Daily Archives: September 9th, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊဟာ ကႊ်န္ေတာ္ရဲ႕ ကမ္ပါးပါး ( ေမြးစားအေဖ ) ပါလို႔ အၿမဲေျပာ တဲ့ ေရွာင္စန္း

ေရွာက္စန္း၏ ဖခင္သည္ တရုတ္နိုင္ငံေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ႀကီးေက်ာက္ ကုန္သည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊလီနွင့္ မိုင္ ၃၀၀၀ ကြာေဝးေသာ ကြမ္က်ိဳးျပည္နယ္မွ ေ႐ႊလီသို႔ အေျခခ် လာေရာက္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္၊ မႏၲေလးတြင္ ေက်ာက္ပြဲစားတစ္ဦးမွ သိန္းနွစ္ေထာင္တန္ေက်ာက္ျပသည္ကို ေရွာက္စန္း၏ဖခင္က ဒီလို တန္ဖိုးနည္းေက်ာက္ေတြ သူမကိုင္ဘူးဟု ေျပာသည္အထိ ေက်ာက္လုပ္ငန္း အႀကီးအက်ယ္ လုပ္သည့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္သည္၊ ေရွးကမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မွ ဆင္းသက္ လာသည္ဟုလည္းေျပာသည္၊ ရန္ကုန္နွင့္ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္ျပပြဲမ်ား ကိုလည္း လာေရာက္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ဝယ္ယူသည့္ ကုုန္သည္ျဖစ္ သည္၊ ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူသြားခဲ့သည္။

ေ႐ႊလိီတြင္ ေရွာက္စန္း၏ညီေရွာက္ဝူက ဆင္တံဆိပ္ဝါယာႀကိဳးမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာနို္င္ငံ အတြင္းသို႔ နယ္စပ္မွတရားမဝင္တင္ပို႔ခဲ့ သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာက္စန္းကိုယ္တိုင္ ျမန္မာနို္င္ငံသို ဝါယာႀကိဳး လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ ျဖစ္လာသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ေ႐ႊလီတြင္ေနစဥ္ကပင္ ျမန္မာစကားကို သင္ၾကားထားခဲ့သည္၊ သူသည္ ယူနန္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္ ၏ သမီးနွင့္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္မတိုင္မီက လပ္ထက္ခဲ့သည္၊ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ သားမက္ျဖစ္သည့္ ေရွာက္စန္းသည္ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသား မျဖစ္နိုင္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရွာက္စန္းဝါယာႀကိဳးေရာင္းစဥ္က ျပည္တြင္းထုတ္ ဝါယာႀကိဳးမ်ား မရွိေသးေပ၊ သို႔ေသာ္ ေရွာက္စန္း၏ ဆင္တံဆိပ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားမွာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းသျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္မေပါက္ခဲ့၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္း၌ Golden Lion နွင့္ ဟုန္ပန္းဝါယာႀကိဳးစက္ရုံမ်ားေပၚလာၿပီး ေစ်းကြက္ တြင္ ေပါက္ခဲ့သည့္ အတြက္ Golden Lion ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ Standard ဝါယာႀကိဳးမ်ား ထုန္လုပ္ခဲ့သည္၊ ထို႔အျပင္ACM ဝါယာႀကိဳးကို အဆင့္မီထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ ရာမွ ေစ်းကြက္ေဝစုရ လာသည္၊ မႏၲေလးတြင္ ေရွာက္စန္းသည္ Stardard ဝါယာႀကိဳးကို Day Light ကုမၼဏိီကို ကိုယ္စားလွယ္ေပးၿပီး ACM ဝါယာႀကိဳးကို ကႊ်ဲဆည္ကန္တြင္ ဂိုေဒါင္ဌားၿပီး မန္ေနဂ်ာနွစ္ဥိီးနွင့္ ျဖန႔္ေနသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ မႏၲေလးတြင္ ဂိုေဒါင္မ်ားေျမေနရာ မ်ားကို ဝယ္ေလ့မရွိပဲ ဌားရမ္းသံုးစြဲကာ ျမန္မာနိုင္ငံ မွရသည့္ေငြကို တရုတ္ျပည္သို႔ သာ ျပန္ပို႔ေန သူျဖစ္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝါယာႀကိဳး လုပ္ငန္းကို သူ႔ညီေရွာက္စြတ္ ကိုလြဲေပးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ နိုင္ငံေတာ္၏ စိီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္သူျဖစ္လာသည္။

ေရွာက္စန္းသည္ ညီအစ္ကိုသံုးဥိီးတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး တရုတ္စာ ရွစ္တန္းထိသာ သင္ခဲ့ဖူးသည္၊ ရာသက္ပန္ သက္သက္လြတ္စားေသာ္လည္း ၾကက္ဥသည္ သတ္သတ္လြတ္ ဟု ယူဆၿပီး ၾကက္ဥစားသည္၊ အေသာက္အစားမရွိဟု သိရသည္၊ ဒုတိယ ညီမွာ ေရွာက္စြတ္ျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်ီနီယာျဖစ္ကာ ဝါယာႀကိဳးစက္ရံုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ သည္၊ ေလာင္းကစား ဝါသနာပါသူျဖစ္သည္၊ ညီအငယ္ဆံုး ေရွွာက္ဝူ မွာ ေျမာင္းတကာ ရွိ သံမဏိစက္ရံုကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ညီအစ္ကို သံုးေယာက္တြင္ ပညာ မတက္သည့္ ေရွာက္စန္းက စီးပြားေရးတြင္ လာဘ္အျမင္ဆံုးဟု က်န္ ညီနွစ္ဥိီးက အသိမွတ္ျပဳဆရာတင္ထားၾကသည္။

ေရွာက္စန္းသည္ သူနွင့္သိေသာတရုတ္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊက ကႊ်န္ေတာ္ရဲ႕ ကမ္ပါးပါး ( ေမြးစားအေဖ ) ပါဟု အၿမဲေျပာေလ့ရွိသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဘဝကပင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ မိသားစုနွင့္ ေ႐ႊ လမ္းေငြလမ္းေပါက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္၊ လက္ရွိျပသနာျဖစ္ေန သည့္ ျမန္မာ့ေစတနာ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏိီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊမိသားစု ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည္ ဟုလည္း ေရွာက္စန္းနွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အသံထြက္ေနသည္၊

ထို႔အျပင္ သူနွင့္အကြၽမ္းတဝင္ရွိေသာ ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၏ ဇနီးကို အေမ ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္၊ ထိုဝန္ႀကီး၏ ေယာက္ဖ ဦးေဝလြင္သည္ ေရွာက္စန္း ရထားေသာ ရတနာ အိမ္ယာစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာအျဖစ္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေန သည္၊ ေရွာက္စန္း၏ အခါေတာ္ေပးမွာ ပဲခူးေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဟံသာဝတီ ကားကြင္းကို ေျမသန္႔ေပးျခင္း၊ ဘိုကေလးကႊ်ဲၿခံ ေရေက်ာ္တံတားေဆာက္ စဥ္ ဝန္ထမ္း အေဆာက္အဦးမ်ားေအာက္၌ ငန္းေတာ္က်ားေႁမြမ်ားေတြ႕သျဖင့္ နဂါးရုပ္မ်ား ေရေမ်ာ ရန္တို႔ကို အခါေတာ္ေပးခဲ့သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ ေဒသအသီးသီးတြင္ သံုးစြဲေနသည့္ သူ၏ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္သံုး ကားမ်ားကို တစ္စီးသာ တရားဝင္တင္သြင္းၿပီး က်န္ကားအားလံုးကို တရားမဝင္ တင္သြင္းကာ တရားဝင္ရထားသည့္ နံပါတ္တစ္ခုကိုပြားၿပီး က်န္ကားမ်ားတြင္ တပ္ကာ အသံုးျပဳေနသည္၊ ထို႔အျပင္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲ လႈိင္ျမစ္ကူး တံတားျဖစ္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတား အမွတ္ ( ၂ ) တြင္လည္း ဘိုးပိုင္ လုပ္ငန္းကို ေရွာက္စန္းက ရရွိထားျပန္သည္၊ ေျမာင္းတကာတြင္ သံေခ်ာင္းလံုးစက္ရံု ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားေသာ သံမဏိ စက္ရံုအျပင္ ပိုတက္စီယမ္ကာဘြန္နိုက္ စက္ရံု ကိုပါ ပူးတြဲ တည္ေထာင္ ထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးနွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ယခင္ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းနွင့္ လက္ရွိဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔နွင့္လည္း အလြန္အဆင္ေျပကာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ နိုင္ငံအနွံ သြယ္တန္းေနေသာ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ၁၃၂ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ၆၆ေကဗြီ ဓာတ္အား လိုင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔နွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဓာတ္အားခြဲရုံမ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားကို လည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားျပန္သည္၊ လက္ရွိတြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကႊ်န္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်စ္ပင္မွ ရိုးမျဖတ္ေက်ာ္ဆြဲေသာ ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ ဓာတ္အားခြဲစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေရွာက္စန္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္ ဂံုးေက်ာ္တံတား မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္း မ်ားသည္ မီဒီယာနွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ မလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း သူနွင့္ပတ္သတ္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။

အထူးသျဖင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ဖက္မရွိ လက္သိပ္ထိုး ရရွိကာ လင့္လမ္းရွိ ဘဏ္ရိပ္သာအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ထိုက္စိန္ ကုမၼဏီနွင့္ တြဲဖက္၍ လည္းေကာင္း ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုးအိမ္ပိုင္ ရတနာအိမ္ယာ စီမံကိန္းကိုလည္း လက္ရွိေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ကုန္သည္အသိုင္းအဝိုင္းက
“ ေ႐ႊေတာင္ ကုမၼဏီ က ဦးအိုက္ထြန္းနဲ႔ ေအရွားေဝါလ္က ဥိီးထြန္းျမင့္နိုင္တို႔ကို လူသိမ်ားေပမယ့္ ေရွာက္စန္း လူမသိသူမသိရထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြက ဟိုနွစ္ေယာက္ ထက္ေတာင္ မ်ားေနၿပီ ´´ ဟု ေျပာၾကသလို ေရွာက္စန္းကုိ ျမင္ပင္ မျမင္ဖူးေသာ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္၊ အားလံုး တစ္ညီတစ္ၫႊတ္ထဲေျပာၾကသည္ ကေတာ့ ေရွာက္စန္း သည္ ျမန္မာျပည္ေပါက္ တရုတ္ မဟုတ္ပဲ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕မွ ေအာက္ လမ္းျဖင့္ နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ခိုးဝင္ေရာက္ ရွိလာေသာ တရုတ္ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။

ေရွာက္စန္းနွင့္ အျခားသူနွစ္ဥိီးတြဲၿပီး ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ကို တစ္လလွ်င္ သိန္းငါးဆယ္ ထက္ မပု္ိေသာ အခေၾကးေငြ သူခ္ုိးေစ်းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဥိီးေအာင္သိန္းလင္း လက္ထက္က ရရွိထားသည္၊ သူ၏ကုမၼဏီမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေဟာင္းမ်ား ကို ဦးစားေပးခန္႔ ထားသလို ေဆာက္လုပ္ေရးမွ လူႀကီးသားသမီးမ်ားကိုလည္း ရာထူးႀကီးမ်ားေပးၿပီး ခန္႔ထားသည္၊

ဥပမာ တစ္ခု ေဖာ္ျပရမည္ဆို လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးဌာန တာဝန္ခံ ( ေနာက္ပုိင္းတြင္ အႀကံေပး ) သူရဦးစိန္ေသာင္း၏သမီး ခ်ယ္ရီစိန္ေသာင္း ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားေသာ္လည္း ေရွာက္စန္းက သူ၏ ကုမၼဏီတြင္ ေငြ စာရင္းကိုင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူး ခန္႔ထားသည္၊ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွွ သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ခစားရိတ္မ်ား ကို သူ႔သေဘာနွင့္သူျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္နႈန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုကိုသာ ရွင္းေပးသည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီ၏ မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသက္ဦး မွာ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္းနွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အလုပ္သင္ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၁၃ ) မွျဖစ္သည္၊ ေရွာက္စန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မူ ေရွာက္စန္း သည္ သေဘာေကာင္းေၾကာင္း ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ငါးဆယ္ အထက္ ဝန္ထမ္းတိုင္းကို တစ္လလွ်င္နို႔မႈန္႔တစ္ဗူး လစဥ္ေပးေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ေရွာက္စန္း၏ ဟံသာဝတီကားဝင္းကို အဆင့္ျမင့္ Times City ကြန္ဒို တည္ေဆာက္သည့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာေနရာ မ်ားတြင္ ေခၚယူသံုးစြဲၿပီး ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အလုပ္သမား မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းမရွိသလို တရုတ္နည္းပညာဟုဆိုကာ ဘိုးပိုင္ရိုက္ရာတြင္လည္း သတ္မွွတ္သံေခ်ာင္းလံုး အ႐ြယ္ အစားမ်ားထက္ ေသးငယ္သည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း သံုးေနသည္ဟု သိရသည္၊ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ရာထူးႀကီးတ ရုတ္မ်ားမွာ မစၥတာလွ်ိဳ႕၊ လီအိုက္မင္၊ က်င္းရံုခ်န္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္၊ အဆိုပါစီမံကိ္န္း တြင္ေခၚယူထားေသာ တရုတ္ လုပ္သားမ်ားမွာရငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ တရားဝင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ မည္သူမွ်မသိၾကေပ ၊ ေရွာက္စန္း၏ ညီ ေရွာက္စြတ္သည္ ဟံသာဝတီ ကားကြင္းစီမံကိန္းတြင္ ရုံးထိုင္ၿပီး တိုက္ခန္း မ်ားေရာင္းသည့္ တာဝန္ကိုလည္း ယူထား သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ အင္ယားၿမိဳင္လမ္းတြင္ တိုက္တစ္လံုး၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ လယ္ ဧကရာေက်ာ္နွင့္ ေအး႐ြာတြင္ လယ္ဧက ၄၀၀၀ ခန္႔ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထား သည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ေ႐ႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ( ၁ ) ၊ ဦးေ႐ႊဘင္လမ္းရွိ ဝါယာႀကိဳး စက္ရံုတြင္ ေနထိုင္ၿပီး သူ႔ညီေရွာက္စြတ္သည္ တြင္းသင္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းညဳိ လမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေနထိုင္သည္၊ ညီအငယ္ဆံုး ေရွာက္ဝူ သည္ ေျမာင္းတကာ သံမဏိစက္ရံုတြင္ေနထိုင္သည္၊ ထူးျခားခ်က္မွာ သူတို႔ပိုင္သည့္ စက္ရံုမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ား တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလံႀကီးမ်ားကို လႊင့္ထူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ တရုတ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားသူမ်ား နႈတ္ထြက္ထားသူမ်ား ကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားသျဖင့္ လိုအပ္ပါက ေရွာက္စန္း သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ တရုတ္စစ္တပ္ဖြဲ႕နိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ရွိသည္ဟု တရုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းကေျပာၾကသည္၊ ယခုအခါ ေရွာက္စန္းသည္ စီးပြားကူးသန္းပိုင္ ပုဇြန္ေတာင္ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရင္ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိမ္း၏သား၊ ဝန္ႀကီး ဦးတင္နိုင္သိန္းတို႔၏ သားတို႔နွင့္ အတူ တင္ဒါၿပိဳင္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ေရွာက္စန္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေပးအပ္ေနသည္၊ မည္သည့္ေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္ တုိ႔ကို သက္ဆိုင္ရာေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႕နွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီတို႔မွ စံုစမ္းရန္အခ်ိန္က်ေနၿပီျဖစ္ သလို ေရွာက္စန္း ကို ျပည္နွင္ ဒဏ္ေပးရန္ နွင္ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူ အားလံုကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္

( Tomorrow တြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးအား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္ )

ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတ သက္တမ္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရဲ႕  ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ သတင္းဌာနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ သမၼတ ဒုတိယ သက္တမ္း အတြက္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ရွိလား လုိ႔   ေမးခြန္း ကို ေျဖလုိက္ပံုက စိတ္၀င္စားစရာနဲ႔ အျငင္းအခုန္ေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ NZZ ရဲ႕ သတင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ေျပာတာကို အခုလို ေရးထားပါ တယ္။ 

 “To be honest, I’d like to retire. But you have to think about what’s best for the country and the people.” 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔အေနနဲ႔႐ုိး႐ိုးသားသားေျပာရရင္ အနားယူခ်င္တာပါတဲ့။ 

ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အေကာင္းဆံုးက သူသာ သမၼတ ဆက္ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိရင္ ဆက္လုပ္ မယ့္ သေဘာ ေျပာဆုိထားတာပါ။ ဒီစကားမ်ိဳး ဦးသိန္းစိန္ေျပာတာ ဒါက ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ ပါတယ္။ အရင္ကလည္း အလားတူ အရိပ္အျမြက္ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

ဒါဆုိ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ သမၼတ ျဖစ္လုိတယ္လုိ႔ အထင္အရွားေျပာထား သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းတုိ႔နဲ႔အတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆက္ လက္ ပါ၀င္ေနမယ့္ သေဘာပါ။ 

တခါက သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာတာမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က လာမယ့္ သမၼတ သက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ေတာ့ မွာ မဟုတ္ ဘူး လို႔ သူ႔ကို ကတိေပးထားတယ္ဆုိတယ္။ 

အခုလို ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ သက္တမ္း ဆက္ထမ္းမယ့္ အရိပ္လကၡဏာျပေတာ့ သူရ ဦးေရႊမန္းလည္း ဘာေျပာမယ္ မသိ။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရေရး ပုဒ္မ ၅၉ စ လံုးကလည္း အခုထိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အရိပ္အေယာင္ မရွိေသး။ 

လက္ရွိ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ Team က ဦး ေဆာင္လုပ္ေနတာဆုိေတာ့ ဒီအရွိန္ မပ်က္စီးေရး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ ဆက္ တာ၀န္ယူမယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံ တကာ    ေထာက္ခံမႈကလည္း ဆက္ရႏုိင္မယ္လို႔ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရတယ္လို႔   ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူတခ်ဳိ႕က
ေျပာေနၾကတယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေနာက္ထပ္သမၼတ သက္တမ္း ကိစၥ ဧရာ၀တီ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကေရာ ဘယ္လုိ အျမင္ေတြ ရွိၾကသလဲ ဆိုတာ လြတ္လပ္ယဥ္ေက်းစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ 

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားဖို႔ သတိေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အယ္လ္ကုိင္းဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ပစ္မွတ္ထားၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သတိထားကာကြယ္ၾကဖို႔နဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေဆာင္ရြက္ မႈေတြ ျပည့္ျပည့္ စံုစံု စီမံလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ ) အဖြဲ႔ (ဗဟို) က ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ေတြက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး အႏၱရာယ္ျပဳမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ခုလိုေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း မဘသ (ဗဟို) ရဲ႕ဥကၠဌ အင္းစိန္႐ြာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ အရွင္တိေလာကဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအရ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ဘာသာေရးႏိုး ၾကြမွႈတို႔၊ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္မွႈတို႔က အားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္အခါ ဦးဇင္းတို႔ ဒီႏိုင္ငံေရးကို ဝင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိေနေတာ၊့ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါေတြကိုို တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့၊ အားလံုးသတိထားၿပီး ကာကြယ္ၾကပါ၊ တာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ တာဝန္ယူေပးၾကဖို႔ ဦးဇင္းတို႔ ေၾကညာတယ္၊ ဒီလိုလုပ္ရပ္ကိုလည္း ၂၁ ရာစုမွာ မရွိသင့္တဲ့၊ မလုပ္သင့္တဲ့အရာေတြျဖစ္လို႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေၾကညာထားတယ္”

အယ္လ္ကုိင္းဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အယ္လ္-ဇာဝါဟရီ က ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႔ အိႏၵိယနုိင္ငံေတြမွာ Al-Qaeda အဖြဲ႔ခြဲတစ္ဖြဲ႔ကို အိႏၵိယမွာဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ၊ အ့ဲဒီအဖြဲ႔ က ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အာသံ၊ ဂူဂ်ာရတ္၊ ကက္ရွ္မီးယားက မြတ္စလင္ေတြကို မမွ်တမႈေတြ ဖိႏွိပ္ခံရမႈေတြက လြတ္ကင္းေအာင္ ဂ်ီဟတ္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ဗြီဒီယိုကေန တဆင့္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦၤီးကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက ႀကိဳတင္ရိပ္စားသိရွိထားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာ သတိေပးစနစ္အပါအဝင္ လုိအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့တယ္ လုိ႔ေျပာပါတယ္။

ဥကၠာပ်ံ တခု ကမာၻေျမကုိ ထိမွန္ေပါက္ကြဲ

 

  ဥကၠာပ်ံလို႔ ယူဆရတ့ဲ အရာတခုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေန႔ မနက္ေစာေစာ အလင္းေရာင္ မျမင္ရခ်ိန္  နီကာရာဂြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ မန္နာဂြာၿမိဳ႕မွာ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲတ့ဲအတြက္ အဲဒီေနရာမွာ ဧရာမ က်င္းႀကီးတခုျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ 


 ဥကၠာပ်ံ၊ ဓာတ္ပံု- rawstory.com

မန္နာဂြာ ၿမိဳ႕ဟာ လူ ၁၂ သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး ဥကၠာပ်ံ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲတာက ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ နဲ႔ နီးေပမယ့္ ေလဆိပ္ထိခိုက္ပ်က္စီးတာ၊ လူ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတာေတာ့ မရွိဘူးလို႔ လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာတာကို ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတပုဒ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ 

  ကမာၻေျမကို ထိမွန္ေပါက္ကြဲသံက အေတာ္ပဲ က်ယ္ေလာင္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ က်င္းႀကီးက အက်ယ္ ၃၉ ေပေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဥကၠာပ်ံ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ က်င္းႀကီး၊ ဓာတ္ပံု- စီအန္အန္

Seismic Institute က Wilfredo Strauss ကလည္း ဒါဟာ ဥကၠာပ်ံ တခုျဖစ္မယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဒီလို ဥကၠပ်ံ ကမာၻေျမကို ထိမွန္လို႔ ေျမငလ်င္မ်ားျဖစ္မလားလို႔ ဆန္းစစ္မႈေတြလည္း လုပ္ပါတယ္ တဲ့။ 

အစုိးရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြလည္း တနဂၤေႏြေန႔က သြားၾကည့္တဲ့ အခါ ဥကၠာပ်ံတခုလံုး မီးေလာင္ သြားခဲ့တာေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ ေျမက်င္းနံရံေတြမွာ တလက္လက္နဲ႔ မွန္လို အစအနေတြ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

လက္တင္အေမရိကန္မွာ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ တခု ျဖစ္တ့ဲ နီကာရာဂြာမွာ ေပၚေပါက္ခ့ဲတ့ဲ ဒီလို ထူးျခား  ျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္ရဖုိ႔ အေမရိကန္က US Geological Service နဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္မယ္လို႔ အစုိးရ ေျပာခြင့္ရ အရာရိွ Rosario Murillo က ေျပာထားပါတယ္။ 

 ထိမွန္ေပါက္ကြဲတဲ့ သစ္ေတာအနီးက လူေတြ ေျပာတာကေတာ့ သူတုိ႔ဟာ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ေပါက္ကြဲ သံႀကီး ၾကားလုိက္ရၿပီး အရည္ေတြ၊ သဲေတြ၊ ဖုန္ေတြ ေလထဲ ပ်ံ႕လြင့္လာတယ္တဲ့။ 

ၿပီးေတာ့ ေညွာ္နံ႔လိုလည္း အနံ႔ ရၾကတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒီလို ထူးထူးျခားျခား မေတြ႔ႀကံဳရဘူးေတာ့ အစုိးရေရာ၊ ေဒသခံေတြေရာ အေတာ္ပဲ စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။ 

အိမ့္သံစဥ္ ~