အစၥေရးကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ကို အီရန္တို႔မွ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းယာဥ္၏ အပ်က္အစီးပံုရိပ္မ်ားကို အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ျပသ

အစၥေရးကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ကို အီရန္တို႔မွ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းယာဥ္၏ အပ်က္အစီးပံုရိပ္မ်ားကို အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ျပသ
*********************************************************************************
အီရန္ႏိုင္ငံ နာတန္႔ဇ္ရွိ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုရွိရာသို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ အစၥေရးကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ကို အီရန္တို႔မွ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းယာဥ္၏ အပ်က္အစီးပံုရိပ္မ်ားကို အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ (၂၅-၈-၁၄) ရက္ေန႔က ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ နာတန္႔ဇ္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားဟာ အီရန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြါးမႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုပဲျဖစ္ပါသည္။ အီရန္ႏွင့္ အင္အားၾကီး(၆)ႏိုင္ငံတို႔ဟာ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို အဆံုးသတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္။ အီရန္အေနျဖင့္ ၄င္း၏ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အစၥေရးက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အီရန္ကလည္း အစၥေရးႏွင့္ အေနာက္မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၄င္းတို႔၏ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ အိုင္အာရ္ဂ်ီစီ ေလတပ္ေခါင္းေဆာင္က ၄င္းယာဥ္ဟာ ဟားမီးစ္အမ်ိဳးအစား ကင္းေထာက္ယာဥ္ျဖစ္ၿပီး (၈၀ဝ)ကီလိုမီတာ ပတ္ပတ္လည္ရွိ အရာမ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: