အမ်ိဳးသမီးအေရးတူရကီသမၼတအာဒုိဂန္ေၿပာၾကားမႈ အေပၚ မြတ္ စလင္ မိခင္မ်ား အျမင္

0,,18008139_303,00
– ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က အစၥတန္ဘူလ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ `အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တရားမွ်တမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း´ မွာ တူရကီသမၼတ အာဒုိဂန္က `အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ မတူညီဘူးလုိ႔´ ေျပာခဲ့ၿပီး ဒီစကားဟာ ကမၻာ့သတင္းစာေတြရဲ႕ေခါင္းႀကီးပုိင္းမွာ ပါလာခဲ့ပါတယ္။

အာဒုိဂန္ရဲ႕ အဲဒီမွတ္ခ်က္က အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အတုိက္အခံေတြကုိ  ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အတံုးလုိက္ အတစ္လုိက္ေ၀ဖန္မႈေတြ ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ပါတယ္။ ဒီလုိမွတ္ခ်က္ေပးၿပီး ၂ ရက္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့ အာဒုိဂန္က မီဒီယာေတြဟာ သူ႕ရဲ႕ေျပာဆုိမႈကုိ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူ႕ရဲ႕အျမင္ကုိလည္း   ျပန္လည္ေျပာျပ ခဲ့ပါတယ္။

`အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြကို တူညီတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚမွာ သတ္မွတ္လုိ႔မရပါဘူး။ တူညီမႈဆုိတာထက္ တန္းတူညီ မွ်ျဖစ္မႈ ကုိသာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုိအပ္တာပါ´ လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

အာဒုိဂန္ရဲ႕ေျပာၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြထဲက အဓိက ေ၀ဖန္မႈတစ္ခုကေတာ့ `အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြကုိ တန္း တူညီ မွ်စြာ ဆက္ဆံလုိ႔မရဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့သဘာ၀ေၾကာင့္ တူညီတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရဘူး´ဆုိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပါပဲ။ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သာလြန္မႈကုိ အသားေပးျခင္းနဲ႔ အတူ က်ား၊ မ မတူညီမႈန ဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဒီလုိအျမင္မ်ိဳးဟာ တူရကီ နဲ႔ အျခားေသာေနရာေတြက ကြန္ဆာေဗးတစ္ မြတ္စလင္ (အမ်ိဳသား၊ အမ်ိဳးသမီး) ေတြအၾကားမွာ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွစြာနဲ႔ပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနတုန္းပါပဲ။

အစၥလာမ္ကေျပာေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ သဘာ၀

အာဒုိဂန္ရဲ႕ ေပၚလစီေတြကုိ သေဘာ မက်သူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ့္ေရးရာေတြကုိ ေရးသားသူ နာမည္ႀကီး ကြန္ဆာေဗးတစ္ စာေရး ဆရာ အလီဘူတက္က အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ရဲ႕ သဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဒုိဂန္ရဲ႕ အဲဒီမွတ္ခ်က္အေပၚမွာ လံုး၀ဥႆံု သေဘာ တူပါသတဲ့။ ဘူလ္တက္ဟာ `အိမ္မႈကိစၥႏုိင္နင္းၿပီး မိခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ပါ၀င္တဲ့ မိသားစု တည္ေဆာက္ပံု´ ကုိ တင္းျပည့္ ၾကပ္ျပည့္ ေထာက္ခံအားေပးသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

`အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ရဲ႕အၾကားက ယထာဘူတ ျဖစ္တည္မႈ အေႏွာင္အဖြဲ႕ဟာ မတူညီမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေပမယ့္ ဖန္ဆင္းျခင္းမွာ မတူကြဲျပားစြာ ညီညြတ္မႈနဲ႔ ျခားနာတဲ့ ရလဒ္ေတြကိုလည္း ရရွိေစတယ္´ လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအၾကားမွာရွိတဲ့ ဒီအေႏွာင္အဖြဲ႕ ပ်ဥ္သုဥ္းမႈအတြက္ ေခတ္ဆန္လြန္းမႈကုိ သူက အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္သာတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သန္မာမႈနဲ႔ အားသားခ်က္ေတြကုိလည္း သူက အသားေပး ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မြတ္စလင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွာပဲ သူ႕ရဲ႕ယူဆခ်က္နဲ႔ မတူတဲ့ ေျပာဆုိမႈေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ အေရး ဆုိင္ရာနဲ႔ ကုရ္အာန္ဖြင့္ဆုိမႈဆုိင္ရာ ပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အက္စ္မာ ဘာလက္စ္ကေတာ့ ေယာက်္ား သားေတြႀကီး စုိးေရး ေတြးေခၚမႈဟာ `က်ား၊ မ၊ ဒြန္တြဲမႈ/မတူညီမႈေတြနဲ႔ အတူ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ/ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အယူအဆ အအေပၚ အေျခခံ ထားတယ္´ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သာတူညီမွ် စနစ္ကုိ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း သူမကေျပာပါတယ္။ `ကုရ္အာန္ အရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူသားေတြဟာ ဇီ၀ဆုိင္ရာအရ ကြဲျပားၾကေသာ္ျငားလည္း ယထာဘူတနဲ႔၊ က်င့္၀တ္၊ ကုိယ္က်င့္ တရားပုိင္း ဆုိင္ရာမွာ တူညီၾကတယ္၊ ညီမွ်ၾကတယ္´ လုိ႔ သူမက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ုကုရ္အာန္ရဲ႕ ပါဒေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ `အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳသားဟာ (နာဖ့္စ္) ၀ိဥာဏ္ တစ္ခုတည္းကေန စတင္တယ္။ တူညီတဲ့ သဘာ၀ေတြ ကုိ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာ စံုတြဲရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း ၂ ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရတယ္´ ဆုိတာကုိလည္း ဘာလက္စ္က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

အျခား အမ်ိဳးသမီး အစၥလာမ့္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟိုင္ဒါယတ္ တက္ဆဲလ္ကလည္း ဒီလုိပဲ ေျပာဆုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တက္ဆဲလ္က အာဒုိဂန္ရဲ႕ေျပာၾကားမႈကုိ ဒီလို မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

`သမၼတႀကီးဟာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမွတ္သညာကုိ ေလးစားအားက်ၿပီး ေျပာတာျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကုရ္အာန ္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သဘာ၀ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူ႕သဘာ၀ကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားတာကေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွားကုိ ရွိေနပါတယ္´ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္

ဘယ္ဘာသာတရားမွာမဆုိ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာေျဖရွင္းရာမွာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ေပၚမွာ ႐ုိက္ခတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းေတြကုိလည္း နားလည္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးရာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံုေဖၚေပးတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈ နည္းလမ္းေတြကုိလည္း နားလည္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားရ မႈဟာ ေနရာေဒသ၊ မိသားစုရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈ၊ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ပညာေရးေတြလုိ တစ္ကုိယ္ေရ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမႈကုိလုိက္ၿပီး အတုိင္းထက္အလြန္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔ ဘာသာတရားရဲ႕ၾကားက ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိရာ ႏုိင္ငံမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြက အၿမဲတမ္းလုိလုိ လစ္လ်ဴ႐ႈတတ္ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ေတြက ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မတူညီတဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကုိ ေပးထားတယ္ဆုိတဲ့ အယူ အဆေပၚမွာ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ မတူညီဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ အေျချပဳၾကပါတယ္။ ဘာလက္စ္တု႔ိလုိ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ၾက သူေတြ ကေတာ့ ဒီမဟာဖုိ၀ါဒရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ပယ္ခ်ပါတယ္။

`အတိတ္အခ်ိန္ေတြက အမ်ိဳးသားလႊမ္းမုိးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အေၾကာင္းျပတာဟာ ၿပီခဲ့တဲ့ရာစုက လူမႈသိပၸံပညာရွင္ေတြ ထြင္ခဲ့တဲ့ အယူသည္းမႈပါပဲ။ ဒီလုိအေတြးအျမင္ေတြေၾကာင့္ပဲ အစၥလာမ္ကုိ မိန္းမမုန္းတဲ့အယူ၀ါဒအျဖစ္ ေဖာ္ျပမႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနတာပါပဲ´

ဘာလက္စ္က ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မတူညီမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး မဟာဖုိ၀ါဒအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးထားတယ္လုိ႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစၥလာမ့္ကေျပာေသာ မိခင္ဘ၀

မိခင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဒုိဂန္က `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာသာတရားဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အဆင့္တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးထားၿပီ ဒါဟာ   မိခင္ဘ၀ဆုိတာပါပဲ´ လို႔ ဆုိခဲ့ၿပီး ဒီမွတ္ခ်က္ဟာလည္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြၾကားမွာ ေပါက္ကြဲေစခဲ့ပါတယ္။

အစၥလာမ့္႐ႈေထာင့္ အရ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အာဒုိဂန္ေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ မိခင္ဘ၀ကုိ အစၥလာမ္မွာ ျမႇင့္တင္ေပးထားပါတယ္။ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္မွာဆုိရင္ မိခင္ေတြ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ခံစားရတာေတြ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ႀကီးျပင္းလာဖုိ႔ အတြက္ ဒုကၡသုကၡခံၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရတာေတြကုိ အထူးတလည္ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ သူမတုိ႔ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကုိ သားသမီးေတြက ေက်းဇူး ဆပ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

`ထိုမွတစ္ပါး ငါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မႏုႆလူသားအား ၎၏ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ (ဤသုိ႔) ေလးနက္စြာ အမိန္႔ေပးေတာ္ မူခဲ့၏။ ၎၏ မိခင္မွာ အင္အားခ်ိနဲ႔မႈအေပၚ၌ အင္အားခ်ိနဲ႔မႈကုိခံစားလ်က္ ၎အား (မိမိ၀မ္းတြင္း၌) လြယ္ပုိက္ခဲ့ေလ၏ ထုိမွတစ္ပါး ၂ ႏွစ္ေျမာက္ေသာ အခါ၌သာလွ်င္ ၎အား ႏုိ႔ျဖတ္ေလ၏။ (သုိ႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ အသင္၏ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ေလာ့´ (ကုန္အာန္ ၃၁၊ ၁၄)

`မိခင္ျဖစ္သူမွာ ဆင္းရဲဒုကၡပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ (မိမိ၀မ္းတြင္း၀ယ္) သယ္ပုိးလြယ္ပုိက္ခံ၏။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲဒုကၡပင္ပန္းႀကီးစြာျဖင့္ ၎အား ေမြးဖြားခဲ့၏´ (ကုန္အာန္ ၄၆၊ ၁၅)

ဒါတင္မကေသးဘဲ မိခင္ေတြကုိ `မိဘအခြင့္အေရး´ ဆုိတာမ်ိဳးနဲ႔ ကုရ္အာန္ အခြင့္ထူးေတြ ခ်ီးျမႇင့္ထားၿပီး၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ၾသ၀ဒ   ေတာ္ေတြမွာလည္း မိခင္အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အတြက္ အံဖြယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီမိခင္ျဖစ္မႈက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ထုိက္တန္ရာအျဖစ္ အစၥလာမ္က သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လံုး၀ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။

ကေလးမရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးမယူခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ ဘယ္လိုရွိမလဲ? ဖန္းဆင္းရွင္ရဲ႕ အ႐ႈနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ မထုိက္တန္ေတာ့ဘူးလား?

မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဇနီးၾကင္ရာတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အာေအရွာသခင္မရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ေတြးေတာရပါလိမ့္ မယ္။ သခင္မႀကီးဟာ ကေလးေမြးဖြားျခင္းမရွိေပမယ့္ သူမရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ ကုိယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အတုိင္းအထက္အလြန္ အေရးပါတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အစၥလာမ္ကေျပာတဲ့ မိခင္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မြတ္စလင္ေလာကမွာ အမ်ားဆံုးေျပာၾကတာကေတာ့ `ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုဟာ မိခင္ရဲ႕ေျခ ဖ၀ါးေအာက္ မွာရွိတယ္´ ဆုိတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီၾသ၀ါဒေတာ္ကုိ အစၥလာမ့္ ေတြးေခၚ ပညာရွင္ေတြဟာ မိခင္ဘ၀ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမႈေတြနဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀မွာ ဒီမိခင္ေတြရဲ႕ ေျပာင္း လဲမႈ အခန္းက႑ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ေဖာ္ျပတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။

က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မြတ္စလင္ကမၻာရဲ႕အဓိက ျပႆနာကေတာ့ အမ်ိဳးသားႀကီးစုိးတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အလယ္ေခတ္ ေရးသားခ်က္ေတြ၊ ဇီ၀ဆိုင္ရာ အေရးပါမႈအေပၚမွာ အေျခခံထားတာေတြဟာ အစၥလာမ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတာပါပဲ။

မိမိတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေတြမွာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခက္ခဲမႈေတြကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ မိခင္ဘ၀ကုိ သိဒၶိတင္ေနျခင္း ဟာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီး အားလံုးရဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမႈကုိ ေလးေလးနက္နက္ မေတြးေတာတာပဲလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ မိခင္ဘ၀ဆုိ  တာ ေမြးဖြားျခင္းဆီကုိ ဦးတည္သြားတဲ့ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အရမ္း႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အခန္းက႑ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တူရကီမွာဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကေလး သတုိ႔သမီး၊ နည္းလမ္းတက်မဟုတ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ၊   မုဆုိးမဘ၀၊ ျပည္သူ႕လံုၿခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈ စတဲ့ အခန္းက႑ေတြပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးတာမ်ိဳးေတြကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္သြား ရပါမယ္။   ေနာက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ အသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္သလုိ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာေရး ပညာရွင္ေတြဟာ မိခင္ေတြရဲ႕ ကုိယ္က်ိဳးမဲ့ေမတၱာနဲ႔ စံျပဳထုိက္တဲ့ ေပးဆပ္အနစ္အနာခံမႈေတြကုိ အမႊမ္းတင္ မႈေတြ  မွာပဲ ရပ္ေနလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။

ကြန္ဆာေဗးတစ္မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေတြမွာရွိေနတဲ့ အယူအဆျဖစ္တဲ့ အာဒုိဂန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲက အဓိကျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမႈ၀ါဒဟာ က်ား၊ မ မတူသူေတြအၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ ဇီ၀ဆုိင္ရာ ျခားနားမႈကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္ဆုိတာနဲ႔ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းကုိ မေလးမစားလုပ္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ အစၥလာမ့္မစ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားလုိ႔ ေၾကညာတဲ့ (ဟီဒါယတ္ တက္ဆဲလ္လုိ) လူေတြရွိေနၿပီး သူတုိ႔ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး တန္ုးတူညီမွ်မႈ၀ါဒဟာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ပညာေပးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကုိ ေလးစားျခင္းျခင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာကုိ တုိးျမႇင့္ေလ့လာမႈလည္း မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကရင္ မိခင္ေတြ၊ အဲဒီလုိပဲ မိခင္မျဖစ္ႏုိင္တဲ့၊ မျဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကင္းမႈနဲ႔   ေကာင္းမြန္ စြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ႏုိင္မႈဟာ ဘာသာတရား၊ ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘဲ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ႏုိင္ငံအားလံုးက အစုိးရေတြရဲ႕ စုိးရိမ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ တုိက္ပြဲဟာ မိမိကုိယ္ကိုယ္တုိင္ စဥ္းစဥ္းစားစားနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြလုပ္ၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြၾကားထဲမွာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ထက္သာတယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတြ မရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တုိက္ပြဲတစ္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Al Jazeera Opinion က႑တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Riada Asimovic Akyol ၏ “On Erdogan and Muslim mothers ” ေဆာင္ပါးကို ေလးေမာင္(M-Media) မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: