မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးမ်ားေသာလူငယ္တို႔တြင္ ဦးေႏွာက္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ ေၿခမ်ား ၿပား

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳေသာလူငယ္တို႔တြင္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ ဟုေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ား ၏ ေလ့ လာေတြ႕ ရွိခ်က္အရသိရသည္။

အဆိုပါ ေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း၏ ေရဒီယိုသတၱိၾကျြခင္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေနလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ငယ္ရြယ္ေသာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳပါကဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရမည္ဟု ဆြီဒင္ႏိုင္ငံေဆး သုေတသနေလ့လာမႈအရ အ တည္ျပဳထားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာအထူးတာဝန္ရွိသူ Wong Seng Wengကလည္း အသက္၂ဝ အရြယ္ေအာက္ လူငယ္ မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုပိုမို၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳပါကဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာကိုထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသံုးစြဲေသာအသက္ ၂ဝ ေအာက္ လူငယ္တို႔၏ ဦးေႏွာက္မွာမွတ္ ဥာဏ္အားကိုေလ်ာ့နည္းေစ မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္း တို႔၏ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာေလးမ်ားမွာအလြန္ တရာပါးလႊာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါမိုဘိုင္းဖုန္း၏ ေရဒီယိုသတၱိၾကြဓာတ္ သည္ သံုးစြဲေသာလူငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ ႐ုံေၾကာကိုအလြန္အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ သည္ဟုမစၥတာ Wong Seng Weng ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref – CNA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: