ဝန္ႀကီးဌာနေလးခု ကန္ေဒၚလာ ၂၄၅ သန္းႏွင့္ ယူ႐ိုသန္း ၂၀ ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ…

ဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၅ သန္းႏွင့္ ယူ႐ို သန္း ၂၀ ေခ်းယူေရး စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာႏႈန္းျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၆ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေလွ်ာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (EDCF) မွ ကန္ေဒၚလာ ၄၅ သန္းကို အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၅ ႏွစ္၊ ျပန္ဆက္ကာလ ႏွစ္ ၄၀ ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ယင္းေငြျဖင့္ လူစီးရထားတြဲသစ္ ၁၀၀ ကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အီတလီႏိုင္ငံ အစိုးရထံမွ ယူ႐ို ၂၀ သန္းကို ဝန္ေဆာင္ခ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၂၈ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၁၀ ႏွစ္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ (၅) ၿမဳိ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၁၅ (ခန္႔မွန္း) ကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာမ်ား   ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: