာၻ႔သမုိင္း ပ ညာ ရွင္ မ်ား အ တည္ ၿပဳ ေၿပာ ဆုိ

ႏုိင္ငံေတာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသုိ႔ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ ပုိင္း မွ သ၀ဏ္လႊာ

ရခုိင္ေဒသရွိရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရအေၾကာင္း တစ္ ေစ႔ တစ္ ေစာင္း

အာရ္ကာန္ (ခ) ရခိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္း အက်ဥ္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: