မြတ္စလင္(ရုုိဟင္ဂ်ာ)မ်ားအေပၚရက္စက္မႈမ်ားကုုိ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း တုုိင္းရင္း သားမ်ား ေၾကညာ ခ်က္ (၁၉ ၇၈)

ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ပအုုိဝ္း၊ ပေလာင္၊ လားဟူ၊ ရွမ္းႏွင့္ ဝ တုုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ေသာ ရန္ကုုန္အစိုုးရ၏ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထြက္ေျပးေနၾကရေသာ အကာ အကြယ္မဲ့ မြတ္စလင္(ရုုိဟင္ဂ်ာ)မ်ားအတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြရပါသည္။ ႏွလုုံးေၾကကဲြမတတ္ ခံစားရပါသည္။
ယခုုကဲ့သုုိ႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈမ်ားကိုု လူမဆန္ေသာစစ္တပ္မ်ားကသာ က်ဴး လြန္ႏိုုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လုုယက္မႈ၊ မုုဒိန္းက်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံသုုိ႔ ထြက္ေျပးရ ရွာေသာ မြတ္စလင္ရွစ္သိန္းခဲြတိုု႔၏ ဆင္းရဲဒုုကၡ သည္ ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔အေရးပင္ျဖစ္သည္။
ဒီေၾကညာခ်က္က ၁၉ ၇၈ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔မွာ အထက္ပါတိုုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ အစည္း မ်ားက နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုုိ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ ေမာင္းထုုတ္စဥ္ ထုုတ္ျပန္တဲ့ေၾကညာခ်က္ထဲက စာသားအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္း ေၾကညာခ်က္နဲ႔   ေဒါက္တာဇာနည္ရဲ့ ေဆာင္းပါးကုုိ ေအာက္ပါလင့္မွာ ဖတ္ရႈႏုုိင္ပါတယ္။
အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ ဗုုိလ္ေနဝင္းလက္ထက္မွာမွ မြတ္စလင္မုုန္းတီးေရးေတြကုုိ စနစ္ တက် အႀကီးအက်ယ္ စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာင္ႀကီးဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ ေရး သင္တန္းေက်ာင္းကုုိ တည္ေထာင္ျပီး ေက်ာင္းဆရာကအစ ဝန္ထမ္း အားလုုံး ကုုိ မတက္မေနရ တက္ခုုိင္းခဲ့တယ္။
ေဖာင္ႀကီးေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္က ခ်ဳပ္လုုိက္ရင္ ႏွစ္မ်ိဳးဘဲရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက စစ္ကၽြန္အျဖစ္ ပိျပားေသဝပ္ သြားေအာင္၊ ကၽြန္စိတ္ဝင္သြားေအာင္ ပုုံသြင္း ေရးျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးက မြတ္စလင္မုုန္းတီးေရးျဖစ္တယ္။
စစ္ေတြေရတပ္ ဌာခ်ဳပ္က ေရွးေဟာင္းဗလီ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၀၀က တည္ေထာင္ထားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးက ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆင္ဒီခန္ပလီ၊ မႏၱေလးနန္းေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္က မင္းတုုန္းမင္းႀကီးကိုုယ္တုုိင္ ေရႊပႏၷက္ရုုိက္ တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ေရႊပႏၷက္ပလီ အပါ အဝင္ ေရွးေဟာင္းမြတ္စလင္ေတြရဲ့ သမုုိင္းအေမြအႏွစ္ေတြကိုု ဗုုိလ္ေနဝင္း၊ ဗုုိလ္ခင္ညြန္႔တုုိ႔က သမုုိင္းေပ်ာက္ေအာင္ ယုုတ္မာစြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတယ္။
တုုိင္းရင္းသား ၁၄၄မ်ိဳးဝင္ ျမန္မာမြတ္စလင္(ပသီ)၊ ရုုိဟင္ဂ်ာ၊ ပသွွ်ဴးတုုိ႔ကုုိ ႏုုိင္ငံမဲ့ ေတြျဖစ္ သြားေအာင္ တုုိင္းရင္းသားစာရင္းသစ္ (၁၃၅)မ်ိဳးမွာ စစ္အာဏာရွင္ တစ္ဦး တည္း သေဘာျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။
စစ္ အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ဥပေဒမဲ့ ဖိႏွိပ္ေရး လုုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကိုု ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနတဲ့ ဒီမုုိကေရစီအင္အားစုုေတြက ျမန္မာမြတ္စလင္(ပသီ)၊ ရုုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပသွ်ဴးတုုိ႔ကုုိ တုုိင္းရင္း သားအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ပစ္လုုိက္တာနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြကုုိ ဧည့္ႏုုိင္ငံသား၊ ျပဳႏိုုင္ငံသား ေတြျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ဖယ္ထုုတ္လုုိက္တဲ့ ၁၉ ၈၂ ႏုုိင္ငံသားဥပေဒတုုိ႔ကုုိ ေထာက္ခံ ေနၾကတာက အင္မတန္အံ့ၾသစရာေကာင္းသလိုု ရင္နာစရာ လည္း ေကာင္း ပါတယ္။
သုုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္ေတြရဲ့ သမုုိင္းမွန္ကုုိ ဘယ္သူကမွ လိမ္ညာလုုိ႔ မရ။ ဖုုံးကြယ္လုုိ႔ မရပါ။


http://www.maungzarni.net/2014/11/myanmar-and-its-manufacturing-genocidal.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: