၁၉၇၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာပါတဲ႔ ဒိုင္းနက္ဟာ နိုင္ငံျခားသားအုပ္စုမွာပါတယ္

၁၉၇၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာပါတဲ႔ ဒိုင္းနက္ဟာ နိုင္ငံျခားသားအုပ္စုမွာပါတယ္။ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ဒိုင္းနက္က ဘာျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားျဖစ္သြားတာလဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးနဳ လက္ထက္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရွိတယ္။  ဒိုင္းနက္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာက အစၥလာမ္ျဖစ္တယ္။

ဦးနဳလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဦးေဖခင္ကို ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္ (ေမယုခရိုင္က)က ရခိုင္ကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ လက္မွတ္မထိုးခိုင္းခဲ႔တာလဲလို႔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: