အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ကမၻာ့ အေစာဆုံး ေရွးဦး လူသား ရဲ႕ လက္ရာ ျဖစ္ႏိုင္

အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ေယာက္သြားခြံေပၚက ျခစ္ရာေတြဟာ ကမၻာ့ အေစာဆုံး ေရွးဦး လူသားရဲ႕ လက္ရာ   ျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ေယာက္သြားခြံေပၚက ျခစ္ရာေတြဟာ သက္တမ္းအားျဖင့္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္း ၄ သိန္း ၃ ေသာင္း ရွိၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ မွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ Homo erectus ဆိုတဲ့ ေရွးဦး လူ႕မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ တစ္ဦးရဲ႕ လက္ရာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ အဲဒီ ေလ့ လာမႈက ဆိုပါ တယ္။

ဒီ့အရင္က ေတြ႕ရွိထားတဲ့ အေစာဆုံး လူလုပ္ လက္ရာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း သက္တမ္း ရွိတဲ့ ျခစ္ရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေတြ႕ရွိမႈကို အတည္ျပဳႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ဘယ္လို တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး   ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖို႔ လိုလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

http://www.bbc.co.uk/news/world-australia-30324599

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: