ပသီ ဆိုသည္မွာ ပုဂံေခတ္ဦးကာလ ကတည္းက တရား၀င္ရွိခဲ့ေသာ နာမည္

 

ငါတို႕ဟာ စကတည္းက တရားမ၀င္ ကုလားေတြ မဟုတ္

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: