၁၈၂၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္း သားမ်ား” ရွိခဲ့ေၾကာင္း မျငင္းႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထား

 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ား” ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မုစ္လင္မ္ လုံး၀ မဟုတ္သူ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ သုေတသီတစ္ဦးမွ ျပဳစုေရးသားခဲ့သည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ထိုစာတမ္း၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “ဗမာ့အင္ပါယာအတြင္း ေျပာဆိုသုံးစြဲေနၾကေသာ ဘာသာစကားအခ်ဳိ႕၏ ေ၀ါဟာရ(မ်ား)အား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire” ျဖစ္သည္။ ေရးသားခဲ့သည့္ သုေတသီပညာရွင္မွာ Francis Buchanan-Hamilton ျဖစ္ၿပီး၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသား ျပဳစုခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ယင္းစာတမ္းအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ရွိ Northwestern University ၏ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးတြင္ ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္ႀကီး၏ စာတိုက္၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

http://www.library.northwestern.edu/

ယင္းစာတမ္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမည္အား Rooinga ဟု ေပါင္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါရွင္းလင္းခ်က္အရ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရည္ညႊန္း၍ သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan”

“ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ ယခု ဗမာအင္ပါယာအတြင္း ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းေနခဲ့ၾကေသာ ေဒသိယဘာသာစကား သုံးခုကို ပူးေပါင္း၍ တင္ျပေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘာသာစကားမ်ားသည္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံ ဆင္းသက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ ဆိုႏိုင္သည္။ ပထမဆုံး တင္ျပထားသည့္ ဘာသာစကားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ (အာရ္ကာန္ျပည္နယ္) အတြင္း ေရွးကပင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ မဟာေမဒင္မ်ား ေျပာဆိုၾကသည့္ ဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္ကို သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ (၀ါ) ရခိုင္ျပည္နယ္ (အာရ္ကာန္ျပည္နယ္)၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။”

ဤစာတမ္းအား အစအဆုံး ေဒါင္း၍ ဖတ္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္၍ လြယ္ကူစြာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ကာ ဖတ္ရႈေလ့လာသုေတသန ျပဳႏိုင္ေပသည္။

https://docs.google.com/open?id=0B4fThqDxAlBUNnhQSVZ5ek9pczg

လွည့္စားတတ္သူ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အလိမ္အညာစက္၀န္းမ်ားမွ လြတ္ကင္းကာ အမုန္းတရားမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေမတၱာတရား၊ အၾကင္နာတရားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလွ်က္

ခ်မ္းေျမ့
29-11-2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: