ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕မည္

 ႏုိင္ငံျခားသား, အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္, PR , လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး, ဗီဇာ

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ျမန္မာျပည္ဖြား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ျပဳမည့္ (Permanent Resident -PR) စနစ္ တခုကုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မၾကာမီ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

PR စနစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ ခ်က္ ေပၚ လိုက္၍ ေခၚယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စိစစ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း   က ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာဆုိသည္။

“နည္းဥပေဒက ဒီတေခါက္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ေတာ့မယ္။ ဒါက်တာနဲ႔ဆက္လုပ္ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ ေနာက္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က စိစစ္လက္ခံမွာက ဒီလူက ဒီႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္ပဲလို အပ္လား။   ေနာက္သူ႔ကိုဘယ္လိုေၾကာင့္လက္ခံရသလဲ။ ေနာက္တခုက သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူေတြပါလာမလဲ ဒါေတြကိုဆက္စပ္ၿပီး စစ္ေဆးမွာပါ။ ေနာက္စိစစ္ ေရးအဖြဲ႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးကဲေတြပါမယ္။ ရဲတပ္ ဖြဲ႔ပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးပါမယ္။ လူဝင္မႈပါမယ္။ ဒီလိုေတာ့ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း ေျပာႏိုင္ပါေသးတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ရွင္းျပသည္။

PR စနစ္အရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ လ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဧရာ၀တီ သတင္း ဌာနႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပညာရွင္မ်ားကုိ PR စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သန္း က ရွင္းျပသည္။

“အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ေခၚတာမွာ တိုင္းျပည္ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ေခၚမယ္။ စီးပြားေရးဆိုလည္း ဒီလိုပဲ။ က႑အလိုက္ ၿခံဳမိေအာင္ေတာ့ ေသခ်ာျဖန္႔ ေခၚမွာ ပါ။ ႏိုင္ငံ သားေဟာင္းေတြ အတြက္လည္း ေခၚတဲ့ ပံုစံ တခုကို တင္ထား ေပးမွာပါ။ ပံုစံ ၄ ခုအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚယူမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ပံုစံအတိုင္း ေခၚ မွာပါ”ဟုေျပာသည္။

PR စနစ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ပုံစံ ၄ မ်ဳိးျဖင့္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အသိပညာရွင္ က႑၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူက႑၊ ႏိုင္ငံ သား ေဟာင္း မ်ားေနရပ္ျပန္ လာေရး က႑ႏွင့္ ေသြးဆက္သည္႔ သူမ်ားေတြ႔ ဆံုႏိုင္ေရးက႑ ဟူ၍ ခြဲျခား လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ညွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရမယ့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ အစိုးရဝန္ထမ္း လုပ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ေနာက္ ပါတီေထာင္ခြင့္ မရွိဘူး။ ဒါေတြက အဓိက ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့   ေနာက္ မွ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းေတြျပန္လာရင္လက္ခံမခံ ဆိုတဲ့အပိုင္း ကေတာ့ ခုခ်ိန္မွာေျပာဖို႔ေစာေသးတယ္။ အမည္ပ်က္ စာရင္း သြင္း ခံထားရသူ ကိုေတာ့ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ PR စနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ေရး အတြက္ ဒုသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီး ၁၁ ဦး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔က ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသည့္ အမည္မေဖာ္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း တဦးက “တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ေနထိုင္ခြင့္ရရင္ပိုလုပ္ႏိုင္ တယ္။   ႏိုင္ငံေရးသမားအေနနဲ႔တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအေနနဲ႔ ထြက္သြားသူေတြရွိတယ္။ ဒီလူေတြက PRကိုေစာင့္ေနသူေတြရွိတယ္”ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: