Daily Archives: December 20th, 2014

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဘရွင္ (၁၉၁၄-၁၉၇၀)

“ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗုိလ္မွဴးႀကီးဘရွင္” B.A(Hons),M.R.A.S,M.R.N.S

Written by ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္

ေတာ္၀င္သမိုင္းပညာရွင္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဘရွင္ B.A (HONS), M.R.A.S, M.R.N.S

ဆရာ့ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရြာေကာက္ရပ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးဟိန္၊ ေဒၚေစာရင္တုိ႔မွ (၂၇-၁၂-၁၉၁၄)ခုတြင္ဖြားျမင္သည္။

အစ္မႀကီး(၂)ဦးႏွင့္ညီမငယ္ (၂)ဦးရွိသည္။ ဆရာသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ပညာထူးခၽြန္သည္။

(၁၉၃၅)ခု ေက်ာင္းသားဘ၀ ကတည္းက စာေပေလာကႏွင့္ နီးစပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္သူရိယသတင္းစာတုိ႔၏ ယုဒသန္   ေကာ လိပ္   သတင္းေထာက္အျဖစ္ (၁၉၃၅)ခုမွ(၁၉၄၁)ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သတင္းအမ်ား အျပားကိုေရးခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ ေက်းလက္ ေတာရြာျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္Socrates of Schoolအမည္ရွိ စာအုပ္ ကိုျပဳျပင္ ဘာသာျပန္ သည့္   ေခတ္သစ္မာဃအမည္ရွိစာအုပ္ကုိ(၁၉၃၇) ခုႏွစ္၌ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ယုဒသန္မဂၢဇင္းအတြက္လည္း ေဆာင္းပါး မ်ားေရးခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာအယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျခင္ အမည္ရွိ လက္ေရးမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာအျဖစ္လည္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသးသည္။

(၁၉၃၈)ခုတြင္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္မွ အေရွ႕တိုင္းရာဇ၀င္ျဖင့္၀ိဇၨာ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရခဲ့သည္။

(၁၉၃၈-၃၉)ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မြတ္စ္လင္မ္အသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခ့ဲသည္။

(၁၉၃၉)ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာဦးသာဆုိင္၊ေဒါက္တာအန္ဒရပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်း လက္ ျပဳျပင္ေရး စာတမ္းကို ေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့သည္။ ယုဒသန္   ေကာလိပ္ ေက်း လက္ျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အာရွ လူငယ္အစည္း႐ုံး၏ ဉာဏဗလမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊တပ္မေတာ္ ပညာေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အာရွလူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္လက္ေရြးစင္ေက်ာင္း၊ အာရွလုလင္ေက်ာင္း၊ ပဲခူးစံျပ တပ္ရင္းႏွင့္ မဂၤလာဒုံဗုိလ္ သင္တန္းေက်ာင္းတုိ႔ တြင္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သမိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံ့သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
(၁၉၄၄)ခု ႏွစ္တြင္ အာရွလူငယ္စာစဥ္(၁)အျဖစ္ အေရွ႕အာရွ စစ္ႀကီးႏွင့္ သာတူညီမွ် အက်ဳိးခံစားေရးစနစ္ကို ထုတ္ေ၀သည္။

အဆုိပါ စာအုပ္ မိတ္ဆက္တြင္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက –
“ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ ဦးဘရွင္ဆုိလွ်င္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၊ သမုိင္းဘာသာ၊ လုိက္စား၀ါသနာပါသူမ်ားႏွင့္ ယုဒသန္   ေကာလိပ္   ေက်း လက္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား၏ နယ္ပယ္တြင္ အထူး ထင္ရွားလူသိမ်ားခဲ့ေလသည္”ဟုလည္းေကာင္း၊

“ေက်းလက္ေတာရြာျပဳျပင္ေရး၌လည္း အထူးစိတ္၀င္စားသည့္ အေလ်ာက္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႕ ေက်းလက္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းကိုလည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသးသည္။ ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခတ္သစ္ မာဃႏွင့္ “ျမန္မာျပည္ ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရး” စာတမ္းကို လည္းေရးသားခဲ့ သူျဖစ္သည္။”
ဟုလည္းေကာင္း အေရွ႕အာရွတိုက္ လူငယ္အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏိုင္ငံ)၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၌ ဉာဏဗလတာ၀န္ခံဟူ၍ အမႈေဆာင္ တစ္ေနရာထား ရွိ ေလရာ ၎င္းေနရာႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု ယူဆၾကၿပီး ဦးဘရွင္ အား ဉာဏဗလ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားလိုက္သည္။

ဉာဏဗလတာ၀န္ခံအျဖစ္ အစည္းအ႐ုံး၏ ဉာဏဗလတာ၀န္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဌာနကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္
လက္ေရြးစင္ေက်ာင္းတြင္လည္း အေရွ႕ အာရွတိုက္တုိင္းျပည္မ်ား၏ သမိုင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် လ်က္ ရွိေပသည္။

ဉာဏဗလ တာ၀န္ခံ ဦးဘရွင္အျဖစ္ႏွင့္ကား အာရွလူငယ္မ်ား၏နယ္တြင္ အေတာ္ပင္ လူသိမ်ားေနေလၿပီ” ဟုလည္းေကာင္း မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပ ထား သည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိင္း(၄)ရဲေဘာ္တစ္ဦးအျဖစ္ တိုင္း(၄) သတင္းစာကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အရင္းရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာပုံ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာဥေရာပစီးပြားေရးသမုိင္း အမည္ရွိ က်မ္းတစ္ေစာင္ ကိုေရး သား ထုတ္ေ၀သည္။

စစ္ၿပီးကာလ (၁၉၄၅)ခုႏွစ္တြင္ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္အဖြဲ႕အစည္း ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္စဥ္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားကို   ေခါင္း   ေဆာင္    ပါ၀င္ခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္း၍ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျဖစ္ေစလုိေသာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟူေသာစာတမ္း ကို   ေရး သားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ၿပီးမၾကာမီ တပ္မေတာ္သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

စစ္မွတ္တမ္း တပ္မွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာစစ္သံမွဴး (ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္)အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စာေပႏွင့္သမိုင္းေရးရာ သုေတသီလုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပိုမိုအားစိုက္ျပန္သည္။

(၁၉၄၈)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမုိင္းကို ေရးသားျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ေနာင္ေသာ္ ထုိစာအုပ္ကို တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ျပ႒ာန္းသုံးစြဲခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေရွးေဟာင္းေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕စားရြာစား ဘုရင္ေခတ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၀င္ေခတ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ ငံ   ေတာ္ေခတ္ဟူ၍ အခန္းႀကီး (၄)ခန္းခြဲကာ တင္ျပထားသည္။

ရာဇ၀င္ ေ၀ါဟာရအစား(၁၉၃၇ခုႏွစ္က ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ ႏွင့္၊ဂ်ပန္ေခတ္ကပါေမာကၡဦးဘညြန္႔တုိ႔ အသုံးျပဳဖူးေသာ) သမုိင္းေ၀ါဟာရ ေနရာမွန္ရေစရန္ဖြင့္ဆိုႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားေခတ္မီ ေသာ သမုိင္းအျမင္အတြက္ လည္းေကာင္း ထင္ရွားသည္။

က်မ္းဦးတြင္ ပါေမာကၡလုစ္၊ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဦးသက္တင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေဇာႏွင့္ သခင္ႏုတို႔၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳဆုိမိန္႔ထားမႈမ်ားေတြ႕ရသည္။

ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္၊ ဦးဘိုေက၊ ဦးဝန္ (ဆရာ မင္းသုဝဏ္)၊ မစၥတာ လု(ခ္)ျမန္မာစာျပဳစုေရးႏွင့္ ဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေသာအခါ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ပါ ၀င္ သည္။

တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းေနစဥ္အတြင္း စစ္ႏွလုံးဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတုိ႔တြင္ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး အမ်ားေရး ခဲ့ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ခေလးဂ်ာနယ္၊ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတုိ႔တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါး မ်ားေရးခဲ့သည္။ စစ္ ပညာဂ်ာနယ္တြင္ စစ္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို အလ်ဥ္ မျပတ္ေရးခဲ့သည္။

(၁၉၅၂)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုံးဆုိင္ရာ တမန္ေတာ္ေန႔က်င္းပေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။

ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ ခြင့္ကို ေကာ္မတီက စတင္တာ၀န္ယူလိုက္သည္။

(၁၉၅၄)ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္ကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႕က နာယကအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။

(၁၉၅၄)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တိုက္တြန္းအားေပးမႈျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာေရး သက္သက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု   ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ေသာအခါ ဗဟိုအမႈေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္သည္။ က်မ္းျပဳေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ လည္း ၿဖစ္ သည္။

(၁၉၅၆)ခုႏွစ္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီ ျပည္လုံးကြ်တ္ ညီလာခံႀကီးက အတြင္းေရး မွဴး ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ   ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

(၁၉၅၆)ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း ေကာ္မရွင္၌ က်မ္းျပဳအရာရွိ အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ အေရွ႕ ဖ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကထိကအျဖစ္လည္း (၁၉၅၉မွ၆၀ထိ) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၌ အမႈထမ္းခဲ့သည္။

သမိုင္းေကာ္မရွင္၌ က်မ္းျပဳအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သမိုင္းတံခြန္ဂ်ာနယ္တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ကို ေရးခဲ့သည္။

အေစာဆုံး ပုဂံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာစာ အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာ ေလာကထိပ္ပန္ စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ေရးခဲ့သည္။

“သုေတသနတန္ဖုိးအမ်ားႀကီးရွိသည့္ တင္ျပခ်က္ျဖစ္လုိ႕ အားရႏွစ္သက္စရာရွိပါတယ္”ဟုလည္းေကာင္း၊

“နံရံေဆးေရးကားေတြကျမန္မာစာ၊ မြန္စာေတြကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းၿပီး ျမန္မာစာေပရဲ႕ အစကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတယ္။

ျမန္မာ့ သမုိင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ပထမတစ္အုပ္ပဲလို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပထမစြဲတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္းေကာင္း   ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာသမိုင္း ပညာ ရွင္ တို႔က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးခံရသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းမင္စာမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ပုဂံမင္ စာစု သုေတသနခရီး အစီရင္ခံစာ အမည္ရွိစာအုပ္ကိုလည္း ေရးသားျပဳစုသည္။ အဆုိပါ မင္စာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို သမိုင္းေကာ္မရွင္မွ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း (အတြဲ ၁ မွ ၁၁၊ ကအကၡရာမွ ရ အကၡရာ)၌ လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္လူမ်ဳိး၊ ကယားျပည္နယ္၊ကယားလူမ်ဳိး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္လူမ်ဳိး အစရွိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကင္းေထာက္၊ ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီး ကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပ်ဴလူမ်ဳိး၊ ကပၸလီကၽြန္း အစရွိသည့္ သမုိင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို ဓာတ္ပုံေျမပုံ အေထာက္ အထား မ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ ႀကီးမွဴးထုတ္ေ၀ေသာ ပညာ ပေဒသာစာေစာင္၊ ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာအသင္း၊ သတၱေဗဒ အသင္း၊ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း စသည္တို႔မွ ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ေငြတာရီ၊ ျမ၀တီ၊ ႐ႈမ၀၊ မုိးေ၀၊ စစ္ျပန္၊ စစ္ပညာဂ်ာနယ္၊ ပညာတန္ေဆာင္၊ ပညာေလာက၊ ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္၊ သမိုင္းတံခြန္၊ကမၻာ့အလင္းစာေစာင္၊ အစၥလာမ္စာေစာင္၊လုပ္သားျပည္သူ႕ ေနစဥ္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာတုိ႔၌ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့သည္။

ေဆာင္းပါးမ်ားေရးရာ၌ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္၊ ဦးဘရွင္ဟူေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားအျပင္ စံေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးဉာဏ၊ ေမာင္ပင္တည္၊ သုေတသီ၊ တုိင္း(၄) ရဲေဘာ္ေဟာင္း၊ ကင္းေထာက္ေမာင္၊ ၀ရီးစံ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ခြဲမ်ားျဖင့္လည္း ေရးသားခဲ့သည္။

အစၥလာမ္စာေစာင္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပုံျပင္ေရးရာ၌ ဒါ၀တ္ဟိန္း အမည္ကိုသုံးခဲ့သည္။ ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေသြးရင္း သားရင္း လူ မ်ဳိးႏြယ္ မ်ား၏   ဘာသာစကားကို တတ္ကြ်မ္းသည္။ မြန္ခမာအုပ္စု တိဗက္ျမန္မာအုပ္စု ထိုင္း သုိ႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ားကို တတ္ကြ်မ္း သည္။
ထုိမွ်မက အိႏၵိယဘာသာစကား အမ်ားအျပားကိုလည္း ေလ့လာထားသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုကား အေရးေရာ အေျပာပါ ကၽြမ္းက်င္သည္။ ထုိသို႔ကြ်မ္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီတုိ႔အလယ္တြင္ ၀င္ ဆ့ံႏိုင္ သည္။

ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာႏွင့္ ေရွးမြန္စာတို႔တြင္လည္း တကယ္ အားထား ကိုးစားရသူျဖစ္သည္။ ပါဠိဘာသာကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ပါဠိ က်မ္းစာမ်ားတြင္ ႏွံ႔စပ္သည္။

ဆရာသည္ စာဖတ္အားေကာင္းသည္။ ခရီးလည္းအလြန္ ထြက္ ႏိုင္သည္။ သိပၸံနည္းက် သုေတသနကို အားသန္သည္။ ျပည္တြင္းမွာ သာမက ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားမွာပါ သမုိင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုေဆာင္းေပး ႏုိင္သူလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာသည္ အေစာပုိင္းျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းက်မ္းကို ျပဳစုေနစဥ္ (၁၉၇၀)ခု၊ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္၊ညေန(၅)နာရီ၊မိနစ္(၅၀)တြင္ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ အလႅာဟ္ အရွင္ အမိန႔္ေတာ္ခံယူခဲ့သည္။

မကြယ္လြန္မီ“အေနာ္ရထာ့ အရင္ ကျမန္မာႏိုင္ငံ”စာအုပ္ကိုလက္စသတ္ခဲ့သည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္တြင္ဇနီးသတၱေဗဒဌာန ကထိကေဒၚခင္ေမႀကီးႏွင့္ သားေမာင္ဉာဏ္ထိန္၊သမီး မဉာဏ္သစ္၊ မနီလာ၊ မေအးေအး၊ မေထြးေထြးတုိ႔ က်န္ရစ္သည္။

ဆရာ ကြယ္လြန္သည္ဟု သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ ဆရာကို ခ်စ္သူ၊ ေလးစားသူ၊တန္ဖုိးထားသူအမ်ားအျပား လာေရာက္ ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈ ဂါရ၀ ျပဳၾက သည္။

ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ အစၥလာမ္   ေကာင္ စီခြဲမ်ားသာမက နယ္အသီးသီးမွ သတင္းၾကား ၾကားခ်င္း ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားလွသည္။

ျပည္လမ္း၊ေရႊဟသၤာလမ္းေနအိမ္မွ႐ုပ္ကလာပ္ျမႇဳပ္ႏွံရာ တာေမြသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာလုိက္ပါပို႔ေဆာင္ေသာကားတန္းႀကီးမွာ ျပည္လမ္း၊ တကၠသုိလ္ ရိပ္ သာ လမ္းတစ္ေလ်ာက္ ႐ႈေလ႐ႈေလ မ်က္ျခည္ေ၀မွ် ရွည္လ်ားမ်ားျပား သည္။

ကားေခါင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအလံ၊ “အလႅာဟ္ဟု အတ္ကဗရ္”စာတန္းပါ အစၥလာမ္ေကာင္စီအလံတို႔ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လူးလြင့္ေန သျဖင့္ တစ္ လမ္း လုံး အနီေရာင္ ပိတ္တန္းႀကီး ဆက္ေနသည္။

တာေမြ သုသာန္သို႔ ႀကိဳေရာက္ႏွင့္သူတုိ႔မွာလည္း တုိးမေပါက္ေအာင္ရွိ ေနသည္။ ထာ၀ရခြဲခြာသြားၿပီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးကို ေျမျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳမီ တြင္း၀ သို႔ တေရြ႕ေရြ႕တုိး၍ ေနာက္ဆုံးဂါရ၀ျပဳလုိသူ အမ်ားအျပားမွာ လူအုပ္ႀကီး ေနာက္တြင္က်စ္ရစ္ရွာေသာ္လည္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစာဆုိ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္တြင္းႏႈတ္ခမ္း၀နားတြင္ရင္တြင္း စကား အမွာအထားမ်ား ေျပာၾကားေနသေယာင္ မတ္ရပ္ အေနအထား ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးကို အေသေစာ၍ ႏွေျမာၾကသည္။

ျမန္မာစာပါေမာကၡဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး) က ရင္းႏွီးေသာ သက္တူေရာင္းရင္းအျဖစ္-

“ေက်ာက္စာအကူးတြင္ ကိုဘရွင္ကား ကၽြန္ေတာ့္ ေရာင္းရင္းနည္းျပဆရာပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူ႕ကို ခင္မင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗဟန္း ေရတာရွည္လမ္းရွိ တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေလ့ ရွိပါသည္။

မုတ္ဆိတ္ၾကင္စြယ္ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြးရွိေသာ တ႐ုတ္ဆရာႀကီးထံ တ႐ုတ္စာကိုသူသင္ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က အေဖာ္လိုက္ သြားျခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္။ ဆရာတပည့္ေျပာၾကေသာ ကြိကြိကြကြတုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္နား မလည္ပါ။
ဆရာႀကီးထံကအျပန္တြင္ ၂၁လမ္း၊ ေတာင္ဘက္ရွိ တ႐ုတ္ စာအုပ္ဆိုင္သို႔ ၀င္ၾကပါသည္။ ဆုိင္ရွင္သည္ သူ႕ကို သိေနပါသည္။

သူလုိခ်င္ေသာ စာအုပ္မ်ားကိုေရာင္းပါသည္။ သူကား တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာသမုိင္းကို ဆည္းပူး ေလ့လာေနေၾကာင္း   ေနာက္မွသိ ရပါ သည္ ။ သူ႕ကို အားက်၍ တ႐ုတ္စာကိုတ႐ုတ္မေလးတစ္ဦးထံမွ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူဖူး ပါသည္။

ေငၚေစာင္က်ိ၀ါ့စီဗ်ယ္က မတက္ခဲ့ပါ။ သူႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတူတြဲခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေက်ာက္စာ တ႐ုတ္စာတုိ႔ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဆည္းပူး သူဟူ၍ ကြ်န္ေတာ္ ေလးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းလုိလိုပင္ ေက်းလက္ေတာရြာျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါ   ေဆာင္ ရြက္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရေသာအခါပို၍ေလးစားခဲ့ပါသည္”ဟု (၁၉၇၀)ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားပါသည္။

အလားတူပင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ က-

“၁၉၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၇-ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းကား ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသား လုံးအတြက္ သာမက ကမၻာတစ္၀န္းရွိ သုေတ သီ မ်ား အဖုိ႔ရာပါ ႀကီးမားလွေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

သူကား ပညာအရာ၀ယ္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္လြန္းလွေပရာ ဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ေလ့လာသူ သမိုင္းပညာရွင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္စာကပၸည္းစာ ေလ့လာသူအျဖစ္ လည္း   ေကာင္း   ဘက္စုံ ေက်ာ္ၾကားသူပင္ ျဖစ္သည္။

သူသည္ အလုပ္ကို မဆုတ္မနစ္၀ါယမစိုက္ထုတ္လုပ္တတ္ၿပီးသတၱိႏွင့္ ခံယူခ်က္အျပည့္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ဟု (၁၉၇၂)ခု ဒီဇင္ဘာလထုတ္ၿမန္ မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ အမွတ္ရရေဖာ္က်ဴးထားသည္။

ဆရာကားကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ။

ဆရာ၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကား ထာ၀စဥ္အက်ဳိးျပဳေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ပုံရိပ္မ်ားထင္ရွားေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ ေရးသားျပဳစုေသာ “တိုင္းရင္းမြတ္စ္လင္မ္စာျပဳစာဆိုပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား”အတြဲ-၂မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

Photo Ref :http://iracmyanmar.org/

ၾကံရည္ႀကိဳက္သူမ်ားသတိထား၊ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္ မ်ား စြာ ပါ ၀င္

ၾကံရည္မွာ လူကိုအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စြာသာမက ဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္တာကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ MOH မွ investigation လုပ္ရာမွာ ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူ ႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္ ေတြဟာ ကမၻာက စံထားရေလာက္ေအာင္ သန္႔႐ွင္းပါတယ္ ။ ဆိုင္ေတြကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စီစစ္ေလ့႐ွိၿပီး Grade A , Grade B စသျဖင့္ သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္မႈကို ခြဲျခား ထားေပးေလ့႐ွိပါတယ္။

ၾကံရည္မွာ ဘက္တီးရီးယားပိုး မ်ားစြာပါ၀င္ေၾကာင္း တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာ တဲ့အခါ မွာ MOH မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္ပံုကိုင္ ပံု ကို မွတ္တမ္းျပဳေလ့လာပါတယ္ ။ ဘက္တီးရီးယားပိုး ပါ၀င္ရေလာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ ျခင္းကိုမေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ ၾကံရည္ကို စစ္ၾကည့္ တဲ့ ခါမွာ တကယ္ဘဲဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာသာမက မလိုလားအပ္ေသာ chemicals မ်ားစြာပါ၀င္ေနတာကို ဆိုင္တဆိုင္ မွာေတြ႔ ႐ွိခဲ့ ပါ တယ္။
စဥ္းစားမရျဖစ္ေနတာက food handling ပိုင္းမွာ hygiene အလြန္ေကာင္းရဲ႕နဲ႔ ၾကံရည္ဟာညစ္ညမ္းေနသလဲ ဆိုတာပါဘဲ။ အမွန္ေတာ့   ျဖတ္ ပီးၾကံ   ေခ်ာင္း မ်ားကို ေဒါင္လိုက္ ေထာင္ထားျခင္း က ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ေရ သာမကဘဲ ေၾကာင္ေသး ႂကြက္ေသး ဆိုင္ေဆး ေသာ chemicals မ်ားကိုပါ ၾကံက စုပ္ယူ ထားလိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ ငယ္ငယ္ က လူႀကီးေတြေျပာတာ မိုးျဗဲဒယ္နဲ႔ခ်က္ေသာ ပြဲဟင္းႀကီးမ်ား ဆားထည့္လြန္သြားလ်ွင္ ၾကံ တေခ်ာင္း   ေလာက္ပစ္ထည့့္ထား လ်ွင္ ဆားေတြကို စုပ္ယူသြားတယ္ဆိုပါတယ္။ ၾကံက အဲ့ဒီေလာက္စုပ္အားေကာင္းပါတယ္။

တေန႔မွာ ၾကံရည္အလြန္ႀကိဳက္ေသာ ကိုယ္၀န္သည္အမ်ိဳးသမီး ေေယာက္ဟာ ကိုယ္၀န္ ခုႏွစ္လမွာပ်က္က်ပါတယ္ ။ ကေလးကို autopsy လုက္ ၾကည့္ တဲ့အခါမွာ ေၾကာင္ေသး နဲ႔တူေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို ကေလးကိုယ္ထဲမွာေတြ႔႐ွိရပါတယ္။

ၾကံရည္ေသာက္သူမ်ား သတိျပဳၾကေစဖို႔ . .
============
WeCare

Credit to: April Maung Maung

ကမာၻေပၚမွာ(၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာဘယ္သန္ထဲတြင္ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္ ေတြလုိ႔ ဂုဏ္ ယူ တယ္

ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ့ လူသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ အထဲမွာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သူေတြဟာ ဘယ္သန္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္တဲ့။

အဲဒီ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပရမယ္ ဆိုရင္ လက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားဟာလည္း ဘယ္ သန္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအတူအေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘီကလင္တန္ဟာလည္း ဘယ္သန္သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားစြာ ရွိၿပီး အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ ၊ တြမ္ခရုဖ္ ၊ ပီးေရာဘရြတ္နန္း ၊ အင္ဂ်ာလီနာဂ်ိဳလီ အပါ အ၀င္ မ်ားစြာေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားဟာလည္း ဘယ္သန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကမာၻလူဦးေရရဲ႕ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွာပါ၀င္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔သာမက ဘယ္သန္ေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားလို ျဖစ္ႏုိင္သလို ဘယ္သန္ ျဖစ္ ေနျခင္းကို ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

Ref : theguardian

ေရနံသုိေလွာင္ကန္ ဖ်က္ဆီးမႈ လက္ဘႏြန္အား ေလ်ာ္ေၾကး ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ အစၥေရး ေပးရန္ ကုလ ဆံုးျဖတ္


M-Media
– ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟစ္ဇဘုိလာအား အစၥေရးက ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခုိက္မႈ အတြင္း လက္ဘႏြန္ပုိင္ ေရနံသုိေလွာင္ကန္ ပ်က္ဆီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ေႏွာင္းပုိင္းက အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သုိေလွာင္ကန္ ပ်က္ဆီးမႈမွ ယုိစိမ့္ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရနံမ်ားမွာ လက္ဘႏြန္ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ဆီးရီးယား ကမ္း႐ုိးတန္းအထိ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ကာ ဆုိးရြားသည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ကုလက အစၥေရးအား ယခင္ ကတည္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကး ပမာဏအတိအက်ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၿပီး အစၥေရး၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ မုိက္ခ႐ုိနီးရွားႏွင့္ မာရွယ္ကၽြန္းတုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အစၥေရးမွာ ပါလက္စတုိင္းအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား အမ်ားဆံုးပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။

AP

http://www.m-mediagroup.com/news/35526

ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလယာဥ္ – Antonov An-225

ကမၻာ့အေလးဆံုး ေလယာဥ္ပ်ံလို႔ စံခ်ိန္ခ်ိဳးထားႏိုင္ တဲ့ ေလယာဥ္ကေတာ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ Antonov An-225 Mriya ျဖစ္ပါတယ္။

အတုိေကာက္အေနနဲ႔ An-225 လို႔လည္း အမ်ားေခၚတဲ့ ယင္းေလယာဥ္ဟာ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တန္ ၆၄၀ (ေပါင္ ၁၄သိန္း ၁ေသာင္း) အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ယင္းေလယာဥ္ ကို ၁၉၈၀ေနာင္းပိုင္း ဆုိဗီယက္ေခတ္က တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၁၉၉၁ ေနာင္းပိုင္း ဆုိဗီယက္ျပဳိကြဲခ်ိန္ မွာေတာ့ ယူကရိန္း ပိုင္ေလယာဥ္အျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားပါ တယ္။

တည္ေဆာက္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ဆုိဗီယက္အာကာသ အစီအစဥ္ အတြက္ျဖစ္ ပါတယ္။ Buran Orbiter အမည္ရ အာကာသ ဒံုးပ်ံႏွင့္ ယာဥ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဧရာမေလယာဥ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး ပ်ံသန္း ႏိုင္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတင္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အမ်ားဆံုး ကုန္ခ်ိန္ကေတာ့ အတြင္းမွာ တင္ရင္ ေပါင္ ၅သိန္း၅ေသာင္း၊ ေက်ာ္ေပၚမွာ တင္ေဆာင္ မယ္ဆိုရင္ ေပါင္ ၄သိန္း ၄ေသာင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေက်ာေပၚ မွာေတာ့ ေလယာဥ္မ်ား၊ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ား တင္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလထဲ အျမန္ဆံုးပ်ံသန္းႏိုင္အားကေတာ့ တစ္နာရီ မိုင္ ၅၃၀ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမျပင္မွာ အရွိန္ယူတဲ့ အျမန္ဆံုး Speed ကေတာ့ တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀၀ အထိရွိပါတယ္။ အရွည္ ၂၅၇.၆ေပ၊ ေဘးေတာင္ပံပါ အက်ယ္ ၂၉၀ေပ ၂လက္မ၊ အျမင့္ ၅၉.၃ေပ၊ အထိ အတိုင္းအတာရွိပါတယ္။ အျမင့္ ဆံုးေမာင္ႏွင္း ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္းကေတာ့ ကုန္အျပည့္တင္ ခ်ိန္ ေျမျပင္အထက္ ေပ ၁၁၅၀၀ အထိပ်ံသန္းႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္မွဴး ၆ဦး ပါဝင္ေမာင္းႏွင္ရမယ့္ ဧရာမ ေလယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပင္မွာ ဆင္းသက္ဖို႔ အတြက္ ဘီး ၃၂ လံုးပါဝင္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ကို ပ်ံသန္းေစမယ့္ အင္ဂ်င္ကေတာ့ သာမန္ေလ ယာဥ္မ်ားထဲကလို မဟုတ္ေတာ့ ပဲ ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္ Power plant အေနနဲ႔ တာဘိုပန္ကာစက္ၾကီး ၆လံုး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ႏွစ္စီးေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယတစ္စီး ကေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာင္းပိုင္း ကတည္ ေဆာက္ျပီး ဆုိဗီယက္ျပိဳကြဲခ်ိန္ေၾကာင့္ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္နဲ႔ စတိုခန္းထဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေရာက္ ခ်ိန္မွာ ျပီးဖို႔ ေမ်ာ္ လင့္ထားေပမယ့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေရာက္တာေတာင္ မျပီးခဲ့ပါ ဘူး။ တန္ ၂၅၀ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္တိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အစုိးရဘက္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ တည္ေဆာက္မွု ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးမယ္လို႔ ေျပာဆုိထားျပီး ယေန႔ခ်ိန္မွာေတာ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ထိ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီလို႔ ယံုၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ေလယာဥ္တစ္စီးရဲ႕တည္ေဆာက္မွုကုန္က်စရိတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀နဲ႔အထက္မွာ ရွိလို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ၾကမ္းျပင္ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္တာေတာင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ကုန္က်ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္သူ႔ရဲ႕ပ်ံသန္းစရိတ္ကလည္းၾကီးမားပါတယ္။ လက္ရွိ ယူကရိန္း Antonov Airlines မွာ ကုန္တင္ေလယာဥ္ အျဖစ္ စီးပြားရွာေနျပီး အေမရိကန္တပ္မေတာ္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို ကုန္ေတြ တင္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါ တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ကုန္သယ္ေဆာင္ေပးရန္ ကုန္က်စရိတ္က ယူရိုေငြ ၆သိန္း ၆ေသာင္းကုန္က်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ ငွားရမ္းခေစ်း အၾကီးဆံုးေလယာဥ္လို႔လည္း စံခိ်န္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ေပါင္းဖိုၾကီးမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား၊ တင့္ကားမ်ားကို သယ္ေဆာင္ျပီးလည္း စံခ်ိန္မ်ားခ်ိဳးဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Antonov An-225 Mriya ဟာ အျခား ဘိုးအင္းေလယာဥ္၊ Cago Aircraft မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကမၻာ့အေလးဆံုး ေလယာဥ္အျဖစ္ စံခိ်န္တင္ထားပါတယ္။

လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဒုတိယတစ္ခုကို ေပါ့ပါးတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျပီး ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလယာဥ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref:Englishrussia
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)