၂၀၁၅-တြင္ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကုိင္ ေဆာင္ သူ မ်ား မဲ ေပး ခြင့္ မျပဳ ဟု ဦးတင္ေအး ေၿပာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ , ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ , ႏုိင္ငံေရးပါတီ , ဧည့္ႏုိင္ငံသား , ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင္၊့ ပါတီ၀င္ျဖစ္ ခြင့္ ႏွင့္ မဲေပး ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခြင့္မျပဳသည့္အျပင္ မဲေပးခြင့္လည္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း   ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ယေန႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ အခ်က္အလက္ တခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းျပင္တင္ခ်က္အရ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို ယခင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ရွိသူသာလွ်င္ ပါတီေထာင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ပါတီေထာင္ထားရင္လည္း အဲဒီလူေနရာလဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒ အရ   ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ ႏွစ္လ ေပးထား ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္တယ္ ဆုိရင္ ပါတီ၀င္လို႔ ရတယ္။ ပါတီေထာင္လို႔ ရတယ္”ဟု   ျပည္ေထာင္ စု   ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ဆုိသည္။

ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ မဲေပးခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ပါတီ၀င္ ျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး ပါတီတခ်ဳိ႕က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဇိုးဇမ္က “ႏုိင္ငံေရးပါတီဆုိတာက အစိုးရ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံ သား ေတြကပဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရးကိစၥကို ေတာ့ က်က်နန ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ သူတုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ၾကည့္ၿပီး အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ေနလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာ ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊  ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ တႏုိင္ငံလံုး ေရြး ေကာက္ ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွစ၍  မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ား စတင္ျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တႏုိင္ငံလံုး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းကို အဆင့္ သံုးဆင္ ခြဲျခား၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္   ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ လည္းေကာင္း၊ တတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္   ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ေမလအထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မွန္ကန္တရား မွ်ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ႏုိင္ေရး ေထာက္ျပ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ႏွင့္   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပန္အလွန္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: