၂ ႏွစ္ အတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ စကၤာပူမွ ေဒၚလာ ၁၈ သန္းတန္ Jurong ဗလီဝတ္ေက်ာင္း

စင္ကာပူႏိုင္ငံ Jurong အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား၊ မြတ္စ္လင္မ္ လုပ္သားမ်ား အတြက္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္လံုးကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေခ်ာသတ္ေဆာက္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒၚလာ ၁၈ သန္းကုန္က်မည့္ မအ္ရုဖ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ Jalan Bahar လမ္းေၾကာတြင္ တည္ရိွၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္က အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ အခမ္းအနားကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး (ႏွင့္) မြတ္စ္လင္မ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ပူးတြဲ တာဝန္ယူထားသူ ေဒါက္တာ ယအ္ကူးဗ္ အိဗ္ရာဟီမ္မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၀တ္ျပဳသူဦးေရ ၄၅၀၀ ၀င္ဆန္႔မည့္ ေလးထပ္ေဆာင္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ အေနာက္ပိုင္း Jurong စက္မႈဇံု၊ Tuas ႏွင့္ Wenya လ်ာထား စက္မႈဇံုမွလုပ္သားမ်ား အျပင္ နန္ယန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ အဆင္ေျပစြာ လာေရာက္ ၀တ္ျပဳႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ၌ ထိုေဒသတြင္းမွ ၀တ္ျပဳသူမ်ားသည္ Yung An လမ္းရိွ Assyakirin ဗလီ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴရြန္အေရွ႕ပိုင္း ၂၁ လမ္းရိွ Almukminin ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေနၾကရသည္။

တိုးပြားလာေသာ မြတ္စ္လင္မ္ လူဦးေရေၾကာင့္ လက္ရိွ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူလွ်ံေနၾကသျဖင့္ ၀တ္ေက်ာင္းသစ္ တစ္လံုး တိုးျမင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒါက္တာ ယအ္ကူးဗ္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၀တ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီကို ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ပံုစံၾကမ္းကို ယခုႏွစ္ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လက ခင္းက်င္းျပသ၍ မြတ္စ္လင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံမွ အေခ်ာသတ္ ပံုစံအတြက္ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

ေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စိတ္၀င္စားမႈ၊ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုပါ ကရုတစိုက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္မိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ယအ္ကူးဗ္က ေျပာၾကားသည္။

ထပ္တိုးျဖည့္ဆည္းခ်က္မ်ားအနက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ၀တ္ျပဳဖိတ္ေခၚေမွ်ာ္စင္ တည္ေဆာက္မႈတစ္ခု ပါ၀င္မည္သာမက ၀တ္ျပဳခမ္းမေဆာင္အတြင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားလည္း ပိုမိုထားရိွသြားမည္ျဖစ္၏။

ကနဦးလ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းသည့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈေနရာမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးသြားမည့္ အျပင္ စက္ဘီးထားရန္ေနရာမ်ား ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေပး သြားရန္ရိွသည္။

၀တ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းပိုင္း အဆင္အယင္မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ ၂.၅ သန္း ထပ္မံ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ မ,တည္ေငြ ေဒၚလာ ၁.၈ သန္းအထိ ရရိွထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စကၤာပူႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရိွၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေဒသတြင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ ကိုးကြယ္က်င့္သံုးခြင့္ ရိွသည္ဟု ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၌ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း တိုးပြားလာသည့္လူဦးေရႏွင့္ မွ်တေအာင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းသစ္မ်ား ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွယံုမွ်မက ရိွျပီးသား ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ား အၾကမ္းဖ်က္ဆီးခံရျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခြင့္မရျခင္း၊ ဝတ္ျပဳခြင့္မရျခင္း၊ သမိုင္း၀င္ေရွးေဟာင္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာ မခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္စစ ဖ်က္ဆီးခံေနရေပသည္။

The Straits Times

http://www.m-mediagroup.com/news/35045

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: