တရုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းဟီေဘးခရုိင္မွာဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ ဆုံး ေန

တရုပ္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟီေဘးခရုိင္မွာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့အမႈကို တရုပ္အာဏာပိုင္ေတြက စုံစမ္းစစ္ေဆးေန ပါ တယ္။
အဆိုပါအမ်ိဳဳးသမီးေတြက ပြဲစားေတြကတဆင့္ ဟန္ဒန္အနီးရွိ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာက အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ လက္ထပ္ထားတဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ ပါတယ္။

သူတို႕တေတြေပ်ာက္ဆုံးသြားတာ နိုဝင္ဘာလကထဲကျဖစ္ျပီး ပြဲစားအမ်ိဳးသမီးျဖစ္တဲ့ တရုပ္ျပည္မွာေနထိုင္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္သူကို လည္းရွာလို႕ မေတြ႕ဘူး လို႕ဆိုပါတယ္။

အခုလို အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာခ်ီေပ်ာက္ဆုံးမႈမွာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိနိုင္တယ္လို႕ ယူဆရေၾကာင္း တရုပ္အရာရွိတဦးကို ကိုးကားျပီး ခ်ိဳင္းနားေဒး လီ သတင္းစာကေရးပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: