မြန္းတည့္ေန႔ဂ်ာနယ္သတင္းသမား ၅ ဦး ေထာင္ ၂ႏွစ္ စီ ခ် မွတ္ ခံ ရ

အစိုးရအၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟုဆို၍ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

MCDF အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို သတင္းေဖာ္ျပမႈမွာ ဆႏၵျပပြဲထက္ တစ္ရက္ေစာျခင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ယင္းသတင္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပံုႏွင့္ ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း တရားသူႀကီးက စီရင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ဖတ္ၾကား သည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ မတ္လတြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား ေထာင္ဆယ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရအၿပီးတြင္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္အဖြဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံ ရျခင္း   ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ စီရင္ေပးဖို႔ ေရးသားခဲ့ေပမယ့္ တရားသူႀကီးကေတာ့ စြဲခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး အမိန္႔ခ်သြားပါတယ္။ ဒီအမိန္႔ကို အဆင့္ဆင့္အယူခံတက္မွာပါ။ ၅၀၅ (ခ)က အမ်ားဆံုး ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ခ်ႏိုင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို အခု ႏွစ္ႏွစ္ခ်လိုက္တာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Bi မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀င္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ယင္းသို႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားလြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ အမွန္တရားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ သတင္းေထာက္ မင္း၀ႆန္က ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: