ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး သံအရာရွိ ပါေမာကၡ ယန္ဟီလီ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သို႕ ဆိုက္ေရာက္လာ

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး  အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ (ယေန႔)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မစၥရန္ဟီးလီသည္ ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္) ေဒသ မ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ လူ႔ အခြင့္အေရး အေျခ အေနမ်ား ေလ့လာမည္ျဖစ္ သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ႏွစ္ဖက္လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းမွ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ကုလကဆုိသည္။

‘‘သူ႔ခရီးစဥ္မွာေတာ့ အဓိက သြားေနက် ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြ ကို သြား မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ အားလံုးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနကႀကီးၾကပ္စီစဥ္ေပးတာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ အျပည္ ၿပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကိစၥ၊ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တာ၀န္ရိွသူ မ်ား အပါ အ၀င္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသြားမည္ ျဖစ္သည္။‘‘မစၥရန္ဟီးလီနဲ႔ ကြၽန္မ၊ မေနာ္စူဆန္နာလွလွစိုး၊ မေရႊေရႊ စိန္လတ္၊ မေမစံပယ္ျဖဴ၊ မခင္ ဥမၼာ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ၈ ရက္ေန႔မနက္၈ နာရီ UNDP ႐ံုးမွာေတြ႕ၾကပါ မယ္။ အဓိက ကေတာ့ Women Right (အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာမွာပါ။ ဒီမ်ိဳး ေစာင့္ ဥပေဒေလးခုလည္းပါ မွာ ေပါ့’’ဟု အမ်ိဳး သမီး   ေရး ရာလႈပ္ ရွားသူ ေဒၚခင္ေလးကေျပာသည္။

မစၥရန္ဟီးလီ၏ ယခုခရီးစဥ္ သည္ ဆယ္ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ဧၿပီအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ကုလလူ႔အ ခြင့္ အေရးေကာင္စီတြင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းႏွစ္ ခုၾကား   အေျခအေနတို႔ ကုိ လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္း မ်ား၊ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္မည္ဟုဆုိ သည္။ အထူး သျဖင့္   ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါ ရီ ၁၉ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ျပန္လည္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည့္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ဥပေဒေရးဆဲြစီစဥ္သူမ်ား၊ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါဥပေဒမ်ား မွာ   ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လူနည္းစုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အတြက္ အ ထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္း မစၥ ရန္ ဟီးလီ က အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက ကုလသမဂၢ ၏ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားကို ႏုိင္ငံ သားသတ္မွတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: