ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေန

ဘာသာေရး, ဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္သည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္ စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္္းသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ကုိးကြယ္ရာဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိေစ ရန္ႏွင့္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းျပဳရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး စနစ္တက်ရွိေစရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာတာဟာ မသမာသူ လူတစုအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရလာဦးမွာေပါ့၊ ဒါေတြ ထြက္လာလို႔လည္း တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ သြားလိမ့္မယ္လို႔ လုံးဝ မထင္ဘူး။ ဘာသာေပါင္းစုံေန တဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေျပာင္းတယ္၊ မေျပာင္းဘူးဆိုတာ ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ပဲ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္း၏   ေဂါပကျဖစ္သူ ဦးခင္ေအာင္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းလိုသည့္ အစိုးရအေပၚ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္တခုအျဖစ္ အသုံးခ်ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈကို သတ္မွတ္မႈတခု အေနနဲ႔ လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ သိပ္သေဘာမက်ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး စတဲ့ အေရးႀကီးကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒၾကမ္း တင္လုိက္တဲ့အေပၚ က်ေနာ္တို႔ေတြ သံသယ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ဒီအေပၚ မူတည္ၿပီး ဥပေဒကို လက္ခံမယ္၊ လက္မခံဘူးဆိုတဲ့ အဖဲြ႔ေတြ ကဲြသြားၿပီး အျခားကိစၥေတြမွာ အာ႐ုံစိုက္မယ့္ အားေတြ   ေလ်ာ့သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သေဘာမက်ဘူး” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေန သည့္ Equality Myanmar မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက သုံးသပ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ ကူးေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ စိစစ္မွတ္ပုံ တင္ေရး အဖဲြ႔အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမႉး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာနႏွင့္  အဆိုပါဌာနက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာအသီးသီးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ၄ ဦး၊ ပညာေရးဝန္ ထမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ပါဝင္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ နည္းဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အမ်ားဆုံး ပါဝင္စီမံမည္ျဖစ္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ ဘာသာေျပာင္းလဲရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမးျမန္းသည့္ အခ်က္မွာလည္း လူတဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ မေမးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေကာင္းပါက ယင္းကုိ အစျပဳကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္းက်ပ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ မိုးျပာဂိုဏ္း အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အစိုးရသည္ လူထုအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဘာသာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။

“သက္သက္မဲ့ အလုပ္မရွိ၊ အလုပ္ရွာ လုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္၊ ဘာသာေရးဆုိတာ ဘယ္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ခြင့္ရွိေန တာပဲ။ လူေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသလို ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္အပါအဝင္ အခန္း ၆ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၇ ခု ပါဝင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မည္သူမွ် မည္သည့္ဘာသာ သာသနာကိုမဆို ေစာ္ကားရန္၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အလဲြသုံးစားျပဳရန္ အႀကံျဖင့္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း မျပဳရ၊ ေၾကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႔ခိုင္းေစျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းႏွင့္ အႏိုိင္အထက္ျပဳျခင္း မျပဳရ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းကုိ ဟန္႔တားျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ထားသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္အလုိက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ မွ ၂ ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅ ေသာင္းမွ ၂ သိန္းအထိ လည္းေကာင္း ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္လည္း အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရ  မည္ဟု   ေဖာ္ျပ ထား သည္။

“လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ေပးတယ္ဆုိကတည္းက ဘာမွ ေျပာစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဒီဥပေဒကို ထြက္လာဖို႔ကုိ မလိုတာ။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုတာ လူတေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီဥပေဒအေပၚ သိပ္လက္ခံခ်င္တဲ့ စိတ္ေတာ့ မရွိဘူး။ ဥပေဒေပၚလာလို႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေအးခ်မ္းသြားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာေတြက ရွိၿပီးၿပီ။ အဲဒီအေပၚမွာ ကန္႔ကြက္ေန၊ ႐ႈတ္ခ်ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္က ဘယ္လိုမွ ေအးခ်မ္းလာစရာ မရွိဘူး” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ မ်ားေကာင္စီမွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔က ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အပါအဝင္ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သုံးေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိွျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္အားမ်ားသူေတြက အာဏာတည္တ့ံေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေနတယ္လို႔ သုံးသပ္တယ္၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအေပၚမွာ အသုံးခ်တာ လုံးဝလက္မခံဘူး။ ဘာသာျခားေတြ အေပၚမွာေတာ့ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာေတြခ်ည္းပဲေလ။ ပစ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ အမ်ားစုက သိၾကပါတယ္။ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ နားလည္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ နားလည္မႈလဲြမယ့္ကိစၥေတြ လုံးဝမျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကြန္ရက္မွ မူဝါဒေရးရာ အႀကံေပး ဦးထြန္းၾကည္ (ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း) က ေျပာဆိုသည္။

ေရွ႕ေန ဦးေအးပိုင္ကမူ “ဒီ ဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာတာကို မူအားျဖင့္ေတာ့ သေဘာတူပါတယ္။ ဒါက ဘာသာတခုနဲ႔တခု အၾကားမွာ ျပႆနာ မတက္ေအာင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္လုိက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရေတာ့ အေရးယူမႈအပိုင္းနဲ႔ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈမွာ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးတဲ့အပိုင္းမွာ အားနည္းေနေသးတာေတြက ျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီဥပေဒက တကယ္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု သုံးသပ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဟု ေခၚသည့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျဖန္႔ေဝခဲ့စဥ္ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း အမ်ား အျပား၏ ကန္႔ကြက္ မႈ၊ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: