Monthly Archives: October, 2014

၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဟဂ်္ျပဳသူ ၂၅ သန္း ကုိ ေဆာ္ဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့

M-Media
Muslim pilgrims pray around the holy Kaaba at the Grand Mosque, during the annual hajj pilgrimage in Mecca
– အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ အဓိကမ႑ိဳင္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟဂ်္ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြက္ ေဆာ္ဒီႏုိ္င္ငံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၄.၈ သန္းအား ဟဂ်္ျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ ၁၀ တာကာလ၌ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဟဂ်္ျပဳသူအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးႏွစ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ၃.၁၆ သန္းရွိကာ၊ အနည္းဆံုးႏွစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျဖစ္ကာ ၁.၉၈ သန္းရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဟဂ်္ျပဳသူအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ မကၠာႏွင့္ မဒီနာတုိ႔တြင္ အေဆာက္အဦး တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွ ဟဂ်္ျပဳသူ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဟဂ်္ျပဳသူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေဆာ္ဒီအစုိးရက ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဟဂ်္ျပဳသူဦးေရမွာ ၂.၁ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား ၁.၃ သန္းခန္႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၄၃၀၀၀ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ဟဂ်္ျပဳသူဦးေရတြင္ အင္ဒီုနီးရွားႏုိင္ငံက ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ပါကစၥတန္က ဒုတိယႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔က တတိယေနရာတြင္ ရွိၾကသည္။

ေဆာ္ဒီအစုိးရကမူ ဟဂ်္က်င့္စဥ္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲကာ အဆင့္ျမႇင္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဟဂ်္ျပဳသူ ဦးေရမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပံုမွန္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဟဂ်္ျပဳသူ ႏုိင္ငံျခားသား ၆၀၀၀၀ သာရွိခဲ့ရာမွ ေဆာ္ဒီအစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား တုိးတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခားမွ ဟဂ်္ျပဳရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း တုိးလာခဲ့သည္။

ref_ Saudi Gazette

အစၥလာမ္ သာသနာ အတြင္းမွ မတူျခားနား ကြဲျပားမႈမ်ား

SG6XDS4D2ZZ7GTH
လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ HBO က Bill Maher ရဲ႕ တီဗြီတင္ဆက္ပြဲဆိုင္ရာအုပ္စုထဲ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

အစၥလာမ္သာသနာကိုယ္တိုင္က ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာေစတာ ဟုတ္မဟုတ္ အျငင္းအခုံ အေခ်အတင္ ျဖစ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈက ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ စကား၀ိုင္းအဆင့္အထိျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚအထိ ကူးစက္ေရာက္ရိွသြားတယ္။ Maher နဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Sam Harris တို႔က အစၥလာမ္ဟာ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့သာသနာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြဲလြဲမႈကိုခြင့္ျပဳထားတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚ သရုပ္ေဆာင္ Ben Affleck က သူတို႔ရဲ႕မွတ္ခ်က္ဟာ အေျခအျမစ္မဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးေရးဆန္လြန္းတယ္လို႔ ရႈတ္ခ်ခဲ့တယ္။ Ben Affleck ဖက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။

ျပပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီအစီအစဥ္ထဲပါ၀င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္နာရီၾကာတဲ့အထိ အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Maher က ဒီအျငင္းအခံုျဖစ္လာေအာင္ မီးေမႊးခဲ့ၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ ဂယက္ရိုက္လာပါေတာ့မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သံတူေၾကာင္းကြဲအခ်က္သံုးခုကို အသိေပးတင္ျပပါရေစ။

ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ – သမိုင္းေၾကာင္းအရ အစၥလာမ္ဟာ (သူတို႔ထင္ျမင္ေနသလို) သေဘာထားေသးသိမ္မႈ မရိွခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို စဦးျမွင့္တင္   ေပးခဲ့တဲ့   သာသနာျဖစ္ေနတယ္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္သမိုင္းေတြေလာက္လာ ၾကည့္ရႈသံုးသပ္သူမည္သူမဆို အစၥလာမ္သာသနာကို ေသြးဆာေနတဲ့သာသနာအျဖစ္ အေပၚယံရွပ္ၿပီးေတြး မိပါလိမ့္ မယ္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဥေရာပက ခရစ္ယာန္၊ နာဇီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ အာရွတိုက္က ဗုဒၶ၊ တာအို(ေတာက္)၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ ဘုရားမဲ့၀ါဒီေတြရဲ႕ တအံုတက်င္း သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။

အလားတူစြာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာ (အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ မဆင္မျခင္သမုတ္ၾကတဲ့) စာပုိဒ္မ်ားပါ၀င္တာ အမွန္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႕ Bible က်မ္းဂန္မွာလည္း ပါ၀င္ေနတာ၊ ထာ၀ရဘုရားရွင္က မ်ဳိးျဖဳတ္ရွင္းလင္းဖို႔ အမိန္႔ေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါက မေကာင္းသူပယ္ ေကာင္းသူကယ္ျခင္းတစ္မ်ဳိးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ – ယေန႔အစၥလာမ့္ေလာကမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား သေဘာထားေသးသိမ္ခ်က္၊ ဖိႏွိပ္ခ်က္ ဆိုတဲ့ အစြန္းအထင္းတစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ကို  ရိွေနပါတယ္။ IS က လူရမ္းကားေတြ ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဆိုးသြမ္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြကို သာသနာ့အယူ၀ါဒလို႔ အေၾကာင္းျပလိုက္ၾကတယ္။ သိပ္မၾကာေသးခင္က ၿဗိတိသွ် ကူညီေရးလုပ္သား တစ္ဦး ကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြရဲ႕ဘ၀ေတြကို ကယ္တင္ဖို႔လို႔ ဆိုၿပီး အစၥလာမ္ကို အမည္ပ်က္ေစခဲ့တယ္။ ထပ္ၿပီးေျပာရရင္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္ အနိမ့္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းအနက္ ၉ ႏိုင္ငံဟာ မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ားစုတိုင္းျပည္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ Pew ရဲ႕စစ္တမ္းမွာလည္း အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီဂ်စ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္က သံုးပံုတစ္ပံုအထက္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ပိုမိုလက္ခံၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။

ခရစ္ယာန္၊ အဟ္မဒီ၊ ယဇီဒီ၊ ဘဟာအီနဲ႔ ရွီအိုက္(ရွီအဟ္)ေတြရဲ႕ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဆက္ဆံျပဳမူပံုေတြကိုလည္း အစၥလာမ့္ကမာၻထဲမွာ ေတြ႕ေနတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသံထုတ္ေပးသင့္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ – အစၥလာမ့္ကမာၻမွာ လူဦးေရ အင္မတန္မ်ားျပားတယ္၊ အသြင္မတူမႈနဲ႔ကြဲလြဲမႈေတြ ႀကီးမားတယ္။ အာဖဂန္ႏို္င္ငံသား ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးက အယူ၀ါဒေဖာက္ျပန္မႈ အတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ကမာၻ႕မြတ္စ္လင္မ္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးရိွတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားက မြတ္စ္လင္မ္ေတြအနက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ အဲ့ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို လက္ခံၾကတယ္။ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္နဲ႔ ကာဇက္စတာန္မွာဆိုရင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာသာပဲ ဒီစနစ္ကို လက္ခံတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါလည္း Pew ရဲ႕ စစ္တမ္းေဖာ္ျပခ်က္ပါပဲ။

အဓိက ကြာျခား ကြဲျပားေနမႈက ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာမဆို သေဘာထားေသးသိမ္တဲ့ တေဇာက္ကန္းေတြရိွပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ ရွင္သန္တဲ့ ယံုၾကည္သက္၀င္သူေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္

ဘယ္ဘာသာ တရားမွာမဆို အခ်ဳိ႕သူေတြဟာ လူမ်ဳိးေရးကို ဘာသာေရးနဲ႔ တန္းညိွပစ္တဲ့ ဖန္တီးခ်က္မ်ားရိွတယ္ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ထဲမွာ ဂႏၵီလုိ လူမ်ဳိးရိွသလို၊ ဂႏၵီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ အယူသည္း အစြန္းေရာက္သူလည္း ရိွတယ္။ လက္ရိွ ဒလိုင္းလားမားက လူသား၀ါဒအေပၚ သူမတူေအာင္ ရပ္တည္ေနေပမယ့္ ၁၆၆၀ ခုႏွစ္က ပဥၥမေျမာက္ ဒလိုင္းလားမားကေတာ့ ေက်ာက္တံုးေပၚ ၾကက္ဥေတြ ပစ္ခြဲသလို ကေလးသူငယ္ေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ပစ္ဖု႔ိ အမိန္႔ေပးခဲ့ေလရဲ႕။

ခရစ္ယာန္ေလာကမွာဆိုရင္လည္း ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာ လို ေလးစားေလာက္ဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးရိွသလို၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ျပင္သစ္ျပည္က ပုပ္ရဟန္း ကေတာ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ကို လမ္းမွားသူေတြလို႔ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး စုၿပံဳ သတ္ျဖတ္ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ “သူတို႔အားလံုးကို အရွင္မထားနဲ႔၊ သတ္ပစ္လိုက္၊ (ဒီလိုလုပ္တာ) ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ သိလာလိမ့္မယ္”လို႔ လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အထိပါပဲ။

အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အုပ္စုေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳဆံုဖူးတယ္။ အဲ့ဒီထဲက တစ္ေယာက္က ဂ်ာဗားကၽြန္းသား မြတ္စ္လင္မ္ပါ။ သူတို႔ဟာ စုန္း၊ ကေ၀၊ ေအာက္လမ္း ပညာရွင္လို႔ စြပ္စြဲခံရသူေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ၿပီး အဲ့ဒီဦးေခါင္းေတြကို ေတာင္ကုန္းေပၚ သြားပစ္ထားေလ့ရိွတယ္။ အဲ့ဒီလို ရက္စက္တတ္တဲ့ စိတ္အခံရိွတဲ့ ကြန္ဂို စစ္ဘုရင္ႀကီးကိုလည္း ဆံုဖူးတယ္။ သူက သူ႔ကိုယ္သူ (၁၉၀၁ ခုႏွစ္ အေမရိကန္မွာ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ Bible ထဲကအခ်က္မွန္သမွ် သစၥာတရားလို႔ ခံယူတဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခြဲ တစ္ခု) Pentecostalism ရဲ႕ ဂိုဏ္းအုပ္လို ပံုဖမ္းထားသူေပါ့။ ဒါေပမယ့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ကာလ ကၽြန္ေတာ့္ကို ညစာစားပြဲဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ တကယ့္ သူေတာ္စင္ ပံုစံအတုိုင္း ျပဳမူ ဆက္ဆံ တာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာကို အၾကမ္းဖက္ဘာသာ၊ သေဘာထားေသးသိမ္တဲ့ ဘာသာအျဖစ္ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ရုပ္လံုးေဖာ္ျခင္းက ေတာ္ေတာ့္ကို လြဲေခ်ာ္ဆိုး၀ါးလြန္းပါတယ္။ ပါကစၥတန္မွာ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား အုပ္စုတစ္စုဟာ Mukhtar Mai ဆိုတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို အုပ္စုဖြဲ႕အဓမၼက်င့္ႀကံခဲ့တယ္။ တရားရံုးအမႈမွာ သူမ အႏိုင္ရရိွခဲ့တယ္။ သူမဟာ (အဲ့ဒီလူေတြကို ေသဒဏ္ မေတာင္းဆိုဘဲ) ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုသာ အစိုးရဆီက လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕ရြာသူမိန္းကေလးေတြ အတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္လာေအာင္ မတည္ေပးခဲ့ တယ္။ ပညာေရး က႑အတြက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ မာလာလာ မိန္းမရြယ္ေလးကို တာလီဘန္ေတြက ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီ ေသနတ္ သမားေတြကလည္း မြတ္စ္လင္မ္ေတြပါပဲ။ ေကာင္းက်ဳိးကို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ မာလာလာကလည္း မြတ္စ္လင္မ္ပါပဲ။

အီရန္မွာ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဘဟာအီေတြကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြတ္စ္လင္မ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Mohammad Ali Dadkhah အဲ့ဒီဖိႏွိပ္မႈအေပၚ ရဲရဲေတာက္ စိန္ေခၚအာခံခဲ့တယ္။ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္တစ္ဦးကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့တယ္။ ခုအခ်ိန္မွာ သူဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ က်ခံေနရဆဲပါ။

ပါကစၥတန္က ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ေရွ႕ေနႀကီး  Rashid Rehman ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံုသဟဇာတျဖစ္ေရးေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူပါ။ ဒီႏွစ္အတြင္း အစြန္းေရာက္သူမ်ားက သူ႔ရံုးခန္းကို ၀င္ဖ်က္ၿပီး သူ႔ကို သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လိင္ခြဲျခားမႈ၊ သေဘာထားေသးသိမ္မႈေတြနဲ႔ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့  – အစၥလာမ္ကို အက်ည္းတန္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ့ IS ကို ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္   အစၥလာမ္၊ မြတ္စ္လင္မ္မွန္သမွ်ကို အဲ့ဒီအရာေတြနဲ႔ မေရာေထြးလိုက္ပါနဲ႔။ Mukhtar ၊ Malala ၊ Dadkhah နဲ႔ Rehman တို႔လို သူရဲေကာင္းေတြဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္း က႑မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားတာကိုလည္း ထည့္တြက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေၾကာက္စရာပံုရိပ္မ်ားကိုသာ ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပၿပီး အစၥလာမ္ကို တစ္ဖက္သတ္ မုန္းတီးရြံေၾကာက္ေနသူမ်ားရဲ႕ လူမ်ဳိးေရး/ဘာသာေရး တစ္ယူသန္မႈမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ မျပဳၾကပါနဲ႔လား။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေခတ္အျမင္ရိွမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြမွာ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္သူမ်ား အပါအ၀င္ သန္း ၁၆၀၀ ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ အတြင္း မတူကြဲျပားမႈရိွေနတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴမရႈလိုက္ပါနဲ႔လား။ အဓိက ကြာျခား ကြဲျပားေနမႈက ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာမဆို သေဘာထားေသးသိမ္တဲ့ တေဇာက္ကန္းေတြရိွပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ ရွင္သန္တဲ့ ယံုၾကည္ သက္၀င္သူေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။ ဒီအုပ္စုႏွစ္ရပ္ရဲ႕ အစဥ္အဆက္ ကြဲျပားကြာျခားမႈ လို႔ပဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဒီလုိအေၾကာင္းအရာက တီဗီြအစီအစဥ္တစ္ခုတည္းအတြင္းမွာ ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔ အလြန္အင္မတန္ မလြယ္ကူလွေအာင္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အမွန္ တရားျဖစ္စဥ္ပါပဲခင္ဗ်ာ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NewYork Time မွ Nicholas Kristof ေရးသားေသာ  The Diversity of Islam ကို  မင္းထြဋ္ေခါင္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေရးသားသည္။

ကမၻာေပၚမွာ“မုဟမၼဒ္”(ဆြ)သည္တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား အနက္ “အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢဳိလ္”

သူ(“မုဟမၼဒ္”)သည္ တစ္ကုိယ္တည္းႏွင့္ “ဆီဇာ”လည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ “သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး”ကဲ့သို႕ လည္းျဖစ္ပါသည္။

– သာသနာပိုင္ျဖစ္လင့္ကစား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဲ့သို႔ သာသနာပိုင္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ကိန္းခန္း ႀကီးက်ယ္ျခင္းမွကင္းသည္။

– “ဆီဇာ”ျဖစ္လင့္ကစား “စစ္ဘုရင္ဆီဇာ”ကဲ့သို႕ တပ္ေတာင္တာ ဗိုလ္ထုမရွိ၊ အခိုင္အမာ အျမဲတမ္း စစ္တပ္ႀကီးလည္း မရွိ၊ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္မရွိ၊ စံျမန္းရန္ အေဆာင္ နန္းေတာ္တစ္ခုမွ်မရွိ၊ အခြန္အတုပ္ တစ္စံုတစ္ရာ စည္းၾကပ္ျခင္းလည္းမရွိ။

– လူတိုင္း အမွန္အတိုင္းေျပာႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာေကာင္းကင္က် လမ္းၫႊန္ဥပေဒအတုိင္း တိက်စြာအုပ္ခ်ဳပ္သြားသူမွာ “မုဟမၼဒ္”ပင္ျဖစ္သည္။

– မည္သည့္ကိရိယာတန္ဆာပလာ လက္နက္ယႏၲရား ပစၥည္းမွ်မပါ။ မည္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမွ် မပါရွိဘဲ အလံုးစံု ေသာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သူမွာ သူ … “မုဟမၼဒ္”ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

– (ရဲဗ့္၊ ရဲန္ဒ္၊ ရီဂ်င္နာလ္ဒ္၊ ေဗာစ့္၀ါသ္စမစ္)

REV. REGINALD BOSWORTH SMITH.

၂၀၁၅-တြင္ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကုိင္ ေဆာင္ သူ မ်ား မဲ ေပး ခြင့္ မျပဳ ဟု ဦးတင္ေအး ေၿပာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ , ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ , ႏုိင္ငံေရးပါတီ , ဧည့္ႏုိင္ငံသား , ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင္၊့ ပါတီ၀င္ျဖစ္ ခြင့္ ႏွင့္ မဲေပး ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခြင့္မျပဳသည့္အျပင္ မဲေပးခြင့္လည္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း   ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ယေန႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ အခ်က္အလက္ တခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းျပင္တင္ခ်က္အရ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို ယခင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ရွိသူသာလွ်င္ ပါတီေထာင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ပါတီေထာင္ထားရင္လည္း အဲဒီလူေနရာလဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒ အရ   ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ ႏွစ္လ ေပးထား ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္တယ္ ဆုိရင္ ပါတီ၀င္လို႔ ရတယ္။ ပါတီေထာင္လို႔ ရတယ္”ဟု   ျပည္ေထာင္ စု   ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ဆုိသည္။

ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ မဲေပးခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ပါတီ၀င္ ျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး ပါတီတခ်ဳိ႕က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဇိုးဇမ္က “ႏုိင္ငံေရးပါတီဆုိတာက အစိုးရ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံ သား ေတြကပဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရးကိစၥကို ေတာ့ က်က်နန ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ သူတုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ၾကည့္ၿပီး အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ေနလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာ ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊  ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ တႏုိင္ငံလံုး ေရြး ေကာက္ ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွစ၍  မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ား စတင္ျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တႏုိင္ငံလံုး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းကို အဆင့္ သံုးဆင္ ခြဲျခား၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္   ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ လည္းေကာင္း၊ တတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္   ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ေမလအထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မွန္ကန္တရား မွ်ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ႏုိင္ေရး ေထာက္ျပ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ႏွင့္   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပန္အလွန္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳမီ သတိခ်ပ္ စရာ အခ်က္ (၈)ခ်က္

M-Media

young arabian businesswoman
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရိွပဲ ထိမ္းျမားေရး အတြက္ အေဆာတလ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကူးေျပာင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းက ျပႆနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

အစၥလာမ့္ေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္း သက္ေသခံ စကားရပ္ကေန “ကၽြန္မ သေဘာတူပါတယ္ရွင့္” လို႔ ေျပာဆိုတဲ့အထိ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံၿပီးကာစ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားဟာ အစၥလာမ္သာသနာအေၾကာင္း ေလာက္ေလာက္လားလား မသိရိွမီ မိမိတို႔ဟာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြပါဆိုလို႔ ထိမ္းျမားမႈ မဂၤလာ ျပဳလုပ္လိုက္ေလ့ရိွၾကတယ္။

လူတိုင္းရဲ႕ အေျခအေနက မတူညီၾကပါဘူး။ အခ်ဳိ႕ေသာ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မိမိတို႔လက္ခံတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အသစ္မွာ အားေကာင္း သန္စြမ္းလာေအာင္၊ လမ္းျပေပးႏိုင္ေအာင္  တကယ့္ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီး မ်ားမၾကာခင္မွာပဲ မိမိခင္ပြန္းက ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းေလးစားသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ဘြားကနဲေတြ႕လိုက္ရျပန္ေရာ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတို႔ စိတ္ကူးထားသလို ဘယ္လိုမွ ေပါင္းဖက္ မရႏိုင္တာ ျမင္သြားတာမ်ဳိး ရိွျပန္ပါတယ္။

ထိမ္းျမားေရးကို စဥ္းစားၾကေတာ့မယ့္ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီး အဖို႔ အစၥလာမ္သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး – မိမိျဖစ္လိုတဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ ကိုယ္တိုင္သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။  ဟန္းနီးမြန္း မထြက္ခင္ သို႔တည္းမဟုတ္ သတို႔သမီး၀တ္စံု မဆင္ျမန္းခင္ သူမအတြက္ သတိထား သံုးသပ္အပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ……………

၁။ ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိညာဥ္
—————————-
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားဟာ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ကူးေျပာင္းလိုက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ သတိ လက္လြတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုက္ေလ့ရိွၾကတယ္။ အစၥလာမ့္ထိမ္းျမားမႈရဲ႕ ပဋိညာဥ္ထဲမွာ ဇနီးေလာင္း တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိဖက္က (တရားနည္းလမ္းက်ေသာ) ေတာင္းဆိုႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းခြင့္ ရိွေနပါတယ္။ ခင္ပြန္းေလာင္းက အဲ့ဒီ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သေဘာတူလိုက္နာရပါတယ္။ သေဘာမတူဘူးဆိုရင္ အဲ့ဒီ ထိမ္းျမားမႈ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အစၥလာမ့္ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိပညာဥ္ဟာ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးေသာ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို (မတရားေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစပဲ) ထည့္သြင္းၿပီးမွ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ပါေစ။

၂။  ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ
——————-
ခ်စ္ညီအစ္မေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီေထာင္ေခ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းထဲ တိုး၀င္မိၾကတယ္။ သစ္လြင္မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွေရးမွ် ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားဆီက ထိမ္းျမားေရးကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးေတြ ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားလည္း ရေရာ၊ တန္းၿပီးေတာ့ ခြာထုတ္ေတာ့တာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကေလးေတြ တြဲေလာင္း – ပိုင္ဆိုင္မႈကလည္း မယ္မယ္ရရ မရိွ၊ က်န္ရစ္ခဲ့ၾက ……..။

ဒါဟာ စိတ္ မသက္သာစရာျဖစ္ေပမယ့္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ျမင္ရတာေၾကာင့္ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသားမဟုတ္သူ  မိမိဆီကို   ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ လာ အေျခခ်မယ္ဆုိၿပီး တစ္ဦးဦးက ထိမ္းျမားေရး ကမ္းလွမ္းလာၿပီဆိုရင္ ယံုစားပံုအပ္ဖို႔ စိတ္မကူးလိုက္ပါနဲ႔ဦး။ တကယ္လို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာပင္လွ်င္ မရရိွေသးသူကို လက္ထပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုခဲ့ယင္ သူဟာ တကယ့္ကို ျပည္၀င္ခြင့္ရရိွသူလား၊ မိမိအေပၚကမ္းလွမ္းမႈနဲ႔ ဗီဇာရယူမယ့္သူလားဆိုတာ သူ႔အလုပ္ရွင္ကေနတဆင့္ ေသခ်ာေအာင္ စိစစ္စံုစမ္းလိုက္ပါ။ ဒါက အေကာင္းဆံုး ခံစစ္လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။

၃။ အေျခခ်ေနထိုင္ရာဌာန
—————————-
ႏိုင္ငံသားကိစၥရဲ႕ဆန္႔က်င္ဖက္တစ္ခုကေတာ့ သစ္လြင္မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားဟာ မိမိဇာတိမွာ မေနလိုတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြကို လက္ထပ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ တကယ္လို႔ မိမိခင္ပြန္းေလာင္းအေနနဲ႔ မိမိကို သူ႔တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္သြားေစခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီကိစၥရဲ႕အဓိကအခ်က္ကို သိနားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနသြားႏိုင္ မလား၊   မိမိအတြက္ အဆင္ေျပေနတဲ့ အရာေတြကို ထားရစ္ခဲ့ႏိုင္မလား ?

မိမိဇာတိနယ္ကေန အဲ့ဒီတိုင္းျပည္ကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ေနထိုင္ရွင္သန္ပံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါ။ ဒါဟာ   ေရွ႕ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

၄။ အနာဂတ္ ရည္ေမွ်ာ္ခ်က္
—————————–
မိမိ ခင္ပြန္းေလာင္းဖက္က အနာဂတ္ အစီအစဥ္ေတြကုိ သိနားလည္ထားဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ယူဖို႔ စိတ္ကူးထားေသာ္ လည္း   မိမိကို အိမ္ေထာင္ရွင္မ အျဖစ္နဲ႔သာ သူက ဆႏၵရိွေနသလား၊ အိမ္တြင္းထဲမွာပဲ ေနေစခ်င္သလား၊ မိမိကို ေရွ႕ေဆာင္ျမွင့္တင္သူျဖစ္ေလမလား၊ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ တားဆီးမယ့္ သူေလလား ?  ဒါေတြဟာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျဖမ်ားက မဆင္မျခင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အသည္းကြဲအထီးက်န္မႈကေန ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ လိမ့္ မယ္။

၅။ ခင္ပြန္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွမရိွ
—————————————-
မိမိအေလးထားတဲ့ အိမ္မႈကိစၥ၊ အခ်စ္ေရး အစရိွတာေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးၿပီဆိုရင္ ခင္ပြန္းေလာင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈအေပၚ ခ်ိန္ဆညိွႏိႈင္းတတ္ရပါမယ္။ အိမ္တြင္းေရးရာမွာ ဘယ္သူ အဓိကတာ၀န္ယူမလဲ၊ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္လား၊ ကေလးရလာတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ အေကာင္ဗေလာင္ေလးေတြ ေမြးၾကတဲ့အခါ အိမ္မႈကိစၥေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အရင္အတိုင္း ပဲလား အေျပာင္းအလဲရိွမလား၊ အျပန္အလွန္ ဘယ္လိုေမတၱာထားနားလည္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ၊ အိမ္ေထာင္မက်ခင္က လိုက္ေလ်ာမႈေတြအတိုင္း ရရိွႏိုင္မလား၊ မိမိ လိုလားမႈနဲ႔ ဆႏၵေတြအေပၚ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အတြင္းက်က် ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါ့မလား ?

၆။ ယံုၾကည္ခ်က္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
——————————–
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ျပဳမူသူ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ အမ်ားအျပား ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ႕က အမည္ခံ မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေန တတ္ တယ္ေလ။ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးအေနနဲ႔  ဒါကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကဘူး။ ဒါက သိပ္အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ အယူ၀ါဒသစ္အေၾကာင္းကို သိနားလည္လာတာနဲ႔ အမွ် ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ သာသနာကိုင္းရိႈ္င္းမႈမရိွျခင္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေကာင္းရာတိုက္တြန္းတဲ့အခြင့္အေရး ရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လိုမဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္  ေန႔စဥ္ဆြလာသ္ငါးႀကိမ္ ၀တ္ျပဳသလား၊ ရမ္ႆြာန္လမွာ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းသလား၊ ဇကာ့သ္အပါအ၀င္ အလွဴဒါနျပဳေလ့ရိွသလား၊ မိမိနဲ႔အတူ (တစ္ခ်ိန္မွာ) ဟဂ်္ခရီးသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွသလား၊ သာသနာ့ေရးရာေတြကို မိမိနဲ႔အတူ သင္ေပး/သင္ယူ/ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားလိုသလား စသျဖင့္ ခင္ပြန္းေလာင္းကို ေမးျမန္းထားပါ။

၇။ ယဥ္ေက်းမႈ ျပႆနာ
————————-
မိမိ၀င္ေရာက္မယ့္ ခင္ပြန္းေလာင္းရဲ႕မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလ့လာထားပါ။ တကယ္လို႔ မိမိနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီသူတစ္ဦးဦးကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားမယ္ဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အိုေက ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ မိမိရဲ႕ပင္ကိုယ္မူဟန္ေတြကို ပံုေျပာင္းလိုစိတ္ မရိွတတ္ဘူးေလ။

မိသားစုတိုင္း မတူကြဲျပားတာ ရိွေနၾကပါတယ္။ (ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီဘူးဆိုရင္) ခင္ပြန္းေလာင္းနဲ႔ တင္ႀကိဳေဆြးေႏြးပါ။ သူ သို႔မဟုတ္ သူ႔မိသားစုက မိမိကို သူတို႔ဓေလ့ေနာက္ လိုက္ေစခ်င္တာမ်ဳိးရိွမရိွ ေမးျမန္းဖုိ႔ လိုအပ္ပါမယ္။

၈။ မယားၿပိဳင္စနစ္
——————–
မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားေတြဟာ (အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္) အမ်ဳိးသမီးေလးဦးအထိ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ဒါက မိမိဟာ သေဘာ မတူေပမယ့္လည္း မယားၿပိဳင္မ်ား အနက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရဲ႕ခင္ပြန္းေလာင္းမွာ ထိမ္းျမားထားၿပီးသူ ရိွ/မရိွ၊ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထိမ္းျမားဖို႔ ရည္ရြယ္ထား မထား ေမးျမန္းထားရပါမယ္။

တကယ္လို႔ သူက အိမ္ေထာင္ရိွႏွင့္ၿပီးသား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ ဆႏၵရိွေနၿပီး မိမိအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္မတိုးတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဇနီးသည္ေလးဦးထဲ အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ အေပၚ လက္ခံႏိုင္ရင္ေတာ့ မိမိဆႏၵအေပၚသာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာ လက္ခံတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရပါလိမ့္မယ္။ မယားၿပိဳင္စနစ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔မွီတင္းေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္က ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ့္တာ၀န္ ရိွပါတယ္။

ယွဟာဒဟ္ (အစၥလာမ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေၾကာင္း သက္ေသခံစကား) ေျပာၾကားသလိုပါပဲ – “ကၽြန္မ သေဘာတူပါတယ္”လို႔ ေျပာဆိုျခင္းသည္လည္း ဘ၀အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေစတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေရြးခ်ယ္တာ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ ဘ၀ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ရိွၿပီး သာယာလာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းစြာ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါေစလို႔ ………။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Theresa Corbin ၏ 8 essential points new Muslimahs must consider before marriage ေဆာင္းပါးကို မင္းထြဋ္ေခါင္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေရးသားသည္

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လူသတ္မႈျဖင့္စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ၿမန္မာႏွစ္ဦး အတြက္ အမႈမွန္ ေပၚေရး သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ ေတာင္း ဆုိ

ထုိင္းႏိုင္ငံ စူရတ္ဌာနီခ႐ုိင္အ တြင္းရွိ လိပ္ကြၽန္း(ခိုေတာင္)တြင္ ၿဗိ တိန္စံုတြဲႏွစ္ဦးအားသတ္ျဖတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားႏွစ္ဦး၏အမႈကို အမွန္ တုိင္းျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ခ်န္အိုခ်ာ အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ က ေတာင္းဆုိထား ေၾကာင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၄ရက္က ထုိင္း ႏုိင္ငံ၌လူသတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး၏ မိသားစု ဝင္မ်ားက ၾဲၿ ႐ုံးခန္းတြင္ ရွင္းလင္း ပြဲလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခုိင္ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က အထက္ ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ဒီအမႈကုိ အမွန္တုိင္းေပၚေပါက္ ဖုိ႔အတြက္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေဆာင္ ရြက္ေပးပါလုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကလဲ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ ဖုိ႔ေဆာင္ ရြက္ေပးပါလို႔ေျပာလုိက္တယ္။ ဒါေတြ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အားလံုးဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ တယ္လို႔ျမင္တယ္”ဟု ¤င္းကေျပာသည္။ အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ရခုိင္ဝန္ ႀကီးက ¤င္း၏အျမင္ကို ယခုလုိ ေျပာ ျပသည္။

”သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ မ်က္ႏွာငယ္နဲ႔ သြားၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားတစ္ေယာက္က တုိင္းတစ္ပါးသား ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ကို ရက္ရက္စက္ စက္သတ္ဖို႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ကိုယ့္တုိင္းေဒသမွာ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ႏုိင္မယ္။ သူမ်ားတုိင္းတစ္ပါးမွာသြားၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာငယ္ မ်က္ႏွာမြဲ သြားအလုပ္လုပ္ ရတဲ့လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဒါထုိင္းႏုိင္ငံ သားမဟုတ္ ဘူး။ ဥေရာပႏုိင္ငံသား တစ္ ေယာက္ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္မယ္၊ မုဒိမ္းက်င့္မယ္။ အေလာင္းကို အိတ္နဲ႔ ထည့္ပစ္မယ္ဆုိတာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လံုးဝမျဖစ္ ႏုိင္ဘူး”ဟုေျပာသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ စူရတ္ဌာနီခ႐ုိင္ လိပ္ ကြၽန္းတြင္ ၿဗိတိန္စံုတြဲအား ျမန္မာႏုိင္ငံ သားႏွစ္ဦးက သတ္ျဖတ္လုိက္သည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္က ထုိင္းရဲတပ္ ဖြဲ႕မွစြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးထားလုိက္သည္။ အဆုိပါဖမ္း ဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမႈ မွန္ေပၚေပါက္ရန္အတြက္ ရခိုင္ကြန္ ရက္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္လူမႈပညာ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒး ရွင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံသံ႐ုံး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွပညာရွင္မ်ား ကလည္း ဖမ္းဆီးခံျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ ဦးသည္ အမွန္တကယ္လူသတ္မႈမက်ဴး လြန္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

”ဒီကေလးေတြျဖစ္တဲ့ေနရာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ တယ္။ အဲဒီေနရာကို ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ထုိင္းေရွ႕ေနေတြလဲ ပါတယ္။ သူတို႔က လဲ ဒီကေလးေတြ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္   ႏုိင္ေၾကာင္းမရွိဘူးဆုိတာကို ေျပာခဲ့ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြကိုေမးေတာ့လဲ သူ တို႔လဲ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ လူ သတ္မႈမက်ဴးလြန္ဘူးဆုိတာ အာမခံ ေျပာရဲတယ္”ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး   ေဖာင္ေဒးရွင္း မွအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

¤င္းအမႈအား ထုိင္းႏုိင္ငံ တရား ႐ုံးမွ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ ပယ္ခ်လုိက္ရာ ေအာက္ တုိဘာ ၁၄ရက္တြင္ ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွတင္ျပခဲ့ၿပီး ေအာက္ တုိဘာ ၁၅ရက္တြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အခ်ိန္တြင္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ ရန္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ရက္က   ျပည္ေထာင္စု   လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကလည္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔က လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေတာင္းဆုိထားသည္။

”ဖမ္းဆီးခံျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး ထဲမွာ ကိုဝင္းေဇာ္ထြန္း၏အေဖျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းထုိက္က ဒီကေလးက ငယ္ ငယ္ေလးကတည္းက ေဆာ့ရင္ေတာင္ မွ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ေဆာ့တာ။ အရက္ လဲမေသာက္တတ္ဘူး။ အားကစားကို ဝါသနာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေသးေသး ေလးက လူအႀကီးႀကီးကို သတ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိ တာ မလြယ္ကူသလုိ ဒီကေလး လူမ သတ္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ယံုတယ္။ ဒီအမႈကို အမွန္တုိင္းေပၚေပါက္ဖို႔အ တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ဝုိင္းဝန္းကူညီ ေပးၾကပါ”ဟု ဦးထူးခ်စ္ကေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ား ကို ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ရခုိင္ကြန္ရက္၊ ထုိင္းအေျခစိုက္ လူမႈအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျမန္မာသံ႐ုံးတုိ႔က စီ စဥ္ထားၿပီး အနည္းဆံုးအခ်ိန္တစ္လ အထိေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရဘက္ မွကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ဦးတင္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

‪#‎Yangon‬ Times Journal , အတြဲ ၁၀ ၊ အမွတ္ ၄၀
==========================================

‪#‎YangonMediaGroup‬™ | ‪#‎MZK‬ | www.yangonmedia.com

==========================================
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္ )

မြန္းတည့္ေန႔ဂ်ာနယ္သတင္းသမား ၅ ဦး ေထာင္ ၂ႏွစ္ စီ ခ် မွတ္ ခံ ရ

အစိုးရအၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟုဆို၍ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

MCDF အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို သတင္းေဖာ္ျပမႈမွာ ဆႏၵျပပြဲထက္ တစ္ရက္ေစာျခင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ယင္းသတင္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပံုႏွင့္ ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း တရားသူႀကီးက စီရင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ဖတ္ၾကား သည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ မတ္လတြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား ေထာင္ဆယ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရအၿပီးတြင္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္အဖြဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံ ရျခင္း   ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ စီရင္ေပးဖို႔ ေရးသားခဲ့ေပမယ့္ တရားသူႀကီးကေတာ့ စြဲခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး အမိန္႔ခ်သြားပါတယ္။ ဒီအမိန္႔ကို အဆင့္ဆင့္အယူခံတက္မွာပါ။ ၅၀၅ (ခ)က အမ်ားဆံုး ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ခ်ႏိုင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို အခု ႏွစ္ႏွစ္ခ်လိုက္တာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Bi မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀င္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ယင္းသို႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားလြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ အမွန္တရားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ သတင္းေထာက္ မင္း၀ႆန္က ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းတုရွိခိုးတာအက်ိဳးရွိ၊မရွိ ? (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားတာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီ။ မရွိေတာ့တဲ့ ၿမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လို့ ရေသးသလား။ ကိုးကြယ္ေနလို့ေကာ အက်ိဳးရွိပါမလား။
ဗုဒၶဘာသာက ဆင္းတုေတြ၊ ရုပ္ပံုပန္းခ်ီကားေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာလား..ဆင္းတုေတြ ရုပ္ပံုေတြကို ရွိခိုးကိုးကြယ္ေနလို့ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ။
ဒါေတြက အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ ဘာသာၿခားေတြေမးတက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲ။
ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရားဟာ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားၿပီ ၿဖစ္ေပမဲ့ သူေဟာၾကားထားတဲ့ တရားအဆံုးအမေတြက ပကတိအတိုင္း ရွိေနၾကတုန္းပဲ။ သူဘုရားၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာ အခုလို တရားအဆံုးအမကုိ ေဟာၿပဖို့ပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ညႊန္ၿပေပးခဲ့ဖို့ပဲ။
ဒါေတြက အခု အကုန္ရွိေနေသးတာမို့ ဒီတရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံ အားထုတ္ရင္း ၿမတ္ဗုဒၶရွိစဥ္တုန္းကလိုပဲ ထပ္တူထပ္မွ် အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစားရပါတယ္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ကို လည္း မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါတယ္။
ဗုဒၶၿမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္မစံမီမွာ ဗုဒၶကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ဖို့အတြက္ ေစတီ ၄ မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။
ဓာတုေစတီ… ဗုဒၶရဲ့ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂိၤုဟ္တဲ့အခါ က်န္ရစ္တဲ့ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္စားကိုးကြယ္ႏိုင္တယ္။
ဓမၼေစတီ… ဗုဒၶၿမတ္စြာ ၄၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု၊ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္နဲ့ နိဗၺာန္တရားတို့ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ႏုိင္တယ္။
ဥဒၵိႆေစတီ… သက္ေတာ္ထင္ရွား ၿမတ္ဘုရားကို ရည္မွန္းၿပီး ေရးသားတဲ့ ပံုေတာ္၊ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေတြ၊ သစ္သားဆင္စြယ္ စသည္တို့ကို ထုလုပ္ထားတဲ့ ဆင္းတုေတြ၊ အုတ္၊ သဲ၊ အဂၤေတ စသည္တို့ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေစတီပုထိုးေတြ၊ ဒီအရာေတြအားလံုးကို ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ရွိခိုးပူေဇာ္ႏုိင္တယ္။
ပရိေဘာဂေစတီ… မဟာေဗာဓိပင္ အပါအ၀င္ ဘုရားရွင္ အသံုးၿပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့ သပိတ္၊ သကၤန္း၊ ေတာင္ေ၀ွးစသည္တို့ကိုလည္း ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ႏိုိင္တယ္။
အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ပံုေတာ္ပန္းခ်ီကားေတြ၊ ဆင္းတုေတြကို ရွိခိုးပူေဇာ္တာဟာ ဥဒၵိႆေစတီအၿဖစ္ ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ပန္းခ်ီကားအေနနဲ့ ရုပ္ထု၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားအေနနဲ့ ရွိခိုးပူေဇာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။
ဥပမာ… ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ မိဘမ်ားရဲ့ဓါတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနတဲ့သူဟာ စကၠဴဓာတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သူ့မိဘကို ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနၿခင္းၿဖစ္တယ္။ မိဘဓာတ္ပံုက အသက္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါက မိဘတုိ့ရဲ့ ရုပ္ပံုကိုထင္ၿမင္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ၿပဳတယ္။ မိဘရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြ ထင္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးၿပဳေပးတယ္။
စကၠဴဓာတ္ပံုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မိဘတို့ရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့ မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ေပၚလြင္လာေအာင္ ၾကည့္ရွူရသလို ဘုရားပန္းခ်ီ၊ ရုပ္ထု၊ ဆင္းတုမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားေပၚလြင္ေအာင္ ၾကည့္ရွုၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္တိုဟာ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမွ်သာၿဖစ္တယ္။ ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ေတြ မရွိဘဲႏွင့္လဲ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ၿမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါကလည္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုသာ ရည္မွန္းၿပီး ပူေဇာ္ရပါတယ္။
ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားဆီသို့ စိတ္ေရာက္တာခ်င္းတူရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးကလည္း တူမွာပဲ။ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားစုေပါင္းထားတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ဉာဏ္နဲ့ၿမင္ေအာင္ အာရံုၿပဳရမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရုပ္ပံု၊ ရုပ္ထုေတြကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက မသိ၊ နားမလည္သူေတြရဲ့ လြဲလြဲမွားမွား စြပ္စြဲမွုမ်ားသာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနတာက အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆံုး အတုမရွိတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားရဲ့ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘုရား၊ ထုိၿမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားညႊန္ၿပခဲ့တဲ့ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ပရိယတ္လို့ဆိုတဲ့အတုမရွိ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ဓမၼတရား၊ သစၥာေလးပါး ၿမတ္တရားကို သိၿမင္ၾကၿပီးတဲ့ အရိယာသံဃာမ်ားနဲ့ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ အဆံုးအမဩ၀ါဒအတုိင္း က်င့္ၾကံေနၾကတဲ့ သမုတိသံဃာ၊ ဒီဘုရား၊ တရား၊ သံဃာလို့ဆိုအပ္တဲ့ ရတနာၿမတ္သံုးပါးပါပဲ။
ဒီလို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ထိုက္တဲ့ အၿမတ္ဆံုးရတနာ သံုးပါးဆိုတာ အၿခားဘယ္မွာ ရွာေဖြလို့ ရႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။

(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

https://www.facebook.com/expresstimes/posts/599893393450210
http://www.buddhanet.net/

အိႏၵိယတြင္မုဒိမ္းက်င့္ရန္ႀကံစည္သူအား ေဒသ ခံ မ်ား က လိင္ အဂၤါ ျဖတ္ပစ္

M-Media

– ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကံစည္သူ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ လိင္အဂၤါကုိ ေဒသခံမ်ားက ျဖတ္ေတာက္မႈတစ္ခု အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဂန္နာဂါၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ဆူရက္ရွ္ကူးမားရ္ဆုိသည့္ အမ်ိဳးသားမွာ လမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ိဳးသမီးအား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကံစည္ရာမွ ေဒသခံမ်ားက ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ယခု ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားမွာ ကူးမားရ္အား အနီးရွိ သားသတ္႐ံုသုိ႔ ေခၚသြားခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခန္႔ ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သားလွီးဓားျဖင့္ ၎၏ လိင္အဂၤါအား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူေတြက ဘယ္သူမွ မတားၾကပါဘူ။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဒီလူရဲ႕ လိင္အဂၤါကုိ လမ္းေပၚမွာေတြ႕ရၿပီး ဒါဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအတြက္ အျပစ္ေပးတယ္ဆုိတာ သိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ သိပ္မၾကာခင္ကပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာ၊ ႀကိဳးဆြဲခ်ခံရတာ၊ ဗလကၠာယျပဳခံရတာေတြ စတဲ့ သည္းမခံႏုိင္စရာ အမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဒါမ်ိဳးဟာ ဒီလုိလုပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္ ျပင္းထန္ တဲ့ သတင္းေပးမႈျဖစ္ၿပီး တကယ္လုိ႔ ဒါမ်ိဳးလုပ္ရင္ ဒီလုိအျပစ္ေပးခံရပါမယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၃၀ အရြယ္ ဒါ၀မ္ဆုိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကမူ ထုိကဲ့သုိ႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္၍ မရေၾကာင္း၊ ကူးမားရ္အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ သူမ်ားမွာ   လာေရာက္၍ အဖမ္းခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီတုိက္ခုိက္မႈကုိ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိက္မရွာခင္ လာေရာက္အဖမ္းခံဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

လိင္ဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ကူးမားရ္အား ေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး စုိးရိမ္ရသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းခံခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကုိလည္း ထိတ္လန္႔မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ref_ The Mirror

http://www.m-mediagroup.com/news/32874

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲလ္ဆု Malala နဲ႔ Satyarthi ပူးတြဲရရွိ

ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ Nobel ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ Thorbjorn Jagland (ဝဲ) ပါကစၥတန္ ပညာေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မာလာလာနဲ႔အိႏၵိယ  ကေလးအလုပ္သမား ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူ Satyarthi တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္အျဖစ္ ေၾကညာစဥ္။
ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ Nobel ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ Thorbjorn Jagland (ဝဲ) ပါကစၥတန္ ပညာေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မာလာလာနဲ႔အိႏၵိယ ကေလးအလုပ္သမား ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူ Satyarthi တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္အျဖစ္ ေၾကညာစဥ္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ပညာသင္ခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သူ Malala Yousafzai နဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ကေလး အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူ Kailash Satyathi တုိ႔ ၂ ဦး အခုႏွစ္အတြက္ ႏုိဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကုိ ပူးတြဲ ရရွိသြားပါတယ္။

သူတုိ႔ ၂ ဦးအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ လူငယ္ေတြ ဖိႏွိပ္ခံေနၾကတာကုိ ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲ၀င္ သူေတြျဖစ္သလုိ႔ ကေလးငယ္ေတြ ပညာသင္ခြင့္ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ မႈေတြေၾကာင့္ အခုလုိ ႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ ႏုိဘဲလ္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မီတီက ဒီကေန႔ ဆုရရွိသူေတြအမည္စာရင္းကုိ ေၾကညာတဲ့အထဲ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသားနဲ႔ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံသူျဖစ္တဲ့ သူတုိ႔ ၂ ဦးရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ ပညာေရးျမႇင့္တင္ဖုိ႔နဲ႔ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္နဲ႔ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တုိ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အေရးပါလွတယ္လုိ႔ မွတ္ယူေၾကာင္း ႏုိဘဲလ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မီတီက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပါကစၥတန္မွာ မိန္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မာလာလာ
ပါကစၥတန္မွာ မိန္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မာလာလာ

အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မာလာလာဟာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ပညာသင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္အေတာ္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ရာက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေခါင္းကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ ခံခဲ့ရ တာပါ။ ေခါင္းမွာ ရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ အထူးကုသမႈခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယက ကေလးအလုပ္သမားဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူ Satyarthi
အိႏၵိယက ကေလးအလုပ္သမားဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူ Satyarthi

မာလာလာနဲ႔အတူ ပူးတြဲ ဆုရရွိတဲ့ Kailash Satyarthi ကေတာ့ ေငြးေၾကး အျမတ္အစြန္း အတြက္ ကေလးငယ္ေတြကုိ အသုံးခ်ေနမႈကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲ အမ်ားအျပားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ကေလးအခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။