ကမာၻေပၚမွာ(၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာဘယ္သန္ထဲတြင္ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္ ေတြလုိ႔ ဂုဏ္ ယူ တယ္

ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ့ လူသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ အထဲမွာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သူေတြဟာ ဘယ္သန္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္တဲ့။

အဲဒီ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပရမယ္ ဆိုရင္ လက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားဟာလည္း ဘယ္ သန္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအတူအေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘီကလင္တန္ဟာလည္း ဘယ္သန္သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားစြာ ရွိၿပီး အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ ၊ တြမ္ခရုဖ္ ၊ ပီးေရာဘရြတ္နန္း ၊ အင္ဂ်ာလီနာဂ်ိဳလီ အပါ အ၀င္ မ်ားစြာေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားဟာလည္း ဘယ္သန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကမာၻလူဦးေရရဲ႕ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွာပါ၀င္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔သာမက ဘယ္သန္ေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားလို ျဖစ္ႏုိင္သလို ဘယ္သန္ ျဖစ္ ေနျခင္းကို ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

Ref : theguardian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: