အယ္လ္ကုိင္းဒါး ေၾကညာခ်က္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်ျခင္း

၁။ အယ္လ္ကုိင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ ေအမန္ အယ္လ္ ဇဝါဟီရီ (Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri)က အိႏၵိယတြင္ အယ္လ္ကုိင္းဒါးဌာနခဲြတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျပီး အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကက္ရွမီးယားတုိ႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔က ေၾကာညာလုိက္သည္ကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ၾကားသိရသည္။

၂။ အုိင္ဆစ္ (ISIS – Islamic State of Iraq and Syria) အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔သည္လည္း အစၥလာမ္ဘုရင့္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္မည္ဆုိကာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအပါအဝင္ လူမ်ိဳး   ေပါင္း   စုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံတုိ႔အေပၚ အစၥလာမ္တရားေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လူမဆန္စြာ က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည္။

၃။ ျမန္မာျပည္ တည္ျငိမ္တုိးတက္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကုိ မလုိလားေသာ အဖ်က္အေမွာင့္ အင္အား စုမ်ား ၏ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခုိက္အတန္႔ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသားမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အထင္လဲြ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ၏ ျပည္ တြင္းေရး၊ မိသားစုေရး ျပသနာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသားခ်င္း ခ်ည္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္း တစ္ခုတည္းသာရွိသည္ဟု ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံးက ေလးနက္စြာ ယုံၾကည္ သည္။

၄။ မုန္းတီးမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မၿကုံဖူးေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ရွည္ၾကာေနေသာ္လည္း ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အထူးသျဖင့္   ျမန္မာ မြတ္စလင္ လူငယ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလွ်က္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း အထင္အျမင္လဲြမွားမႈမ်ား ေျပေပ်ာက္လာသည္အထိ စိတ္ ရွည္ သည္းခံစြာ ၿကုိးပမ္းေနၾကသည္ကုိလည္း သမုိင္းေမာ္ကြန္း တင္အပ္သည္။

၅။ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရး စြက္ဖက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အေတြး အေခၚ မွန္သမွ် ကုိ   ျပည္ေထာင္ စုသား မြတ္စလင္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခုိင္ျမဲစြာလက္တဲြ၍ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္၏။

၆။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မတူကဲြျပားမႈကုိ အေၾကာင္းခံျပီး မုန္းတီးေရး၊ အၾကမ္းဖက္ေရးတို႔အတြက္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေနေသာ အယ္လ္ကုိင္းဒါး၊ အုိင္ဆစ္အပါအဝင္ ျပည္ပ၊ ျပည္တြင္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံးႀကီးက ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်လုိက္သည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး
စက္တဘၤာ (၄) ၂၀၁၄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: