စင္ကာပူ၏ပထမဆံုးသမၼတနာမည္ျဖင့္ဗလီ အသစ္ တလံုး ေဆာက္ျပီး ဂုဏ္ျပဳ မည္

M-Media

First president Yusof Ishak to be honoured

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သမၼတျဖစ္သူ ယူစြတ္ဖ္ဘင္အစၥဟက္ အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ပင္မခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပေသာ (၂၀၁၄)အမ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ပထမညဥ့္ (တနဂၤေႏြေန႔ညဥ့္) ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။

စကၤာပူ၏ သမိုင္းအေျပာင္းအလဲကာလမ်ား အတြင္း သူ၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ အနစ္နာခံမႈမ်ားအေပၚ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းတစ္လံုး၊ ပါရဂူဘြဲ႕တစ္ရပ္ႏွင့္ သုေတသန စင္တာတစ္ခုအား သူ႔အမည္ျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ မစၥတာ ယူစြတ္ဖ္သည္ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးသမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ မစၥတာယူစြတ္ဖ္သည္ မေလး စကားျဖင့္ သူမတူေအာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားႏိုင္သူ၊ ပညာေရးအားျဖင့္ တိုးတက္ေစသူ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာ အားေကာင္းေစခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူကိုယ္တိုင္မွာ ဘာသာ တရား အလြန္ ကိုင္းရိႈင္းၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ အလြန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိး/ဘာသာ/ယဥ္ေက်းမႈစံု သဟဇာတ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေသာ ဗဟု၀ါဒမူ စံနစ္မ်ားကို အခိုင္ အမာ အားေပးခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာလီမွ တခုတ္တရ ေျပာၾကား သြားသည္။

AL-yusofishak2-1708e

ယင္းပရိသတ္အတြင္း မစၥတာ ယူစြတ္ဖ္၏ ဇနီး ပူအန္ ႏူးရ္ အာအိရွဟ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ရာ သူမ၏(ကြယ္လြန္သူ) ခင္ပြန္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးအားထုတ္ေဖာ္လ်က္ သူမကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္အားေပးစကား ဆိုခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အဆိုအရ မစၥတာ ယူစြတ္ဖ္ႏွင့္ သူ၏ စံနမူနာတန္ဖိုး၊ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံသား ေနာက္မ်ဳိးဆက္အလီလီ ထာ၀ရအမွတ္ရေနေစရန္အတြက္ Woodlands တြင္ရိွေသာ ဗလီ သစ္ တစ္လံုးအား Masjid Yusof Ishak ဟုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္(NUS)ရိွ ISEAS အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာတကၠသိုလ္အား Yusof Ishak Institute ဟုလည္းေကာင္း၊ NUS မွေပးအပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပါရဂူဘြဲ႕ကို Yusof Ishak Professorship ဟုလည္းေကာင္း ကင္ပြန္းတပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Ref : Straits Times

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတ ယူစြတ္ဖ္ဘင္အစၥဟက္ Yusof Bin Ishak အေၾကာင္းဖတ္လိုလွ်

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: