သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳမီ သတိခ်ပ္ စရာ အခ်က္ (၈)ခ်က္

M-Media

young arabian businesswoman
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရိွပဲ ထိမ္းျမားေရး အတြက္ အေဆာတလ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကူးေျပာင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းက ျပႆနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

အစၥလာမ့္ေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္း သက္ေသခံ စကားရပ္ကေန “ကၽြန္မ သေဘာတူပါတယ္ရွင့္” လို႔ ေျပာဆိုတဲ့အထိ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံၿပီးကာစ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားဟာ အစၥလာမ္သာသနာအေၾကာင္း ေလာက္ေလာက္လားလား မသိရိွမီ မိမိတို႔ဟာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြပါဆိုလို႔ ထိမ္းျမားမႈ မဂၤလာ ျပဳလုပ္လိုက္ေလ့ရိွၾကတယ္။

လူတိုင္းရဲ႕ အေျခအေနက မတူညီၾကပါဘူး။ အခ်ဳိ႕ေသာ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မိမိတို႔လက္ခံတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အသစ္မွာ အားေကာင္း သန္စြမ္းလာေအာင္၊ လမ္းျပေပးႏိုင္ေအာင္  တကယ့္ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီး မ်ားမၾကာခင္မွာပဲ မိမိခင္ပြန္းက ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းေလးစားသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ဘြားကနဲေတြ႕လိုက္ရျပန္ေရာ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတို႔ စိတ္ကူးထားသလို ဘယ္လိုမွ ေပါင္းဖက္ မရႏိုင္တာ ျမင္သြားတာမ်ဳိး ရိွျပန္ပါတယ္။

ထိမ္းျမားေရးကို စဥ္းစားၾကေတာ့မယ့္ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီး အဖို႔ အစၥလာမ္သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး – မိမိျဖစ္လိုတဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ ကိုယ္တိုင္သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။  ဟန္းနီးမြန္း မထြက္ခင္ သို႔တည္းမဟုတ္ သတို႔သမီး၀တ္စံု မဆင္ျမန္းခင္ သူမအတြက္ သတိထား သံုးသပ္အပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ……………

၁။ ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိညာဥ္
—————————-
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားဟာ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ကူးေျပာင္းလိုက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ သတိ လက္လြတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုက္ေလ့ရိွၾကတယ္။ အစၥလာမ့္ထိမ္းျမားမႈရဲ႕ ပဋိညာဥ္ထဲမွာ ဇနီးေလာင္း တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိဖက္က (တရားနည္းလမ္းက်ေသာ) ေတာင္းဆိုႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းခြင့္ ရိွေနပါတယ္။ ခင္ပြန္းေလာင္းက အဲ့ဒီ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သေဘာတူလိုက္နာရပါတယ္။ သေဘာမတူဘူးဆိုရင္ အဲ့ဒီ ထိမ္းျမားမႈ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အစၥလာမ့္ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိပညာဥ္ဟာ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးေသာ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို (မတရားေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစပဲ) ထည့္သြင္းၿပီးမွ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ပါေစ။

၂။  ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ
——————-
ခ်စ္ညီအစ္မေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီေထာင္ေခ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းထဲ တိုး၀င္မိၾကတယ္။ သစ္လြင္မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွေရးမွ် ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားဆီက ထိမ္းျမားေရးကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးေတြ ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားလည္း ရေရာ၊ တန္းၿပီးေတာ့ ခြာထုတ္ေတာ့တာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကေလးေတြ တြဲေလာင္း – ပိုင္ဆိုင္မႈကလည္း မယ္မယ္ရရ မရိွ၊ က်န္ရစ္ခဲ့ၾက ……..။

ဒါဟာ စိတ္ မသက္သာစရာျဖစ္ေပမယ့္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ျမင္ရတာေၾကာင့္ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသားမဟုတ္သူ  မိမိဆီကို   ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ လာ အေျခခ်မယ္ဆုိၿပီး တစ္ဦးဦးက ထိမ္းျမားေရး ကမ္းလွမ္းလာၿပီဆိုရင္ ယံုစားပံုအပ္ဖို႔ စိတ္မကူးလိုက္ပါနဲ႔ဦး။ တကယ္လို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာပင္လွ်င္ မရရိွေသးသူကို လက္ထပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုခဲ့ယင္ သူဟာ တကယ့္ကို ျပည္၀င္ခြင့္ရရိွသူလား၊ မိမိအေပၚကမ္းလွမ္းမႈနဲ႔ ဗီဇာရယူမယ့္သူလားဆိုတာ သူ႔အလုပ္ရွင္ကေနတဆင့္ ေသခ်ာေအာင္ စိစစ္စံုစမ္းလိုက္ပါ။ ဒါက အေကာင္းဆံုး ခံစစ္လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။

၃။ အေျခခ်ေနထိုင္ရာဌာန
—————————-
ႏိုင္ငံသားကိစၥရဲ႕ဆန္႔က်င္ဖက္တစ္ခုကေတာ့ သစ္လြင္မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားဟာ မိမိဇာတိမွာ မေနလိုတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြကို လက္ထပ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ တကယ္လို႔ မိမိခင္ပြန္းေလာင္းအေနနဲ႔ မိမိကို သူ႔တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္သြားေစခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီကိစၥရဲ႕အဓိကအခ်က္ကို သိနားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနသြားႏိုင္ မလား၊   မိမိအတြက္ အဆင္ေျပေနတဲ့ အရာေတြကို ထားရစ္ခဲ့ႏိုင္မလား ?

မိမိဇာတိနယ္ကေန အဲ့ဒီတိုင္းျပည္ကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ေနထိုင္ရွင္သန္ပံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါ။ ဒါဟာ   ေရွ႕ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

၄။ အနာဂတ္ ရည္ေမွ်ာ္ခ်က္
—————————–
မိမိ ခင္ပြန္းေလာင္းဖက္က အနာဂတ္ အစီအစဥ္ေတြကုိ သိနားလည္ထားဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ယူဖို႔ စိတ္ကူးထားေသာ္ လည္း   မိမိကို အိမ္ေထာင္ရွင္မ အျဖစ္နဲ႔သာ သူက ဆႏၵရိွေနသလား၊ အိမ္တြင္းထဲမွာပဲ ေနေစခ်င္သလား၊ မိမိကို ေရွ႕ေဆာင္ျမွင့္တင္သူျဖစ္ေလမလား၊ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ တားဆီးမယ့္ သူေလလား ?  ဒါေတြဟာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျဖမ်ားက မဆင္မျခင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အသည္းကြဲအထီးက်န္မႈကေန ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ လိမ့္ မယ္။

၅။ ခင္ပြန္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွမရိွ
—————————————-
မိမိအေလးထားတဲ့ အိမ္မႈကိစၥ၊ အခ်စ္ေရး အစရိွတာေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးၿပီဆိုရင္ ခင္ပြန္းေလာင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈအေပၚ ခ်ိန္ဆညိွႏိႈင္းတတ္ရပါမယ္။ အိမ္တြင္းေရးရာမွာ ဘယ္သူ အဓိကတာ၀န္ယူမလဲ၊ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္လား၊ ကေလးရလာတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ အေကာင္ဗေလာင္ေလးေတြ ေမြးၾကတဲ့အခါ အိမ္မႈကိစၥေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အရင္အတိုင္း ပဲလား အေျပာင္းအလဲရိွမလား၊ အျပန္အလွန္ ဘယ္လိုေမတၱာထားနားလည္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ၊ အိမ္ေထာင္မက်ခင္က လိုက္ေလ်ာမႈေတြအတိုင္း ရရိွႏိုင္မလား၊ မိမိ လိုလားမႈနဲ႔ ဆႏၵေတြအေပၚ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အတြင္းက်က် ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါ့မလား ?

၆။ ယံုၾကည္ခ်က္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
——————————–
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ျပဳမူသူ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ အမ်ားအျပား ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ႕က အမည္ခံ မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေန တတ္ တယ္ေလ။ သစ္လြင္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးအေနနဲ႔  ဒါကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကဘူး။ ဒါက သိပ္အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ အယူ၀ါဒသစ္အေၾကာင္းကို သိနားလည္လာတာနဲ႔ အမွ် ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ သာသနာကိုင္းရိႈ္င္းမႈမရိွျခင္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေကာင္းရာတိုက္တြန္းတဲ့အခြင့္အေရး ရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လိုမဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္  ေန႔စဥ္ဆြလာသ္ငါးႀကိမ္ ၀တ္ျပဳသလား၊ ရမ္ႆြာန္လမွာ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းသလား၊ ဇကာ့သ္အပါအ၀င္ အလွဴဒါနျပဳေလ့ရိွသလား၊ မိမိနဲ႔အတူ (တစ္ခ်ိန္မွာ) ဟဂ်္ခရီးသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွသလား၊ သာသနာ့ေရးရာေတြကို မိမိနဲ႔အတူ သင္ေပး/သင္ယူ/ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားလိုသလား စသျဖင့္ ခင္ပြန္းေလာင္းကို ေမးျမန္းထားပါ။

၇။ ယဥ္ေက်းမႈ ျပႆနာ
————————-
မိမိ၀င္ေရာက္မယ့္ ခင္ပြန္းေလာင္းရဲ႕မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလ့လာထားပါ။ တကယ္လို႔ မိမိနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီသူတစ္ဦးဦးကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားမယ္ဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အိုေက ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ မိမိရဲ႕ပင္ကိုယ္မူဟန္ေတြကို ပံုေျပာင္းလိုစိတ္ မရိွတတ္ဘူးေလ။

မိသားစုတိုင္း မတူကြဲျပားတာ ရိွေနၾကပါတယ္။ (ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီဘူးဆိုရင္) ခင္ပြန္းေလာင္းနဲ႔ တင္ႀကိဳေဆြးေႏြးပါ။ သူ သို႔မဟုတ္ သူ႔မိသားစုက မိမိကို သူတို႔ဓေလ့ေနာက္ လိုက္ေစခ်င္တာမ်ဳိးရိွမရိွ ေမးျမန္းဖုိ႔ လိုအပ္ပါမယ္။

၈။ မယားၿပိဳင္စနစ္
——————–
မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားေတြဟာ (အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္) အမ်ဳိးသမီးေလးဦးအထိ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ဒါက မိမိဟာ သေဘာ မတူေပမယ့္လည္း မယားၿပိဳင္မ်ား အနက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရဲ႕ခင္ပြန္းေလာင္းမွာ ထိမ္းျမားထားၿပီးသူ ရိွ/မရိွ၊ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထိမ္းျမားဖို႔ ရည္ရြယ္ထား မထား ေမးျမန္းထားရပါမယ္။

တကယ္လို႔ သူက အိမ္ေထာင္ရိွႏွင့္ၿပီးသား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ ဆႏၵရိွေနၿပီး မိမိအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္မတိုးတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဇနီးသည္ေလးဦးထဲ အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ အေပၚ လက္ခံႏိုင္ရင္ေတာ့ မိမိဆႏၵအေပၚသာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာ လက္ခံတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရပါလိမ့္မယ္။ မယားၿပိဳင္စနစ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔မွီတင္းေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္က ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ့္တာ၀န္ ရိွပါတယ္။

ယွဟာဒဟ္ (အစၥလာမ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေၾကာင္း သက္ေသခံစကား) ေျပာၾကားသလိုပါပဲ – “ကၽြန္မ သေဘာတူပါတယ္”လို႔ ေျပာဆိုျခင္းသည္လည္း ဘ၀အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေစတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေရြးခ်ယ္တာ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ ဘ၀ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ရိွၿပီး သာယာလာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းစြာ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါေစလို႔ ………။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Theresa Corbin ၏ 8 essential points new Muslimahs must consider before marriage ေဆာင္းပါးကို မင္းထြဋ္ေခါင္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေရးသားသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: