ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာခိုင္မာတိုးတက္လာတဲ့အစၥလာမ္သာသနာ


ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ၊ ၂၀၁၄
M-Media
– ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားရွိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည့္ အီဂ်စ္ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက စစ္ မွန္သည့္ အစၥလာမ့္ ပံုရိပ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္ ဟု ေျပၾကား လုိက္ သည္။
`ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာပဲ အစၥလာမ္သာသနာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္လာသူ ၆၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္´ ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုိေဘးၿမိဳ႕ရွိ ဗလီ၀တ္   ေက်ာင္းေတာ္ တစ္လံုးမွ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာေတာ္ မုိဟ္ဆန္ ဘာယူမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘာယူမီမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုး၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဖခင္၏ သြန္သင္မႈေအာက္တြင္ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္၌ ကုရ္အာန္ က်မ္း   ေတာ္ျမတ္တစ္အုပ္လံုးကုိ အာဂံုေဆာင္ႏုိင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘာယူမီမွာ အစၥလာမ့္ဓမၼပညာဆုိင္ရာ အႀကီးဆံုးေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အီဂ်စ္ရွိ အလ္-အဇ္ဟရ္ တကၠ သုိလ္ မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး ကုိေဘးရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခု တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သုိ႔   ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္အခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သိရွိ သည္ မွ လြဲ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အနည္းငယ္သာ ဘာယူမီက သိရွိထားသည္။
ကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္တုိင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္း မ်ား တြင္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ကုိေဘး ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္သည္။
ဘာယူမီေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အနည္ငယ္သာရွိေသာ္လည္း ၁၀ စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ သက္၀င္ယံုၾကည္သူဦးေရမွာ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာမွာ အျမစ္တြယ္လာကာ ယခုလက္ရွိတြင္ စုစုေပါင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ဦးေရ ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ၆၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။
စိန္ေခၚမႈမ်ား
—————
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၉/၁၁ အျဖစ္အပ်က္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အေျခအေနမ်ားမွာ လြယ္ကူမႈမရွိဟု ဘာယူမီကဆုိသည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ အုိဆာကာ၌ ရွိေနသည့္ ဘာယူမီမွာ အစၥလာမ္သာသနာအား ႐ႈတ္ခ်ေသာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး မိမိတုန္႔ျပန္သည့္ စကားမွာ `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာမွဖုံုးကြယ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒီကုိလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ပါ´ ဟူ၍သာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ တည္ၿငိမ္စြာ တုန္႔ျပန္မႈက မိသားစုမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အယူ၀ါဒမ်ားကုိ မၾကည့္ဘဲ ေလးစားရမည္ ဟူေသာ အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ပန္မိသားစုမ်ားက ၎တုိ႔၏ မိသားစု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဘာယူမီအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ဘာယူမီကလည္း မိမိအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဆုေတာင္းရြတ္ဖတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။
`မိသားစုေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြရွိဖုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က အမိန္႔ေပးထားပါတယ္´ ဟု ဘာယူမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ရွိ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သည့္အျပင္ ဘာယူမီမွာ ဂ်ပန္ဟာလာ အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး စားေသာက္ကုန္မ်ားအား အစၥလာမ္၏ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေသာ အလုပ္ကုိလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ဘာယူမီက ဂ်ပန္ႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာအၾကား ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခု ထုိးေပးရန္ အၿမဲတမ္းဆႏၵ ထားသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။
`ညႇာတာေထာက္ထားမႈဟာ အျပန္အလွန္နားလည္ဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာပါပဲ။ မိတ္ေဆြေတြလုိ ေလးစားမႈမ်ိဳးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါတယ္´ ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစၥလာမ္သာသနာမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႐ုရွားရွိ တာ့က္လူမ်ိဳးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၂၇ သန္းရွိၿပီး ကမၻာ့ ဒႆမေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိန္၌ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ ဦးေရ မွာ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: