တပတ္ၾကာ ေဟာင္ေကာင္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ စတင္

ေဟာင္ေကာင္မွာ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ Chinese University ရဲ႕ ပရဝုဏ္ ထဲမွာ စု႐ုံးၿပီး လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တ႐ုတ္ အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အေနနဲ႔ တပတ္ၾကာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈကို စတင္ လိုက္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းသား အမ်ားစုဟာ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ရယူမယ္ ဆိုတဲ့ အမွတ္ သေကၤတ အျဖစ္ အဝါေရာင္ ဖဲျပားတြ ဆင္ျမန္းၾကၿပီး တကၠသိုလ္ ဝင္းထဲကို စု႐ုံး ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ပညာေရး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပညာရွင္ ၄၀၀ နီးပါး ကလည္း ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ေထာက္ခံ အားေပးၾကပါတယ္။

၂၀၁၇ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေဘဂ်င္း အစိုးရက လိုလားတဲ့ လက္တဆုပ္စာ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြပဲ ေနရာ ရေစမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းသစ္ အေပၚ မွာ မေက်နပ္လို႔ ခုလို ဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ဆႏၵျပပြဲဟာ မတရားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို ျပည္သူေတြက အာခံတဲ့ ပထမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ရည္႐ြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာ ရွိတဲ့ အခ်မ္းသာဆုံး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကေတာ့ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီ သြားေရာက္ ေနၾကၿပီး ဒီဆႏၵျပပြဲရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မွာ ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း သတိေပးၾကပါတယ္။

http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/09/140922_hongkong_student_boycott.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: