ပါကစၥတန္မွတာလီဘန္အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုလက္နက္စြန္႔ျပီး လူမႈေရး လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ ကို္င္ေတာ့ မည္

M-Media
TalibanGroup-Drops-Arms-Shifts-to-Charity
– ပါကစၥတန္တာလီဘန္အဖြဲ႕၏ ပန္ဂ်ပ္ေဒသ အဖြဲ႕ခြဲ ပန္ခ်ာဘီ တာလီဘန္အဖြဲ႕မွာ ပါကစၥတန္တြင္ စစ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ နယ္လွည္ တရားေဟာျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း တုိ႔ကုိသာ ျပဳလုပ္သြားေတာ့မည္ဟု ေၾကညာလုိက္သည္။

“၀ါဇီရစၥတန္ ေျမာက္ဘက္ေဒသမွာ ႀကီးမားတဲ့တုိက္ခုိက္မႈေတြ မလုပ္ခင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ေရွာင္ရွားဖို႔ အဲဒီ အဖြဲ႕က အစုိးရနဲ႔ ေစ့စပ္ခဲ့တာပါ။ အခုလုိ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာ ဟာ မျပတ္တမ္း ေဆြးေႏြးမႈကေန ျဖစ္လာတဲ့ ရလဒ္ပါ” ဟု အစၥလာမ္မာဘတ္ အေျခစိုက္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အမီရန္ ရာနာက ယမန္ေန႔တြင္ Anadolu သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိေၾကညာခ်က္အား ပန္ဂ်ာဘီတာလီဘန္ အဖြဲ႕မွ ေျပာေရးုဆုိခြင့္ရွိသူ အစၥမာသြလႅာဟ္ မုိအာေ၀ယာက ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔တြင္ ဗီဒီယိုဖုိင္မွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ မုိအာေ၀ယာက မိမိတို႔အဖြဲ႕မွာ လက္နက္ခ်ကာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လညး္ လက္နက္မ်ားကုိ ပါကစၥတန္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

အဆိုပါ ပန္ဂ်ာဘီ တာလီဘန္အဖြဲ႕မွာ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

မုိအာေ၀ယာကမူ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူၿပီးေနာက္ အင္အားသံုးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွရီအာဥပေဒ က်င့္သံုးေရး အားေပးရန္အတြက္ အာ႐ံုစုိက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဒအ္၀သ္ တဗ္လီးဂ္ (နယ္လွည့္တရားေဟာျခင္း) လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ တာလီဘန္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္နက္ကုိင္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္နက္ကုိစြန္႔လႊတ္လုိက္သည့္ ပန္ခ်ာဘီတာလီဘန္အဖြဲ႕မွာ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၂၁ ခုရွိ ပါကစၥတန္ျပည္သူ ၂ သန္းေက်ာ္အား အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ref_OnIslam & News Agencies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: