လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏အရာ မေရာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ ေဝဖန္

376142_Navi-Pillay

 

– ကမၻာတစ္၀ွမ္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားအေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာင္မႈ အတြက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား ကုလ လူ႕အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲ နဗီ ပီေလးက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ ဖန္လုိက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ရက္စက္ ယုတ္မာမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ရန္ထက္ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳး စီးပြားကုိသာ မၾကာခဏ ေရွ႕တန္းတင္ၾကသည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ပုိမိုထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေရး ကတိျပဳထားသည့္ မူၾကမ္း တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ယမန္ေန႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ပီေလးက ယခု ကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“သည္းမခံႏုိင္တဲ့ လူသားေတြရဲ႕ ခံစားရမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကုိ ေပၚေပၚ တင္တင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ေရရွည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြထက္ ေရတုိ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳး စီးပြား ေတြကုိ ထပ္တလဲလဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္ ” ဟု ပီေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ တားဆီးရန္၊ ရပ္တန္႔ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လံုးၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္ ဗီတုိအာဏာ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာအား အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္လည္း ပီေလးက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား ကုိ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မၾကာေသးမီက ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားက ျပည္သူ သိန္း ေပါင္း မ်ာစြာ၏ အသက္မ်ားကုိ ကယ္တင္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီေလးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ခန္႔မွန္း၍ မရေၾကာင္းကုိလည္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလလူ႕အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပီေလး၏ ၆ ႏွစ္သက္တမ္းမွာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

Press TV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: