ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ဆက္ရိွ ေနသမွ် ျမန္မာ ကို အေမရိကန္ မွ ကူညီ ပံ့ပိုး မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္း ေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္ရိွေနၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသေရြ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပိုးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဂြၽန္ကယ္ရီ က ေျပာသည္။

လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ ေရးေန႔အခါသမယအျဖစ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ယင္းကဲ့ သို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္ လက္ပံ့ပိုးကူညီမည့္နည္းတူ ျမန္မာျပည္ သူမ်ား လိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝလာသည့္ တစ္ေန႔တြင္ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲေအာင္ပြဲခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေန႔အခါ သမယ တြင္ ျမန္မာျပည္ သူ မ်ားေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေစရန္ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ သူမ်ားကိုယ္စားသူ႕အေန ျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္း   ေတာင္း အပ္ ပါေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‪#‎TheFlowerNews‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: