ဘဂၤလားေဒရွ္တြင္ ခိုလံႈေနသည့္ွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာျပန္လည္ လက္ခံမည္။

 

MC10 Omi_18
– ေကာ့ဘဇားေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္ လက္ခံရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နုိင္ငံျခားေရးရာဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္း သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ အတြင္း၀န္ အမ္ ရွဟီဒြလ္ ဟာကြီက ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေခၚေဆာင္မည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ  ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၂၄၁၅ ဦးျဖစ္ၿပီး  ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ႏွစ္လအတြင္း စတင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျပန္လည္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။

၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာန အတြင္း၀န္ အမ္ ရွဟီဒြလ္ ဟာကြီဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: