အေမရိကန္ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးပိုမိုတင္းက်ပ္ဖို႔ အစီ အစဥ္ သစ္ သမၼတ အိုဘားမား ေၾကညာ

အေမရိကန္ ဗဟို စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နဲ႔ ဆိုနီ ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီ ကို ဆိုင္ဘာ အင္တာနက္က တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆိုင္ဘာ လုံၿခဳံေရး ပိုမို တင္းက်ပ္ ဖို႔ အစီအစဥ္သစ္ ေတြကို သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။

ဒီ အေရးေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ေတြဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္မႈ ပိုႀကီးထြား လာေနတာမို႔ ဆိုင္ဘာ ရာဇဝတ္ သမား ေတြကို စုံစမ္း စီရင္ဖို႔ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား ေတြမွာ အာဏာေတြ ပိုလိုအပ္ ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရ ဌာန ေတြကို သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ပိုေပးဖို႔၊ ဆိုင္ဘာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကဳံရ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္း   ေတြကို ဥပေဒ အရ ကာကြယ္ ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ ေတြကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

အခ်က္ အလက္ စုေဆာင္းမႈေတြေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးေတြ ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ ဒီျပဳျပင္ေရး ေတြ လုပ္ဖို႔ အေရးမွာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့ဖူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: